Japanese Sword New

 

 

Extraction of new

Group
Age Certificate Price
tachi [bishu osafune □mitsu] (osafune hidemitsu) (2 generation hidemitsu) (Saijo oh Wazamono)  [SHITOKU] Name of Japan
tachi [bishu osafune □mitsu] (osafune hidemitsu) (2 generation hidemitsu) (Saijo oh Wazamono)  [SHITOKU] Picture of certificate tachi [bishu osafune □mitsu] (osafune hidemitsu) (2 generation hidemitsu) (Saijo oh Wazamono)  [SHITOKU] Picture of SAYA tachi [bishu osafune □mitsu] (osafune hidemitsu) (2 generation hidemitsu) (Saijo oh Wazamono)  [SHITOKU] Picture of blade
tachi [bishu osafune □mitsu] (osafune hidemitsu) (2 generation hidemitsu) (Saijo oh Wazamono)
[SHITOKU]
in shirasaya with koshirae No. 2410-1070 New
NBTHK Hozon
Price
2,200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.3cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.81cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.84cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The nanbokucho era. SHITOKU (1384-1387)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen-no-kuni-ju musashi KAN_EI 8] (musashi-no-daijo tadahiro) (1 generation hizen tadayoshi)    (Copy of Yosazaemonnojo Sukesada) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Name of Japan
katana [hizen-no-kuni-ju musashi KAN_EI 8] (musashi-no-daijo tadahiro) (1 generation hizen tadayoshi)    (Copy of Yosazaemonnojo Sukesada) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of certificate katana [hizen-no-kuni-ju musashi KAN_EI 8] (musashi-no-daijo tadahiro) (1 generation hizen tadayoshi)    (Copy of Yosazaemonnojo Sukesada) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of SAYA katana [hizen-no-kuni-ju musashi KAN_EI 8] (musashi-no-daijo tadahiro) (1 generation hizen tadayoshi)    (Copy of Yosazaemonnojo Sukesada) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of blade
katana [hizen-no-kuni-ju musashi KAN_EI 8] (musashi-no-daijo tadahiro) (1 generation hizen tadayoshi)
(Copy of Yosazaemonnojo Sukesada) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1059 New
NBTHK Hozon
Price
1,350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.2cm ( 2 Syaku 2 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.95cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.05cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen:The Edo era first half year.KAN_EI 8(1631)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushu-ju hata morihisa] (ishido morihisa) (hata touren) (Wazamono) Name of Japan
katana [bushu-ju hata morihisa] (ishido morihisa) (hata touren) (Wazamono) Picture of certificate katana [bushu-ju hata morihisa] (ishido morihisa) (hata touren) (Wazamono) Picture of SAYA katana [bushu-ju hata morihisa] (ishido morihisa) (hata touren) (Wazamono) Picture of blade
katana [bushu-ju hata morihisa] (ishido morihisa) (hata touren) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1060 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6cm ( 2 Syaku 3 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo:The Edo era first half year.KEIAN (1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada TENSHO 10]    (Kiritsuke mei) ichi no do Name of Japan
katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada TENSHO 10]    (Kiritsuke mei) ichi no do Picture of certificate katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada TENSHO 10]    (Kiritsuke mei) ichi no do Picture of SAYA katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada TENSHO 10]    (Kiritsuke mei) ichi no do Picture of blade
katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada TENSHO 10]
(Kiritsuke mei) ichi no do
in koshirae No. 2410-1062 New
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.7cm ( 2 Syaku 2 Sun 7 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.99cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune:The Azuchi momoyama era.TENSHO 10 (1582)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [shinano-ju miyairi kei saku HEISEI 5] (miyairi kozaemon yukihira) (Copy of Shizu) (mukansa) Name of Japan
katana [shinano-ju miyairi kei saku HEISEI 5] (miyairi kozaemon yukihira) (Copy of Shizu) (mukansa) Picture of SAYA katana [shinano-ju miyairi kei saku HEISEI 5] (miyairi kozaemon yukihira) (Copy of Shizu) (mukansa) Picture of blade
