Top >wakisashi

Japanese Sword Wakisashi list

 

 

Extraction of wakisashi

Age Certificate Price
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Name of Japan
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of certificate wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of SAYA wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of blade
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku)
in shirasaya No. 2210-2039 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.3cm ( 1 Syaku 2 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.87cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKA 13 (1816)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [izumi_no_kami kunisada](1 generation oya kunisada) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
wakizashi [izumi_no_kami kunisada](1 generation oya kunisada) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate wakizashi [izumi_no_kami kunisada](1 generation oya kunisada) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA wakizashi [izumi_no_kami kunisada](1 generation oya kunisada) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
wakizashi [izumi_no_kami kunisada](1 generation oya kunisada) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2040 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)59.1cm (May 11, 2000)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year .kanei (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi KAEI 7] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi KAEI 7] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi KAEI 7] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi KAEI 7] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi KAEI 7] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku)
in koshirae No. 2210-2041 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)37.0cm ( 1 Syaku 2 Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.81cm
Thickness at the Moto Kasane0.42cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era latter period. KAEI 7 (1854)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) (Wazamono) Name of Japan
wakizashi [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) (Wazamono) Picture of certificate wakizashi [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) (Wazamono) Picture of SAYA wakizashi [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) (Wazamono) Picture of blade
wakizashi [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2042 New
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)41.7cm ( 1 Syaku 3 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada] (Tadanoshin dai mei) (sintou jou-saku)     [bishu osafune junin] Name of Japan
wakizashi [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada] (Tadanoshin dai mei) (sintou jou-saku)     [bishu osafune junin] Picture of certificate wakizashi [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada] (Tadanoshin dai mei) (sintou jou-saku)     [bishu osafune junin] Picture of SAYA wakizashi [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada] (Tadanoshin dai mei) (sintou jou-saku)     [bishu osafune junin] Picture of blade
wakizashi [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada] (Tadanoshin dai mei) (sintou jou-saku)
[bishu osafune junin]
in koshirae No. 2210-2043 New
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.8cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.97cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era first half year. KANBUN (1661~1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)     [bi] Name of Japan
wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)     [bi] Picture of certificate wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)     [bi] Picture of SAYA wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)     [bi] Picture of blade
wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)
[bi]
in koshirae No. 2210-2044 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)34.0cm ( 1 Syaku 1 Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.94cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu sendai : The Edo era latter period. GENJI (1864-1865)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [sukemitsu] (The Muromachi era latter period) Name of Japan
wakizashi [sukemitsu] (The Muromachi era latter period) Picture of certificate wakizashi [sukemitsu] (The Muromachi era latter period) Picture of SAYA wakizashi [sukemitsu] (The Muromachi era latter period) Picture of blade
wakizashi [sukemitsu] (The Muromachi era latter period)
in koshirae No. 2210-2045 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)38.3cm ( 1 Syaku 2 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.94cm
Thickness at the Moto Kasane0.40cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
EngravingHeadTail Bar Gutter to Zoe Gutter HeadTail Bar 樋薙刀樋
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)suryga shimada : The Muromachi era.15 century.
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [nagasone okimasa] (2 generation Kotetsu) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Name of Japan
wakizashi [nagasone okimasa] (2 generation Kotetsu) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of certificate wakizashi [nagasone okimasa] (2 generation Kotetsu) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of SAYA wakizashi [nagasone okimasa] (2 generation Kotetsu) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of blade
wakizashi [nagasone okimasa] (2 generation Kotetsu) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono)
in shirasaya No. 2210-2029
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,800,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.5cm ( 1 Syaku 7 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu (send a little ward)
Country(KUNI)・Period(JIDAI) musashi edo : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Name of Japan
tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Picture of certificate tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Picture of SAYA tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Picture of blade
tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)48.4cm ( 1 Syaku 6 Sun)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.44cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.12cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era latter period. BUNKYU 3 (1863)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [musashi_daijo koregazu] (musashi_daijo koregazu 1 generation) (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Name of Japan
