Top >wakisashi

Japanese Sword Wakisashi list

 

 

Extraction of wakisashi

Age Certificate Price
wakizashi [yamato_no_kami] (Cut) (yamato_no_kami yasusada) (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [yamato_no_kami] (Cut) (yamato_no_kami yasusada) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [yamato_no_kami] (Cut) (yamato_no_kami yasusada) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [yamato_no_kami] (Cut) (yamato_no_kami yasusada) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [yamato_no_kami] (Cut) (yamato_no_kami yasusada) (sintou jou-saku) (wazamono)
in koshirae No. 2110-2003 New
NBTHK Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)49.0cm (1Syaku6 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0.75cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : KEIAN(1648-1652) The Edo era first half year.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [mutsu_no_kami tachibana tameyasu] (osaka ishidou) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [mutsu_no_kami tachibana tameyasu] (osaka ishidou) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [mutsu_no_kami tachibana tameyasu] (osaka ishidou) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [mutsu_no_kami tachibana tameyasu] (osaka ishidou) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [mutsu_no_kami tachibana tameyasu] (osaka ishidou) (wazamono)
in koshirae No. 2110-2000 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.7cm (One Syakku 7 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu : The Edo era first half year. 17 century. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [shinrinshi kagekazu] (musashi・ KEIO) Name of Japan
wakizashi [shinrinshi kagekazu] (musashi・ KEIO) Picture of certificate wakizashi [shinrinshi kagekazu] (musashi・ KEIO) Picture of SAYA wakizashi [shinrinshi kagekazu] (musashi・ KEIO) Picture of blade
wakizashi [shinrinshi kagekazu] (musashi・ KEIO)
in shirasaya with koshirae No. 2110-2001 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)35.8cm (One Syyaku One Sun Ku BuJyaku)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kounosu : The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Name of Japan
wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of certificate wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of SAYA wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of blade
wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2080 New
NBTHK Hozon
Price
320,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)49.4cm (One Syyaku Roku Sun San BuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.84cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. 17 century.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [nakahara tametada tsukuru] (yamashiro・BUNKA ) Name of Japan
wakizashi [nakahara tametada tsukuru] (yamashiro・BUNKA ) Picture of certificate wakizashi [nakahara tametada tsukuru] (yamashiro・BUNKA ) Picture of SAYA wakizashi [nakahara tametada tsukuru] (yamashiro・BUNKA ) Picture of blade
wakizashi [nakahara tametada tsukuru] (yamashiro・BUNKA )
in koshirae No. 2010-2081 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)34.2cm (One Syyaku One Sun Three Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.94cm
Thickness at the Moto Kasane0.89cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Goma-an
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era latter period. BUNKA (1804-1818)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi  [shinshu_ju nagaharu tsukuru] (sinsintou) Name of Japan
wakizashi  [shinshu_ju nagaharu tsukuru] (sinsintou) Picture of certificate wakizashi  [shinshu_ju nagaharu tsukuru] (sinsintou) Picture of SAYA wakizashi  [shinshu_ju nagaharu tsukuru] (sinsintou) Picture of blade
wakizashi [shinshu_ju nagaharu tsukuru] (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2061
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.2cm (One Syaku 7 Sun Go BuKiyou)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shinano : The Edo era latter period. ANSEI (1854-1860)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [fujiwara kiyonori HOTOKU 2] (bizen yoshii) Name of Japan
wakizashi [fujiwara kiyonori HOTOKU 2] (bizen yoshii) Picture of certificate wakizashi [fujiwara kiyonori HOTOKU 2] (bizen yoshii) Picture of SAYA wakizashi [fujiwara kiyonori HOTOKU 2] (bizen yoshii) Picture of blade
wakizashi [fujiwara kiyonori HOTOKU 2] (bizen yoshii)
with koshirae No. 2010-2043
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)52.8cm (1 Syaku 7 Sun 3BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.65cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.71cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen yoshii : The middle of Muromachi era. HOTOKU 2(1450)
Options:  kotou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Name of Japan
wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of certificate wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of SAYA wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of blade
wakizashi [matsuoh] (SHOWA)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2052
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)32.0 cm (1 Syaku 06 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Modern product. The Showa era.(1926-1989)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10] Name of Japan
wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10] Picture of certificate wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10] Picture of SAYA wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10] Picture of blade
wakizashi [mita gennoshin taira sukeyoshi TENPO 10]
in shirasaya with koshirae No. 1610-2054
NBTHK Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.9 cm (1 Syaku 2 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail plum
Country(KUNI)・Period(JIDAI)oumi : The Edo era latter period. TENPO 10 (1839)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country