Top >withkoshirae

Japanese Sword Withkoshirae list

 

 

Extraction of withkoshirae

Group
Age Certificate Price
katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation) Name of Japan
katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation) Picture of certificate katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation) Picture of SAYA katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation) Picture of blade
katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1110 New
Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.1cm (2 Syaku one Sun 8Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The middle of Edo era. GENROKU 8 (1695)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [izumi_no_kami rai kinmichi daihoshi hokkyo rai eisen] (rai kinmichi 2 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami rai kinmichi daihoshi hokkyo rai eisen] (rai kinmichi 2 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami rai kinmichi daihoshi hokkyo rai eisen] (rai kinmichi 2 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami rai kinmichi daihoshi hokkyo rai eisen] (rai kinmichi 2 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami rai kinmichi daihoshi hokkyo rai eisen] (rai kinmichi 2 generation) (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1111 New
Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.6cm (Ni Syaku San SunJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.81cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year.KEIAN (1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana Mumei No signature [sengo] Name of Japan
katana Mumei No signature [sengo] Picture of certificate katana Mumei No signature [sengo] Picture of SAYA katana Mumei No signature [sengo] Picture of blade
katana Mumei No signature [sengo]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1112 New
Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.2cm (2 Syaku i Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ise kuwana : The Muromachi era latter period. DAIEI (1521-1528)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hamabe minryushi toshizane BUNSEI 11] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [hamabe minryushi toshizane BUNSEI 11] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [hamabe minryushi toshizane BUNSEI 11] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [hamabe minryushi toshizane BUNSEI 11] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [hamabe minryushi toshizane BUNSEI 11] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1113 New
Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.1cm (2 Syaku ni Sun one BuHan)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.73cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Waist Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Inaba : The Edo era latter period.BUNSEI 11 (1828)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku REIWA 1] (Silver sankozuka) (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku REIWA 1] (Silver sankozuka) (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of certificate sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku REIWA 1] (Silver sankozuka) (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku REIWA 1] (Silver sankozuka) (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku REIWA 1] (Silver sankozuka) (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1114 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.2cm (2 Syaku0 Sun 8 BuHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product REIWA 1 (2019)
Options:With koshirae  gendaitou

Detail >>

 

katana [horii tanetada saku HEISEI 3] Name of Japan
katana [horii tanetada saku HEISEI 3] Picture of certificate katana [horii tanetada saku HEISEI 3] Picture of SAYA katana [horii tanetada saku HEISEI 3] Picture of blade
katana [horii tanetada saku HEISEI 3]
in koshirae No. 2010-1115 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.0cm (Ni Syaku San Sun 7BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.44cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)775g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1050g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido muroran : Modern product.HEISEI 3 (1991)
Options:With koshirae  gendaitou