katana [musashi_daijo koregazu] (musashi_daijo koregazu 1 generation) (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of certificate katana [musashi_daijo koregazu] (musashi_daijo koregazu 1 generation) (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of SAYA katana [musashi_daijo koregazu] (musashi_daijo koregazu 1 generation) (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of blade
katana [musashi_daijo koregazu] (musashi_daijo koregazu 1 generation) (sintou jou-saku) (ryo wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2031
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)43.0cm ( 1 Syaku 4 Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.92cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. JO_OH (1652-1655)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 2210-2032
Public interest NBTHK Tokubetsu Hozon August 15, 2013
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)35.5cm ( 1 Syaku 1 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. ANSEI 6 (1859)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro) Name of Japan
wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro) Picture of SAYA wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro) Picture of blade
wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro)
in shirasaya No. 2210-2035
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)36.7cm ( 1 Syaku 2 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.48cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sagami kanagawa : HEISEI 24(2012)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [oumi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (Wazamono)  [echizen_ju shimosaka] Name of Japan
wakizashi [oumi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (Wazamono)  [echizen_ju shimosaka] Picture of certificate wakizashi [oumi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (Wazamono)  [echizen_ju shimosaka] Picture of SAYA wakizashi [oumi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (Wazamono)  [echizen_ju shimosaka] Picture of blade
wakizashi [oumi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (Wazamono)
[echizen_ju shimosaka]
in shirasaya with koshirae No. 2210-2020
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)54.5cm (1 Syaku 8 Sun)
Curvature(SORI)0.76cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Name of Japan
wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of certificate wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of SAYA wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of blade
wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka)
in koshirae No. 2210-2013
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.0cm (1Syaku7Sun 5Bu)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. 17 century.
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Name of Japan
wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Picture of certificate wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Picture of SAYA wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Picture of blade
wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2014
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)50.7cm (1Syaku6Sun7BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu Diameter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)inaba tottori : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [oushu_ju kanesada] (MANJI) (Wazamono) Name of Japan
wakizashi [oushu_ju kanesada] (MANJI) (Wazamono) Picture of certificate wakizashi [oushu_ju kanesada] (MANJI) (Wazamono) Picture of SAYA wakizashi [oushu_ju kanesada] (MANJI) (Wazamono) Picture of blade
wakizashi [oushu_ju kanesada] (MANJI) (Wazamono)
in koshirae No. 2210-2008
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)52.3cm (One Syaku7Sun San BuJyaku)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.95cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Iwashiro aidu : The Edo era first half year. MANJI (1658-1661)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (yasutsugu echizen 3 generation) Name of Japan
wakizashi (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (yasutsugu echizen 3 generation) Picture of certificate wakizashi (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (yasutsugu echizen 3 generation) Picture of SAYA wakizashi (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (yasutsugu echizen 3 generation) Picture of blade
wakizashi (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (yasutsugu echizen 3 generation)
in koshirae No. 2210-2001
NBTHK Hozon
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)46.1cm (1Syaku5Sun 2BuHan)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.93cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Name of Japan
wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Picture of certificate wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Picture of SAYA wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Picture of blade
wakizashi [tashiro genichi kanemoto] 
[noshu_ju kanemoto 7 dai mago]
in shirasaya with koshirae No. 2110-2065
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)49.7cm (1Syaku6Sun4Bu)
Curvature(SORI)1.36cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.56cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHead Goma hi Tail Lumbar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Name of Japan
wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Picture of certificate wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Picture of SAYA wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Picture of blade
wakizashi [kanesuke sukechika] (collaboration)
in shirasaya with koshirae No. 2110-2066
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)48.5cm (1Syaku6Sun)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)  [sin 15 mai koubuse saku] Name of Japan
wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)  [sin 15 mai koubuse saku] Picture of certificate wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)  [sin 15 mai koubuse saku] Picture of SAYA wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)  [sin 15 mai koubuse saku] Picture of blade
wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)
[sin 15 mai koubuse saku]
in shirasaya with koshirae No. 2110-2032
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)53.4cm (1Syaku7Sun6BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi:The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country