katana [shinano-ju miyairi kei saku HEISEI 5] (miyairi kozaemon yukihira) (Copy of Shizu) (mukansa)
in koshirae No. 2410-1064 New
Price
1,350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.8cm ( 2 Syaku 5 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Two-Row Gutter
Sword blade weight(Only blade)840g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1250g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano:Modern product HEISEI 5 (1993)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [fujiwara kanefusa saku SHOWA 59] (25 generation kanefusa) Name of Japan
katana [fujiwara kanefusa saku SHOWA 59] (25 generation kanefusa) Picture of SAYA katana [fujiwara kanefusa saku SHOWA 59] (25 generation kanefusa) Picture of blade
katana [fujiwara kanefusa saku SHOWA 59] (25 generation kanefusa)
in koshirae No. 2410-1065 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)920g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu:Modern product SHOWA 59 (1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [mikawa-no-kuni unjusai fujiwara takenori saku SHOWA 47] Name of Japan
katana [mikawa-no-kuni unjusai fujiwara takenori saku SHOWA 47] Picture of SAYA katana [mikawa-no-kuni unjusai fujiwara takenori saku SHOWA 47] Picture of blade
katana [mikawa-no-kuni unjusai fujiwara takenori saku SHOWA 47]
in shirasaya No. 2410-1068 New
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)79.6cm ( 2 Syaku 6 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.49cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1025g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mikawa gamagori(aich gamagori):Modern product SHOWA 47 (1972)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [bungo-no-kami minamoto-no masayasu] (shozen) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [bungo-no-kami minamoto-no masayasu] (shozen) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [bungo-no-kami minamoto-no masayasu] (shozen) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [bungo-no-kami minamoto-no masayasu] (shozen) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [bungo-no-kami minamoto-no masayasu] (shozen) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-2020 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)56.2cm ( 1 Syaku 8 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.34cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari:The Edo era first half year.Kanbun (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [shinshu-ju-nin tsuguhira saku SHOWA 61] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Name of Japan
tantou [shinshu-ju-nin tsuguhira saku SHOWA 61] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Picture of SAYA tantou [shinshu-ju-nin tsuguhira saku SHOWA 61] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Picture of blade
tantou [shinshu-ju-nin tsuguhira saku SHOWA 61] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa)
in shirasaya No. 2410-3044 New
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.8cm ( 8 Sun 8 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
EngravingHead 護摩樋 Tail 腰樋
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano:Modern product SHOWA 61 (1986)
Options:  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [kashu shiki ju minamoto nobushige saku ] (okishiba nobushige) (Osoraku tsukuri)    [SHOWA 54]    [Kashu habikino ju ai tsui fujita kazunori] Name of Japan
tantou [kashu shiki ju minamoto nobushige saku ] (okishiba nobushige) (Osoraku tsukuri)    [SHOWA 54]    [Kashu habikino ju ai tsui fujita kazunori] Picture of SAYA tantou [kashu shiki ju minamoto nobushige saku ] (okishiba nobushige) (Osoraku tsukuri)    [SHOWA 54]    [Kashu habikino ju ai tsui fujita kazunori] Picture of blade
tantou [kashu shiki ju minamoto nobushige saku ] (okishiba nobushige) (Osoraku tsukuri)
[SHOWA 54]
[Kashu habikino ju ai tsui fujita kazunori]
in shirasaya No. 2410-3045 New
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.7cm ( 8 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.98cm
Thickness at the Saki kasane0.68cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka:Modern product SHOWA 54 (1979)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