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [koyama munetsugu TENPO 5] (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [koyama munetsugu TENPO 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [koyama munetsugu TENPO 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [koyama munetsugu TENPO 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [koyama munetsugu TENPO 5] (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2060 New
Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)48.5cm (1 Syaku Roku Sun)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period.TENPO 5 (1834)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (kutsuwa mon makie-koshirae) Name of Japan
katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (kutsuwa mon makie-koshirae) Picture of certificate katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (kutsuwa mon makie-koshirae) Picture of SAYA katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (kutsuwa mon makie-koshirae) Picture of blade
katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (kutsuwa mon makie-koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1081 New
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.1cm (2 Syaku One Sun One BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.05cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. JO_OH(1652-1655)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [bichu_no_kuni heianjou minamoto sukemitsu saku HEISEI 5] Name of Japan
katana [bichu_no_kuni heianjou minamoto sukemitsu saku HEISEI 5] Picture of certificate katana [bichu_no_kuni heianjou minamoto sukemitsu saku HEISEI 5] Picture of SAYA katana [bichu_no_kuni heianjou minamoto sukemitsu saku HEISEI 5] Picture of blade
katana [bichu_no_kuni heianjou minamoto sukemitsu saku HEISEI 5]
in koshirae No. 2010-1087 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5cm (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.82cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.45cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1100g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bichu okayama : Modern product. HEISEI 5(1993)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature [sue mihara] (Sculpture of pine and bamboo and plum) Name of Japan
tantou No signature [sue mihara] (Sculpture of pine and bamboo and plum) Picture of certificate tantou No signature [sue mihara] (Sculpture of pine and bamboo and plum) Picture of SAYA tantou No signature [sue mihara] (Sculpture of pine and bamboo and plum) Picture of blade
tantou No signature [sue mihara] (Sculpture of pine and bamboo and plum)
in koshirae No. 2010-3021 New
NBTHK Hozon
Price
200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.4cm (KuSun 4Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.75cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHead, Shochiku Tail, Plum
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bingo : The Muromachi era latter period.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kawachi_no_kami nonju kanesada](yamato・ENPO) (Descendants of Tegai kanenaga) Name of Japan
yari [kawachi_no_kami nonju kanesada](yamato・ENPO) (Descendants of Tegai kanenaga) Picture of certificate yari [kawachi_no_kami nonju kanesada](yamato・ENPO) (Descendants of Tegai kanenaga) Picture of SAYA yari [kawachi_no_kami nonju kanesada](yamato・ENPO) (Descendants of Tegai kanenaga) Picture of blade
yari [kawachi_no_kami nonju kanesada](yamato・ENPO) (Descendants of Tegai kanenaga)
in shirasaya with koshirae No. 2010-4011 New
NBTHK Hozon
Price
200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.6cm (4 Sun 5Bu)
Nakago length24.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.95cm
Thickness at the Moto Kasane0.92cm
Full length of the koshirae116.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato-musashi edo : The Edo era first half year. ENPO(1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki zenjoke kaneyoshike musashi_no_kami yoshikado KIMIBANZAI] (first signature of bokuden) (wazamono) Name of Japan
katana [seki zenjoke kaneyoshike musashi_no_kami yoshikado KIMIBANZAI] (first signature of bokuden) (wazamono) Picture of certificate katana [seki zenjoke kaneyoshike musashi_no_kami yoshikado KIMIBANZAI] (first signature of bokuden) (wazamono) Picture of SAYA katana [seki zenjoke kaneyoshike musashi_no_kami yoshikado KIMIBANZAI] (first signature of bokuden) (wazamono) Picture of blade
katana [seki zenjoke kaneyoshike musashi_no_kami yoshikado KIMIBANZAI] (first signature of bokuden) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1061
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.1cm (2 Syaku San Sun 4Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki - hitachi mito : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [bizen_no_kuni osafune shichibei_no_jo sukesada KANBUN 2] (5 generation) (wazamono) Name of Japan
katana [bizen_no_kuni osafune shichibei_no_jo sukesada KANBUN 2] (5 generation) (wazamono) Picture of certificate katana [bizen_no_kuni osafune shichibei_no_jo sukesada KANBUN 2] (5 generation) (wazamono) Picture of SAYA katana [bizen_no_kuni osafune shichibei_no_jo sukesada KANBUN 2] (5 generation) (wazamono) Picture of blade
katana [bizen_no_kuni osafune shichibei_no_jo sukesada KANBUN 2] (5 generation) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1062
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8cm (2 Syaku Three SunKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era first half year. 17 century. KANBUN 2(1662)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [noushu_ju kanenari saku HEISEI 6] Name of Japan
katana [noushu_ju kanenari saku HEISEI 6] Picture of certificate katana [noushu_ju kanenari saku HEISEI 6] Picture of SAYA katana [noushu_ju kanenari saku HEISEI 6] Picture of blade
katana [noushu_ju kanenari saku HEISEI 6]
in koshirae No. 2010-1070
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.7cm (2 Syaku 4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.37cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)600g
Sword blade weight(Took off a SAYA)860g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. HEISEI 6(1994)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen_no_suke munetsugu KAEI 7] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
katana [bizen_no_suke munetsugu KAEI 7] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate katana [bizen_no_suke munetsugu KAEI 7] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [bizen_no_suke munetsugu KAEI 7] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
katana [bizen_no_suke munetsugu KAEI 7] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1050
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.6cm (2 Syaku 2 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KAEI 7(1854)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [nagasada BUNKYU 3] (okachiyama nagasada) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
katana [nagasada BUNKYU 3] (okachiyama nagasada) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate katana [nagasada BUNKYU 3] (okachiyama nagasada) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [nagasada BUNKYU 3] (okachiyama nagasada) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
katana [nagasada BUNKYU 3] (okachiyama nagasada) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1052
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.1cm (2 Syaku NiSun 8Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era latter period. BUNKYU 3(1863)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1035
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.5cm (2 Syaku 4Sun Ni BuHanKyouJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 1(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2020
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.8cm (One Syaku Seven Sun One BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [bishu osafune sukesada TENSHO 2] Name of Japan
tantou [bishu osafune sukesada TENSHO 2] Picture of certificate tantou [bishu osafune sukesada TENSHO 2] Picture of SAYA tantou [bishu osafune sukesada TENSHO 2] Picture of blade
tantou [bishu osafune sukesada TENSHO 2]
in shirasaya with koshirae No. 2010-3005
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.8cm (Seven Sun Ni BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Azuchi momoyama era. TENSHO 2(1574)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Name of Japan
katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of certificate katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of SAYA katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of blade
katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1011
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.7cm (2 Syaku One Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.91cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoOh suriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The nanbokucho era.14 century.
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country