Japanese Sword New

 

 

Extraction of new

Group
Age Certificate Price
katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation) Name of Japan
katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation) Picture of certificate katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation) Picture of SAYA katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation) Picture of blade
katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1110 New
Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.1cm (2 Syaku one Sun 8Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The middle of Edo era. GENROKU 8 (1695)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [izumi_no_kami rai kinmichi daihoshi hokkyo rai eisen] (rai kinmichi 2 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami rai kinmichi daihoshi hokkyo rai eisen] (rai kinmichi 2 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami rai kinmichi daihoshi hokkyo rai eisen] (rai kinmichi 2 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami rai kinmichi daihoshi hokkyo rai eisen] (rai kinmichi 2 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami rai kinmichi daihoshi hokkyo rai eisen] (rai kinmichi 2 generation) (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1111 New
Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.6cm (Ni Syaku San SunJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.81cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year.KEIAN (1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana Mumei No signature [sengo] Name of Japan
katana Mumei No signature [sengo] Picture of certificate katana Mumei No signature [sengo] Picture of SAYA katana Mumei No signature [sengo] Picture of blade
katana Mumei No signature [sengo]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1112 New
Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.2cm (2 Syaku i Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ise kuwana : The Muromachi era latter period. DAIEI (1521-1528)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hamabe minryushi toshizane BUNSEI 11] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [hamabe minryushi toshizane BUNSEI 11] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [hamabe minryushi toshizane BUNSEI 11] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [hamabe minryushi toshizane BUNSEI 11] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [hamabe minryushi toshizane BUNSEI 11] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1113 New
Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.1cm (2 Syaku ni Sun one BuHan)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.73cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Waist Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Inaba : The Edo era latter period.BUNSEI 11 (1828)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku REIWA 1] (Silver sankozuka) (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku REIWA 1] (Silver sankozuka) (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of certificate sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku REIWA 1] (Silver sankozuka) (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku REIWA 1] (Silver sankozuka) (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku REIWA 1] (Silver sankozuka) (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1114 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.2cm (2 Syaku0 Sun 8 BuHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product REIWA 1 (2019)
Options:With koshirae  gendaitou

Detail >>

 

katana [horii tanetada saku HEISEI 3] Name of Japan
katana [horii tanetada saku HEISEI 3] Picture of certificate katana [horii tanetada saku HEISEI 3] Picture of SAYA katana [horii tanetada saku HEISEI 3] Picture of blade
katana [horii tanetada saku HEISEI 3]
in koshirae No. 2010-1115 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.0cm (Ni Syaku San Sun 7BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.44cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)775g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1050g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido muroran : Modern product.HEISEI 3 (1991)
Options:With koshirae  gendaitou

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [koyama munetsugu TENPO 5] (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [koyama munetsugu TENPO 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [koyama munetsugu TENPO 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [koyama munetsugu TENPO 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [koyama munetsugu TENPO 5] (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2060 New
Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)48.5cm (1 Syaku Roku Sun)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period.TENPO 5 (1834)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tantou [mikasa hideaki saku] (horii hideaki) (Mikasa_to) Name of Japan
tantou [mikasa hideaki saku] (horii hideaki) (Mikasa_to) Picture of certificate tantou [mikasa hideaki saku] (horii hideaki) (Mikasa_to) Picture of SAYA tantou [mikasa hideaki saku] (horii hideaki) (Mikasa_to) Picture of blade
tantou [mikasa hideaki saku] (horii hideaki) (Mikasa_to)
in shirasaya No. 2010-3030 New
Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)22.8cm (Seven Sun Five BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido : Modern product.Early Showa period.
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [chikuzen_ju minamoto nobukuni](Cut off below)(nobukuni shigemune)(The later years name of nobukuni yoshimasa 3 generation) Name of Japan
katana [chikuzen_ju minamoto nobukuni](Cut off below)(nobukuni shigemune)(The later years name of nobukuni yoshimasa 3 generation) Picture of certificate katana [chikuzen_ju minamoto nobukuni](Cut off below)(nobukuni shigemune)(The later years name of nobukuni yoshimasa 3 generation) Picture of SAYA katana [chikuzen_ju minamoto nobukuni](Cut off below)(nobukuni shigemune)(The later years name of nobukuni yoshimasa 3 generation) Picture of blade
katana [chikuzen_ju minamoto nobukuni](Cut off below)(nobukuni shigemune)(The later years name of nobukuni yoshimasa 3 generation)
in koshirae No. 2010-1100 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.3cm (2 Syaku one Sun 9Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen : The middle of Edo era. GENROKU (1688-1703)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [horii toshihide saku Showa 15] Name of Japan
tantou [horii toshihide saku Showa 15] Picture of certificate tantou [horii toshihide saku Showa 15] Picture of SAYA tantou [horii toshihide saku Showa 15] Picture of blade
tantou [horii toshihide saku Showa 15]
in shirasaya No. 2010-1101 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.2cm (2 Syaku 3 Sun v. BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido : Modern product. Showa 15(1940)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