tantou [tsuirosai tachibana kiyokane SHOWA 49] (tsutsui kiyokazu) (Osoraku tsukuri) Name of Japan
tantou [tsuirosai tachibana kiyokane SHOWA 49] (tsutsui kiyokazu) (Osoraku tsukuri) Picture of SAYA tantou [tsuirosai tachibana kiyokane SHOWA 49] (tsutsui kiyokazu) (Osoraku tsukuri) Picture of blade
tantou [tsuirosai tachibana kiyokane SHOWA 49] (tsutsui kiyokazu) (Osoraku tsukuri)
in shirasaya No. 2410-3046 New
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)27.4cm ( 9 SunKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.01cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aichi okazaki:Modern product SHOWA 49 (1974)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu seki zenjoke musashi-no-kami fujiwara yoshikado KANBUN 6]  (first signature of bokuden) (Yoki wazamono) Name of Japan
katana [noshu seki zenjoke musashi-no-kami fujiwara yoshikado KANBUN 6]  (first signature of bokuden) (Yoki wazamono) Picture of certificate katana [noshu seki zenjoke musashi-no-kami fujiwara yoshikado KANBUN 6]  (first signature of bokuden) (Yoki wazamono) Picture of SAYA katana [noshu seki zenjoke musashi-no-kami fujiwara yoshikado KANBUN 6]  (first signature of bokuden) (Yoki wazamono) Picture of blade
katana [noshu seki zenjoke musashi-no-kami fujiwara yoshikado KANBUN 6]
(first signature of bokuden) (Yoki wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1050 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.4cm ( 2 Syaku 2 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoSuriage (slightly Nakago butt plucking)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki-hitachi mito : The Edo era first half year. KANBUN 6 (1666)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1052 New
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUBU (Ward Feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [tsuguhira saku SHOWA 38] (takahashi tsuguhira) (First disciple of  Miyairi Yukihira) (mukansa) (Nagano Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Name of Japan
katana [tsuguhira saku SHOWA 38] (takahashi tsuguhira) (First disciple of  Miyairi Yukihira) (mukansa) (Nagano Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Picture of SAYA katana [tsuguhira saku SHOWA 38] (takahashi tsuguhira) (First disciple of  Miyairi Yukihira) (mukansa) (Nagano Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Picture of blade
katana [tsuguhira saku SHOWA 38] (takahashi tsuguhira) (First disciple of
Miyairi Yukihira) (mukansa) (Nagano Prefecture Intangible Cultural Property Holder)
in shirasaya No. 2410-1053 New
Price
900,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm (二尺 3 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.54cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
Sword blade weight(Only blade)895g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : (Modern product) SHOWA 38 (1963)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [for Mr,kariya shirou(46th Governor of Wakayama Prefecture)  nanki-ju ryujintarou minamoto sadayuki] (kaou)  [commemorating the inauguration of the 46th governor of wakayama prefecture SHOWA 55] Name of Japan
katana [for Mr,kariya shirou(46th Governor of Wakayama Prefecture)  nanki-ju ryujintarou minamoto sadayuki] (kaou)  [commemorating the inauguration of the 46th governor of wakayama prefecture SHOWA 55] Picture of SAYA katana [for Mr,kariya shirou(46th Governor of Wakayama Prefecture)  nanki-ju ryujintarou minamoto sadayuki] (kaou)  [commemorating the inauguration of the 46th governor of wakayama prefecture SHOWA 55] Picture of blade
katana [for Mr,kariya shirou(46th Governor of Wakayama Prefecture)
nanki-ju ryujintarou minamoto sadayuki] (kaou)
[commemorating the inauguration of the 46th governor of wakayama prefecture SHOWA 55]
in shirasaya No. 2410-1054 New
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 1 Bu 6 Ri Kyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
EngravingHead Tail
Sword blade weight(Only blade)780g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)wakayama : (Modern product) SHOWA 55(1980)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu-ju hikari saku HEISEI 13] Name of Japan
katana [chikushu-ju hikari saku HEISEI 13] Picture of SAYA katana [chikushu-ju hikari saku HEISEI 13] Picture of blade
katana [chikushu-ju hikari saku HEISEI 13]
in koshirae No. 2410-1055 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.5cm ( 2 Syaku 3 Sun 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.34cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)600g
Sword blade weight(Took off a SAYA)930g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)fukuoka : (Modern product) HEISEI 13 (2001) 11
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [houken joshu-ju hitachi taro minamoto masatada kin saku SHOWA 27]  (Engraving・Peace Memorial) Name of Japan
katana [houken joshu-ju hitachi taro minamoto masatada kin saku SHOWA 27]  (Engraving・Peace Memorial) Picture of certificate katana [houken joshu-ju hitachi taro minamoto masatada kin saku SHOWA 27]  (Engraving・Peace Memorial) Picture of SAYA katana [houken joshu-ju hitachi taro minamoto masatada kin saku SHOWA 27]  (Engraving・Peace Memorial) Picture of blade
katana [houken joshu-ju hitachi taro minamoto masatada kin saku SHOWA 27]
(Engraving・Peace Memorial)
in koshirae No. 2410-1058 New
NBTHK Hozon / for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.6cm ( 2 Syaku 2 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1080g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ibaraki : (Modern product) SHOWA 27 (1952)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [tadafusa saku HEISEI 9] (takaichi tadafusa) Name of Japan
tantou [tadafusa saku HEISEI 9] (takaichi tadafusa) Picture of SAYA tantou [tadafusa saku HEISEI 9] (takaichi tadafusa) Picture of blade
tantou [tadafusa saku HEISEI 9] (takaichi tadafusa)
in shirasaya No. 2410-3041 New
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.5cm ( 7 Sun 7 BuHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ehime : (Modern product) HEISEI 9 (1997)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [Miyoshino-jin Kunihira HEISEI 1] (kawachi kunihira) (mukansa)  (Nara Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Name of Japan
tantou [Miyoshino-jin Kunihira HEISEI 1] (kawachi kunihira) (mukansa)  (Nara Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Picture of SAYA tantou [Miyoshino-jin Kunihira HEISEI 1] (kawachi kunihira) (mukansa)  (Nara Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Picture of blade
tantou [Miyoshino-jin Kunihira HEISEI 1] (kawachi kunihira) (mukansa)
(Nara Prefecture Intangible Cultural Property Holder)
in shirasaya with box No. 2410-3030 New
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)22.7cm ( 7 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
EngravingHead Tail
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nara : (Modern product) HEISEI 1 (1989)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [haruhide] (touryusi haruhide) (sinsintou) Name of Japan
tantou [haruhide] (touryusi haruhide) (sinsintou) Picture of certificate tantou [haruhide] (touryusi haruhide) (sinsintou) Picture of SAYA tantou [haruhide] (touryusi haruhide) (sinsintou) Picture of blade
tantou [haruhide] (touryusi haruhide) (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 2410-3031 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.5cm ( 4 Sun 4 BuHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country