Japanese Sword New

 

 

Extraction of new

Group
Age Certificate Price
katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi)    [hona] (kaou) (kouson) (honami kouson) Name of Japan
katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi)    [hona] (kaou) (kouson) (honami kouson) Picture of certificate katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi)    [hona] (kaou) (kouson) (honami kouson) Picture of SAYA katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi)    [hona] (kaou) (kouson) (honami kouson) Picture of blade
katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi)
[hona] (kaou) (kouson) (honami kouson)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1010 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,800,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.8cm ( 2 Syaku 2 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Kamakura era latter period - Early Nanbokucho period SHOWA(1312)-BUNWA(1352)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (den echizen yasutsugu 4 generation) Name of Japan
katana (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (den echizen yasutsugu 4 generation) Picture of certificate katana (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (den echizen yasutsugu 4 generation) Picture of SAYA katana (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (den echizen yasutsugu 4 generation) Picture of blade
katana (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (den echizen yasutsugu 4 generation)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1011 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
900,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.5cm ( 2 Syaku 3 Sun 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mikawa-no-kami fujiwara daidou nobunao] (mino) Name of Japan
katana [mikawa-no-kami fujiwara daidou nobunao] (mino) Picture of certificate katana [mikawa-no-kami fujiwara daidou nobunao] (mino) Picture of SAYA katana [mikawa-no-kami fujiwara daidou nobunao] (mino) Picture of blade
katana [mikawa-no-kami fujiwara daidou nobunao] (mino)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1012 New
NBTHK Tokubetsu Hozon / Dr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.3cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Azuchi momoyama era. KEICHO (1596-1603)
Options:With koshirae  sintou  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [echigo-no-kami kanesada] (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [echigo-no-kami kanesada] (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [echigo-no-kami kanesada] (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [echigo-no-kami kanesada] (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [echigo-no-kami kanesada] (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1013 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU) 61.2cm( 2 Syaku 2 Bu)
Curvature(SORI) 1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi 0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.96cm
Thickness at the Saki kasane 0.41cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Name of Japan
katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Picture of certificate katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Picture of SAYA katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Picture of blade
katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu)
in koshirae No. 2310-1014 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.5cm ( 2 Syaku 1 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.96cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa : The Edo era latter period. BUNSEI 10 (1827)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) (special price) Name of Japan
katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) (special price) Picture of SAYA katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) (special price) Picture of blade
katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) (special price)
in koshirae No. 2310-1016 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.3cm ( 2 Syaku 4 Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.6cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)660g
Sword blade weight(Took off a SAYA)915g
NakagoUbu
◆Special Note◆*There are 2 scratches on the blade
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 4 October (2022)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hishu yatsushiro-ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Name of Japan
katana [hishu yatsushiro-ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of SAYA katana [hishu yatsushiro-ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of blade
katana [hishu yatsushiro-ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro)
in koshirae No. 2310-1017 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.0cm ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.40cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.51cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)825g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1075g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kumamoto yatsushiro : Modern product HEISEI 13 (2001)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [27 generation kanemoto HEISEI 8] (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Name of Japan
katana [27 generation kanemoto HEISEI 8] (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Picture of SAYA katana [27 generation kanemoto HEISEI 8] (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Picture of blade
katana [27 generation kanemoto HEISEI 8] (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)
in koshirae No. 2310-1018 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm ( 2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)890g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1200g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product HEISEI 8 (1996)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 10] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Name of Japan
katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 10] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of SAYA katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 10] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of blade
katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 10] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu)
in koshirae No. 2310-1019 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.2m ( 2 Syaku 4 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)615g
Sword blade weight(Took off a SAYA)975g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product HEISEI 10(1998)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 11] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Name of Japan
katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 11] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of SAYA katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 11] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of blade
katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 11] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu)
in koshirae No. 2310-1020 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.2m ( 2 Syaku 4 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)590g
Sword blade weight(Took off a SAYA)905g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product. HEISEI 11(1999)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [sasshu-ju minamoto morikazu saku HEISEI 2] Name of Japan
katana [sasshu-ju minamoto morikazu saku HEISEI 2] Picture of SAYA katana [sasshu-ju minamoto morikazu saku HEISEI 2] Picture of blade
katana [sasshu-ju minamoto morikazu saku HEISEI 2]
in koshirae No. 2310-1021 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.8cm ( 2 Syaku 3 Sun 7 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)630g
Sword blade weight(Took off a SAYA)890g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kagoshima : Modern product. HEISEI 2 (1990)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [sasshu-ju 2dai minamoto moriatsu saku SHOWA 50] (kaou) (2 generation moriatsu) Name of Japan
katana [sasshu-ju 2dai minamoto moriatsu saku SHOWA 50] (kaou) (2 generation moriatsu) Picture of SAYA katana [sasshu-ju 2dai minamoto moriatsu saku SHOWA 50] (kaou) (2 generation moriatsu) Picture of blade
katana [sasshu-ju 2dai minamoto moriatsu saku SHOWA 50] (kaou) (2 generation moriatsu)
in koshirae No. 2310-1022 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.3m ( 2 Syaku 4 Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)785g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kagoshima : Modern product. SHOWA 50 (1975)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [Joyo kasama_ju masakane saku SHOWA 47] (takano masakane) Name of Japan
katana [Joyo kasama_ju masakane saku SHOWA 47] (takano masakane) Picture of SAYA katana [Joyo kasama_ju masakane saku SHOWA 47] (takano masakane) Picture of blade
katana [Joyo kasama_ju masakane saku SHOWA 47] (takano masakane)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1023 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.4cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 Bu 6 Ri Kyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.46cm
Thickness at the Moto Kasane0.674cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)975g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1250g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi ibaraki kasama : Modern product. SHOWA 47 (1972)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki_ju kanetoki saku SHOWA 52] Name of Japan
katana [seki_ju kanetoki saku SHOWA 52] Picture of SAYA katana [seki_ju kanetoki saku SHOWA 52] Picture of blade
katana [seki_ju kanetoki saku SHOWA 52]
in koshirae No. 2310-1024 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 52 (1977)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Name of Japan
katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of SAYA katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of blade
katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era)
in koshirae No. 2310-1025 New
for iai and tameshigiri
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)61.2cm (Nishaku Kyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
Sword blade weight(Only blade)845g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1115g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)okayama : Modern product. Showa era 16-20 (1941-1945)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Name of Japan
katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of SAYA katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of blade
katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu)
in shirasaya No. 2310-1026 New
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.59cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
Sword blade weight(Only blade)960g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 46(1971)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hankei] (noda hankei) (sintou saijou-saku) Name of Japan
wakizashi [hankei] (noda hankei) (sintou saijou-saku) Picture of certificate wakizashi [hankei] (noda hankei) (sintou saijou-saku) Picture of SAYA wakizashi [hankei] (noda hankei) (sintou saijou-saku) Picture of blade
wakizashi [hankei] (noda hankei) (sintou saijou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2010 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)55.2cm ( 1 Syaku 8 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.99cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. GENNA (1615-1624)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [harima-daijyou fujiwara tadakuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [harima-daijyou fujiwara tadakuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [harima-daijyou fujiwara tadakuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [harima-daijyou fujiwara tadakuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [harima-daijyou fujiwara tadakuni] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2011 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.8cm ( 1 Syaku 7 Sun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
[Thickness at the Saki kasane]0.45cm[Engraving]HeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [shinshu-ju tsuguhira HEISEI 2] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Name of Japan
tantou [shinshu-ju tsuguhira HEISEI 2] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Picture of SAYA tantou [shinshu-ju tsuguhira HEISEI 2] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Picture of blade
tantou [shinshu-ju tsuguhira HEISEI 2] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa)
in shirasaya No. 2310-3010 New
Price
300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.2cm ( 8 Sun 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
EngravingHead Tail
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. HEISEI 2 (1990)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [masaaki HEISEI 14] (yoshida tsurugi naoe kanehisa) Name of Japan
tantou [masaaki HEISEI 14] (yoshida tsurugi naoe kanehisa) Picture of SAYA tantou [masaaki HEISEI 14] (yoshida tsurugi naoe kanehisa) Picture of blade
tantou [masaaki HEISEI 14] (yoshida tsurugi naoe kanehisa)
with koshirae No. 2310-3011 New
NBTHK Hozon
Price
200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.5cm ( 8 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. HEISEI 14 (2002)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country