Top >withkoshirae

Japanese Sword Withkoshirae list

 

 

Extraction of withkoshirae

Group
Age Certificate Price
katana [yamato_no_kami yasusada KANBUN 8] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
katana [yamato_no_kami yasusada KANBUN 8] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate katana [yamato_no_kami yasusada KANBUN 8] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA katana [yamato_no_kami yasusada KANBUN 8] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
katana [yamato_no_kami yasusada KANBUN 8] (sintou jou-saku) (yoki wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1079 New
NBTHK Hozon
Price
1,500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.6cm (2Syakuji SunJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN 8 (1668)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [soushu sakura_shin hosokawa yoshinori zou KEIO 4] Name of Japan
katana [soushu sakura_shin hosokawa yoshinori zou KEIO 4] Picture of certificate katana [soushu sakura_shin hosokawa yoshinori zou KEIO 4] Picture of SAYA katana [soushu sakura_shin hosokawa yoshinori zou KEIO 4] Picture of blade
katana [soushu sakura_shin hosokawa yoshinori zou KEIO 4]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1080 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)77.1cm (2Syaku GoSun 4BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.81cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Shimosa sakura : The Edo era latter period KEIO 4 (1868)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo fujiwara morikuni] (wazamono) Name of Japan
katana [heianjo fujiwara morikuni] (wazamono) Picture of certificate katana [heianjo fujiwara morikuni] (wazamono) Picture of SAYA katana [heianjo fujiwara morikuni] (wazamono) Picture of blade
katana [heianjo fujiwara morikuni] (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1081 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.6cm (2Syaku Sansun9BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN 12 (1672)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 56] Name of Japan
katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 56] Picture of SAYA katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 56] Picture of blade
katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 56]
in koshirae No. 2110-1082 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.1cm (2Syaku Sansun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.55cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.33cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)590g
Sword blade weight(Took off a SAYA)880g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : (Modern product) SHOWA 56 (1981)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [ishikawa kokusai minamoto takamasa BUNSE 6] Name of Japan
wakizashi [ishikawa kokusai minamoto takamasa BUNSE 6] Picture of certificate wakizashi [ishikawa kokusai minamoto takamasa BUNSE 6] Picture of SAYA wakizashi [ishikawa kokusai minamoto takamasa BUNSE 6] Picture of blade
wakizashi [ishikawa kokusai minamoto takamasa BUNSE 6]
in shirasaya with koshirae No. 2110-2030 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)46.3cm (1Syaku GoSunsanBuJyaku)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.51cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.64cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. BUNSE 6 (1823)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)  [sin 15 mai koubuse saku] Name of Japan
wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)  [sin 15 mai koubuse saku] Picture of certificate wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)  [sin 15 mai koubuse saku] Picture of SAYA wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)  [sin 15 mai koubuse saku] Picture of blade
wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)
[sin 15 mai koubuse saku]
in shirasaya with koshirae No. 2110-2032 New
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.4cm (1Syaku7Sun6BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi:The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kazusa_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [kazusa_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [kazusa_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [kazusa_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [kazusa_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1060 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.7cm (2Syaku 1 Sun9Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo:The Edo era first half year. KANBUN (1661~1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kiyomitsu] (echu・sintou) Name of Japan
katana [kiyomitsu] (echu・sintou) Picture of certificate katana [kiyomitsu] (echu・sintou) Picture of SAYA katana [kiyomitsu] (echu・sintou) Picture of blade
katana [kiyomitsu] (echu・sintou) 
in shirasaya with koshirae No. 2110-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.9cm (2Syaku 2 SunKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu (send ward)
EngravingHeadTail Bisuji gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echu:The Edo era first half year. KANBUN (1661~1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kibi_no_kuni masamori] (hosokawa masamori) (The Edo era latter period- The Meiji) Name of Japan
katana [kibi_no_kuni masamori] (hosokawa masamori) (The Edo era latter period- The Meiji) Picture of certificate katana [kibi_no_kuni masamori] (hosokawa masamori) (The Edo era latter period- The Meiji) Picture of SAYA katana [kibi_no_kuni masamori] (hosokawa masamori) (The Edo era latter period- The Meiji) Picture of blade
katana [kibi_no_kuni masamori] (hosokawa masamori) (The Edo era latter period- The Meiji)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1062 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.2cm (2Syaku 2 Sun9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kibi:The Edo era latter period. The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1063 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.5cm (2Syaku Sansun Sanbu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi:The Edo era latter period. KAEI 5 (1852)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [busyu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 41] Name of Japan
katana [busyu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 41] Picture of SAYA katana [busyu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 41] Picture of blade