dai shou hitokoshi(long and short set)katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61] Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61] Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61] Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61] Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]
wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61]
in koshirae No. 2010-1102 New
for iai and tameshigiri
Sold
dai katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]
Blade length(HA-CHOU)73.1cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
Country(KUNI)Period (JIDAI)gifu seki : Modern product. Showa 61(1986)
gifu seki : Modern product.Showa 61(1986)
shou wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61]
Blade length(HA-CHOU)51.4cm (One Syaku 7 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)625g
Sword blade weight(Took off a SAYA)900g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. Showa 61(1986)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi Mumei No signature [mihara] [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi Mumei No signature [mihara] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi Mumei No signature [mihara] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi Mumei No signature [mihara] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi Mumei No signature [mihara] [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2050 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)48.0cm (One Syaku go Sun 8BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.57cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
Full length of the koshirae101.0cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bingo : The Muromachi era.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

yari [hishu doutanuki nobuyoshi] (The same person as a doutanuki masakuni) Name of Japan
yari [hishu doutanuki nobuyoshi] (The same person as a doutanuki masakuni) Picture of certificate yari [hishu doutanuki nobuyoshi] (The same person as a doutanuki masakuni) Picture of SAYA yari [hishu doutanuki nobuyoshi] (The same person as a doutanuki masakuni) Picture of blade
yari [hishu doutanuki nobuyoshi] (The same person as a doutanuki masakuni)
in koshirae No. 2010-4021 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)36.4cm (One Syakui Sun One Bu)
Nakago length44.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.53cm
Full length of the koshirae186.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kikuchi : The Azuchi momoyama era. KEICHO (1596-1603)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

kikuchi yari [hizen_no_kuni tadayoshi] (1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Name of Japan
kikuchi yari [hizen_no_kuni tadayoshi] (1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of certificate kikuchi yari [hizen_no_kuni tadayoshi] (1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of SAYA kikuchi yari [hizen_no_kuni tadayoshi] (1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of blade
kikuchi yari [hizen_no_kuni tadayoshi] (1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono)
in shirasaya No. 2010-4020 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)12.6cm (4 Sun2Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.66cm
Thickness at the Moto Kasane0.92cm
Nakago length22.2cm
EngravingHeadTail Waist Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Azuchi momoyama era-The Edo era first half year KEICHO (1596-1615)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [yashu_ju hosokawa masanori MEIJI 14] Name of Japan
katana [yashu_ju hosokawa masanori MEIJI 14] Picture of certificate katana [yashu_ju hosokawa masanori MEIJI 14] Picture of SAYA katana [yashu_ju hosokawa masanori MEIJI 14] Picture of blade
katana [yashu_ju hosokawa masanori MEIJI 14]
in koshirae No. 2010-4022 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)Blade length (HA-CHOU): 11.2cm (SanSun7Bu)
Nakago lengthNakago length:24.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.27cm
Full length of the koshirae89.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shimotsuke kanuma : The Meiji era. MEIJI 14 (1881)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

hoko [bakufu_shi kawai hisayuki BUNKYU 3]  (Samurai swordsmith from the Tokugawa shogunate) Name of Japan
hoko [bakufu_shi kawai hisayuki BUNKYU 3]  (Samurai swordsmith from the Tokugawa shogunate) Picture of certificate hoko [bakufu_shi kawai hisayuki BUNKYU 3]  (Samurai swordsmith from the Tokugawa shogunate) Picture of SAYA hoko [bakufu_shi kawai hisayuki BUNKYU 3]  (Samurai swordsmith from the Tokugawa shogunate) Picture of blade
hoko [bakufu_shi kawai hisayuki BUNKYU 3] (Samurai swordsmith from the Tokugawa shogunate)
in shirasaya No. 2010-4023 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)33.3cm (One Syaku One SunJyaku)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.85cm
Thickness at the Shinogi0.86cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKYU 3 (1863)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [amahide BUNSEI 4] (carved seal) (suishinshi masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku) Name of Japan
katana [amahide BUNSEI 4] (carved seal) (suishinshi masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku) Picture of certificate katana [amahide BUNSEI 4] (carved seal) (suishinshi masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku) Picture of SAYA katana [amahide BUNSEI 4] (carved seal) (suishinshi masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku) Picture of blade
katana [amahide BUNSEI 4] (carved seal) (suishinshi masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku)
in shirasaya No. 2010-1079 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.8cm (2 Syaku ni Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.75cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNSEI 4(1821)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 2010-1080 New
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.5cm (2 Syaku san Sun 2Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. KAEI 5(1852)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (kutsuwa mon makie-koshirae) Name of Japan
katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (kutsuwa mon makie-koshirae) Picture of certificate katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (kutsuwa mon makie-koshirae) Picture of SAYA katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (kutsuwa mon makie-koshirae) Picture of blade
katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (kutsuwa mon makie-koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1081 New
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.1cm (2 Syaku One Sun One BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.05cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. JO_OH(1652-1655)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [mishina minamoto hisamichi GENJI 1] [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
katana [mishina minamoto hisamichi GENJI 1] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate katana [mishina minamoto hisamichi GENJI 1] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA katana [mishina minamoto hisamichi GENJI 1] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
katana [mishina minamoto hisamichi GENJI 1] [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya with zatoichi stick No. 2010-1082 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.2cm (2 Syaku i Sun 8Bu)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.58cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae106.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iyo yoshida : The Edo era latter period. GENJI 1(1864)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country