Japanese Sword New

 

 

Extraction of new

Group
Age Certificate Price
katana [izumi-no-kami fujiwara kunisada] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (O wazamono) Name of Japan
katana [izumi-no-kami fujiwara kunisada] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (O wazamono) Picture of certificate katana [izumi-no-kami fujiwara kunisada] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (O wazamono) Picture of SAYA katana [izumi-no-kami fujiwara kunisada] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (O wazamono) Picture of blade
katana [izumi-no-kami fujiwara kunisada] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (O wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1049 New
NBTHK Hozon/ (Dr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki)
Price
1,600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.9cm ( 2 Syaku 4 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
particular mentionGuaranteed to pass the NBTHK Tokubetsu Hozon examination.Saya of this kosirae is a modern product.
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. kanei (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kobayashi ise-no-kami kuniteru ENPO 4] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [kobayashi ise-no-kami kuniteru ENPO 4] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [kobayashi ise-no-kami kuniteru ENPO 4] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [kobayashi ise-no-kami kuniteru ENPO 4] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [kobayashi ise-no-kami kuniteru ENPO 4] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1050 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.9cm ( 2 Syaku 3 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. ENPO 4 (1676)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [awataguchi omi-no-kami tadatsuna] (2 generation tadatsuna) (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku) (Ryo Wazamono) Name of Japan
katana [awataguchi omi-no-kami tadatsuna] (2 generation tadatsuna) (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku) (Ryo Wazamono) Picture of certificate katana [awataguchi omi-no-kami tadatsuna] (2 generation tadatsuna) (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku) (Ryo Wazamono) Picture of SAYA katana [awataguchi omi-no-kami tadatsuna] (2 generation tadatsuna) (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku) (Ryo Wazamono) Picture of blade
katana [awataguchi omi-no-kami tadatsuna] (2 generation tadatsuna) (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku) (Ryo Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1051 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.5cm ( 2 Syaku 2 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Settu osaka : The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [fujita omi-no-Kami fujiwara tsuguhira] (3 generation) Name of Japan
katana [fujita omi-no-Kami fujiwara tsuguhira] (3 generation) Picture of certificate katana [fujita omi-no-Kami fujiwara tsuguhira] (3 generation) Picture of SAYA katana [fujita omi-no-Kami fujiwara tsuguhira] (3 generation) Picture of blade
katana [fujita omi-no-Kami fujiwara tsuguhira] (3 generation)
in koshirae No. 2310-1052 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.6cm ( 2 Syaku 3 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
particular mentionThis kosirae is a modern product except the tsuba.
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The middle of Edo era. KYOHO (1716-1736)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu seki zenjoke musashi-no-kami] (yoshikado) (first signature of bokuden) (Ryo Wazamono) Name of Japan
katana [noshu seki zenjoke musashi-no-kami] (yoshikado) (first signature of bokuden) (Ryo Wazamono) Picture of certificate katana [noshu seki zenjoke musashi-no-kami] (yoshikado) (first signature of bokuden) (Ryo Wazamono) Picture of SAYA katana [noshu seki zenjoke musashi-no-kami] (yoshikado) (first signature of bokuden) (Ryo Wazamono) Picture of blade
katana [noshu seki zenjoke musashi-no-kami] (yoshikado) (first signature of bokuden) (Ryo Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1053 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)67.8cm ( 2 Syaku 2 Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki-hitachi mito : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [sesyu kuwana fuji] (fujiwara katsuyoshi) (sengo school)    [banshu himeji ni oite] Name of Japan
katana [sesyu kuwana fuji] (fujiwara katsuyoshi) (sengo school)    [banshu himeji ni oite] Picture of certificate katana [sesyu kuwana fuji] (fujiwara katsuyoshi) (sengo school)    [banshu himeji ni oite] Picture of SAYA katana [sesyu kuwana fuji] (fujiwara katsuyoshi) (sengo school)    [banshu himeji ni oite] Picture of blade