katana [busyu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 41]
in koshirae No. 2110-1065 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.7cm (2Syaku Sansun)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.46cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.61cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)895g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1160g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama hanno:Modern product SHOWA 41 (1966)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [buzen_ju kouno kunimitsu saku HEISEI 16] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Name of Japan
katana [buzen_ju kouno kunimitsu saku HEISEI 16] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of SAYA katana [buzen_ju kouno kunimitsu saku HEISEI 16] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of blade
katana [buzen_ju kouno kunimitsu saku HEISEI 16] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu)
in koshirae No. 2110-1068 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.3cm (2Syaku 4 Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)745g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka):Modern product HEISEI 16(2004)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [ashu_ju minamoto norikuni saku (Kao) SHOWA 51] (tanaka noboru) Name of Japan
katana [ashu_ju minamoto norikuni saku (Kao) SHOWA 51] (tanaka noboru) Picture of SAYA katana [ashu_ju minamoto norikuni saku (Kao) SHOWA 51] (tanaka noboru) Picture of blade
katana [ashu_ju minamoto norikuni saku (Kao) SHOWA 51] (tanaka noboru)
in koshirae No. 2110-1070 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.5cm (2Syaku 4SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)940g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1235g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa tokushima:Modern product SHOWA 51 (1976)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
wakizashi [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate wakizashi [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA wakizashi [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
wakizashi [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-2020 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)54.6cm (1SyakuHachisun)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo:The Edo era first half year. KEIAN (1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [senju_in izumi_no_kami minamoto morimasa saku] (The former name of Senjuin Morikuni) (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [senju_in izumi_no_kami minamoto morimasa saku] (The former name of Senjuin Morikuni) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [senju_in izumi_no_kami minamoto morimasa saku] (The former name of Senjuin Morikuni) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [senju_in izumi_no_kami minamoto morimasa saku] (The former name of Senjuin Morikuni) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [senju_in izumi_no_kami minamoto morimasa saku] (The former name of Senjuin Morikuni) (sintou jou-saku) (wazamono)
in koshirae No. 2110-2021 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.2cm (1Syaku6BukyuSun)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo:The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature (sinsintou) Name of Japan
tantou No signature (sinsintou) Picture of SAYA tantou No signature (sinsintou) Picture of blade
tantou No signature (sinsintou)
in koshirae No. 2110-3010 New
Price
120,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.0cm (GoSunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.73cm
Thickness at the Moto Kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period.19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [echizen_ju shimosaka tsugumitsu] Name of Japan
katana [echizen_ju shimosaka tsugumitsu] Picture of certificate katana [echizen_ju shimosaka tsugumitsu] Picture of SAYA katana [echizen_ju shimosaka tsugumitsu] Picture of blade
katana [echizen_ju shimosaka tsugumitsu]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1051 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.4cm (2Syaku 2 Sun9Bu)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen:The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [takai bungo_no_kami kuniyoshi] (wazamono) [wakasa_ju nanbantetsu futatsudou] (setsudan) Name of Japan
katana [takai bungo_no_kami kuniyoshi] (wazamono) [wakasa_ju nanbantetsu futatsudou] (setsudan) Picture of certificate katana [takai bungo_no_kami kuniyoshi] (wazamono) [wakasa_ju nanbantetsu futatsudou] (setsudan) Picture of SAYA katana [takai bungo_no_kami kuniyoshi] (wazamono) [wakasa_ju nanbantetsu futatsudou] (setsudan) Picture of blade
katana [takai bungo_no_kami kuniyoshi] (wazamono)
[wakasa_ju nanbantetsu futatsudou] (setsudan)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1053 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.3cm (2Syaku 2 Sun8Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.96cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto-wakasa obama:The Edo era first half year.KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bishu osafune sukesada] Name of Japan
katana [bishu osafune sukesada] Picture of certificate katana [bishu osafune sukesada] Picture of SAYA katana [bishu osafune sukesada] Picture of blade
katana [bishu osafune sukesada]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1055 New
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.7cm (2Syaku 1 Sun 3BuHan)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune:The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hishu yatsushiro_ju minamoto moriyoshi SHOWA 51] (tanigawa moriyoshi) (mukansa) Name of Japan
katana [hishu yatsushiro_ju minamoto moriyoshi SHOWA 51] (tanigawa moriyoshi) (mukansa) Picture of SAYA katana [hishu yatsushiro_ju minamoto moriyoshi SHOWA 51] (tanigawa moriyoshi) (mukansa) Picture of blade
katana [hishu yatsushiro_ju minamoto moriyoshi SHOWA 51] (tanigawa moriyoshi) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1056 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.7cm (2Syaku 4Sun6BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.47cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter
Sword blade weight(Only blade)1020g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1300g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto:Modern product SHOWA 51 (1976)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country