katana [sesyu kuwana fuji] (fujiwara katsuyoshi) (sengo school)
[banshu himeji ni oite]
in shirasaya No. 2310-1054 New
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.3cm ( 2 Syaku 2 sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ise kuwana-harima himeji : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [omi-no-kuni-ju horii taneyoshi] Name of Japan
katana [omi-no-kuni-ju horii taneyoshi] Picture of certificate katana [omi-no-kuni-ju horii taneyoshi] Picture of SAYA katana [omi-no-kuni-ju horii taneyoshi] Picture of blade
katana [omi-no-kuni-ju horii taneyoshi]
in koshirae No. 2310-1055 New
NBTHK Hozon
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.3cm ( 2 Syaku 2 sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.54cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
Sword blade weight(Only blade)850g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1160g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)oumi-tokyo : The Edo era latter period. KAEI (1848-1854)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2310-1057 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.4cm ( 2 Syaku 4 Sun 5 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.42cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)690g
Sword blade weight(Took off a SAYA)950g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product REIWA 5 (2023)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo-no-kuni-ju akamatsu tarou kanehiro saku HEISEI 10 September] (kimura kaoru) (For Battodo Tameshigir) Name of Japan
katana [higo-no-kuni-ju akamatsu tarou kanehiro saku HEISEI 10 September] (kimura kaoru) (For Battodo Tameshigir) Picture of SAYA katana [higo-no-kuni-ju akamatsu tarou kanehiro saku HEISEI 10 September] (kimura kaoru) (For Battodo Tameshigir) Picture of blade
katana [higo-no-kuni-ju akamatsu tarou kanehiro saku HEISEI 10 September] (kimura kaoru) (For Battodo Tameshigir)
in koshirae No. 2310-1058 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.2cm ( 2 Syaku 4 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.07cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
Sword blade weight(Only blade)970g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1300g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product HEISEI 10 September (1998)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikushu-ju munehiro saku HEISEI 2 May] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Name of Japan
katana [chikushu-ju munehiro saku HEISEI 2 May] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of SAYA katana [chikushu-ju munehiro saku HEISEI 2 May] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of blade
katana [chikushu-ju munehiro saku HEISEI 2 May] (Father of So Tsutomu Swordsmith)
in koshirae No. 2310-1059 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)77.9cm ( 2 Syaku 5 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)690g
Sword blade weight(Took off a SAYA)980g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : Modern product HEISEI 2 May (1990)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [27 generation kanemoto SHOWA47] (27 generation magoroku kanemoto) (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Name of Japan
katana [27 generation kanemoto SHOWA47] (27 generation magoroku kanemoto) (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Picture of SAYA katana [27 generation kanemoto SHOWA47] (27 generation magoroku kanemoto) (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Picture of blade
katana [27 generation kanemoto SHOWA47] (27 generation magoroku kanemoto) (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)
in shirasaya No. 2310-1060 New
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.8cm ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
Sword blade weight(Only blade)1050g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product SHOWA 47 (1972)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu-ju sou tsutomu fujiwara munehiro saku] (sou tsutomu) (Copy by Tsuda Sukehiro
katana [chikushu-ju sou tsutomu fujiwara munehiro saku] (sou tsutomu) (Copy by Tsuda Sukehiro katana [chikushu-ju sou tsutomu fujiwara munehiro saku] (sou tsutomu) (Copy by Tsuda Sukehiro
katana [chikushu-ju sou tsutomu fujiwara munehiro saku] (sou tsutomu) (Copy by Tsuda Sukehiro's Tornaba) (mukansa)
[by Osaka Den SHOWA 56]
in shirasaya No. 2310-1061 New
Price
820,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.5cm ( 2 Syaku 4 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.44cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
Sword blade weight(Only blade)910g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen fukuoka : Modern product SHOWA 56 (1981)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

sankozuka ken (Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka ken (Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka ken (Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka ken (Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2310-1065 New
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.0cm ( 2 shaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.66cm
Thickness at the Shinogi0.91cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : Modern product REIWA 4 (2022)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (2 generation kunisada) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (2 generation kunisada) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (2 generation kunisada) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (2 generation kunisada) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (2 generation kunisada) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)
in shirasaya No. 2310-2030 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)33.5cm ( 1 Syaku 1 Sun 0 5 Ri )
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.57cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [masakage] (osnmi・TENPO) (Kajiki Shimadzu family employee swordsmith)     [Imperial Minister Sadamei Obi]     [His Highness Takayuki] Name of Japan
wakizashi [masakage] (osnmi・TENPO) (Kajiki Shimadzu family employee swordsmith)     [Imperial Minister Sadamei Obi]     [His Highness Takayuki] Picture of certificate wakizashi [masakage] (osnmi・TENPO) (Kajiki Shimadzu family employee swordsmith)     [Imperial Minister Sadamei Obi]     [His Highness Takayuki] Picture of SAYA wakizashi [masakage] (osnmi・TENPO) (Kajiki Shimadzu family employee swordsmith)     [Imperial Minister Sadamei Obi]     [His Highness Takayuki] Picture of blade
wakizashi [masakage] (osnmi・TENPO) (Kajiki Shimadzu family employee swordsmith)
[Imperial Minister Sadamei Obi]
[His Highness Takayuki]
in shirasaya No. 2310-2031 New
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)32.0cm ( 1 Syaku 0 5 BuKyou)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osnmi : The Edo era latter period. TENPO (1830-1844)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [ka SHOWA 5] (shibata ka) Name of Japan
tantou [ka SHOWA 5] (shibata ka) Picture of certificate tantou [ka SHOWA 5] (shibata ka) Picture of SAYA tantou [ka SHOWA 5] (shibata ka) Picture of blade
tantou [ka SHOWA 5] (shibata ka)
in shirasaya No. 2310-3030 New
NBTHK Hozon
Price
400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.9m ( 6 shaku 9 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa akita : Modern product SHOWA 5(1930)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [28 generation kanenari SHOWA 51] (noushu-ju kanenari ) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Name of Japan
tantou [28 generation kanenari SHOWA 51] (noushu-ju kanenari ) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Picture of SAYA tantou [28 generation kanenari SHOWA 51] (noushu-ju kanenari ) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Picture of blade
tantou [28 generation kanenari SHOWA 51] (noushu-ju kanenari ) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder)
in shirasaya No. 2310-3031 New
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)22.0cm ( 7 shaku 2 bu HanKyou)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
EngravingHeadTail Openwork of nail transom on gutter.
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product SHOWA 51(1976)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [oshu sendai-ju yasutomo 75 sai saku] (1 generation yasutomo) (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [oshu sendai-ju yasutomo 75 sai saku] (1 generation yasutomo) (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [oshu sendai-ju yasutomo 75 sai saku] (1 generation yasutomo) (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [oshu sendai-ju yasutomo 75 sai saku] (1 generation yasutomo) (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [oshu sendai-ju yasutomo 75 sai saku] (1 generation yasutomo) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1028 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
2,700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.1cm( 2 Syaku 3 Sun 4 BuHan)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.86cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
EngravingHead Kurikara in Sanskrit Tail Sanko sword
Sword blade weight(Only blade)775g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1130g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu sendai : The middle of Edo era. HOEI 6 (1709)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1032 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)63.4cm ( 2 Syaku 9 Bu)
Curvature(SORI)1.0m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju muneshige saku SHOWA 63] Name of Japan
katana [chikushu_ju muneshige saku SHOWA 63] Picture of SAYA katana [chikushu_ju muneshige saku SHOWA 63] Picture of blade
katana [chikushu_ju muneshige saku SHOWA 63]
in shirasaya with koshirae No. 2310-1035 New
for iai and tameshigiri
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.9cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)970g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen fukuoka : Modern product SHOWA 63 (1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country