Top >wakisashi

Japanese Sword Wakisashi list

 

 

Extraction of wakisashi

Age Certificate Price
wakizashi [hankei] (noda hankei) (sintou saijou-saku) Name of Japan
wakizashi [hankei] (noda hankei) (sintou saijou-saku) Picture of certificate wakizashi [hankei] (noda hankei) (sintou saijou-saku) Picture of SAYA wakizashi [hankei] (noda hankei) (sintou saijou-saku) Picture of blade
wakizashi [hankei] (noda hankei) (sintou saijou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2010 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)55.2cm ( 1 Syaku 8 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.99cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. GENNA (1615-1624)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [harima-daijyou fujiwara tadakuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [harima-daijyou fujiwara tadakuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [harima-daijyou fujiwara tadakuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [harima-daijyou fujiwara tadakuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [harima-daijyou fujiwara tadakuni] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2011 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.8cm ( 1 Syaku 7 Sun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
[Thickness at the Saki kasane]0.45cm[Engraving]HeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya No. 2310-2001 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)44.6cm ( 1 Syaku 4 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHead Tail Tail
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. TENPO 7 (1836)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [bizenkoku osafune-ju kozuke-daijo fujiwara sukesada saku GENROKU 8] (A copy of yosouzaemon-no-jyo-sukesada) (sintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [bizenkoku osafune-ju kozuke-daijo fujiwara sukesada saku GENROKU 8] (A copy of yosouzaemon-no-jyo-sukesada) (sintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [bizenkoku osafune-ju kozuke-daijo fujiwara sukesada saku GENROKU 8] (A copy of yosouzaemon-no-jyo-sukesada) (sintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [bizenkoku osafune-ju kozuke-daijo fujiwara sukesada saku GENROKU 8] (A copy of yosouzaemon-no-jyo-sukesada) (sintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [bizenkoku osafune-ju kozuke-daijo fujiwara sukesada saku GENROKU 8] (A copy of yosouzaemon-no-jyo-sukesada) (sintou jou-saku)
in shirasaya No. 2310-2002 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)48.7cm ( 1 Syaku 6 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Edo era. GENROKU 9 (1696)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2051
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.2cm ( 1 Syaku 7 Sun 5 SunHan)
Curvature(SORI)0.75cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [miyairi kiyohira saku SHOWA 47] (Copy of Kiyomaro) Name of Japan
wakizashi [miyairi kiyohira saku SHOWA 47] (Copy of Kiyomaro) Picture of SAYA wakizashi [miyairi kiyohira saku SHOWA 47] (Copy of Kiyomaro) Picture of blade
wakizashi [miyairi kiyohira saku SHOWA 47] (Copy of Kiyomaro)
in shirasaya No. 2210-2054
Price
300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)31.4cm ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. SHOWA 47 (1972)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Name of Japan
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of certificate wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of SAYA wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of blade
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku)
in shirasaya No. 2210-2039
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.3cm ( 1 Syaku 2 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.87cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKA 13 (1816)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) (Wazamono) Name of Japan
wakizashi [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) (Wazamono) Picture of certificate wakizashi [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) (Wazamono) Picture of SAYA wakizashi [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) (Wazamono) Picture of blade
wakizashi [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2042
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)41.7cm ( 1 Syaku 3 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada] (Tadanoshin dai mei) (sintou jou-saku)     [bishu osafune junin] Name of Japan
wakizashi [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada] (Tadanoshin dai mei) (sintou jou-saku)     [bishu osafune junin] Picture of certificate wakizashi [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada] (Tadanoshin dai mei) (sintou jou-saku)     [bishu osafune junin] Picture of SAYA wakizashi [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada] (Tadanoshin dai mei) (sintou jou-saku)     [bishu osafune junin] Picture of blade
wakizashi [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada] (Tadanoshin dai mei) (sintou jou-saku)
[bishu osafune junin]
in koshirae No. 2210-2043
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.8cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.97cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era first half year. KANBUN (1661~1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)     [bi] Name of Japan
wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)     [bi] Picture of certificate wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)     [bi] Picture of SAYA wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)     [bi] Picture of blade
wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)
[bi]
in koshirae No. 2210-2044
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)34.0cm ( 1 Syaku 1 Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.94cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu sendai : The Edo era latter period. GENJI (1864-1865)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Name of Japan
tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Picture of certificate tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Picture of SAYA tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Picture of blade
tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)48.4cm ( 1 Syaku 6 Sun)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.44cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.12cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era latter period. BUNKYU 3 (1863)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 2210-2032
Public interest NBTHK Tokubetsu Hozon August 15, 2013
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)35.5cm ( 1 Syaku 1 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. ANSEI 6 (1859)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro) Name of Japan
wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro) Picture of SAYA wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro) Picture of blade
wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro)
in shirasaya No. 2210-2035
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)36.7cm ( 1 Syaku 2 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.48cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sagami kanagawa : HEISEI 24(2012)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Name of Japan
wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of certificate wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of SAYA wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of blade
wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka)
in koshirae No. 2210-2013
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.0cm (1Syaku7Sun 5Bu)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. 17 century.
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Name of Japan
wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Picture of certificate wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Picture of SAYA wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Picture of blade
wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2014
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)50.7cm (1Syaku6Sun7BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu Diameter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)inaba tottori : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (yasutsugu echizen 3 generation) Name of Japan
wakizashi (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (yasutsugu echizen 3 generation) Picture of certificate wakizashi (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (yasutsugu echizen 3 generation) Picture of SAYA wakizashi (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (yasutsugu echizen 3 generation) Picture of blade
wakizashi (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (yasutsugu echizen 3 generation)
in koshirae No. 2210-2001
NBTHK Hozon
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)46.1cm (1Syaku5Sun 2BuHan)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.93cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Name of Japan
wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Picture of certificate wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Picture of SAYA wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Picture of blade
wakizashi [kanesuke sukechika] (collaboration)
in shirasaya with koshirae No. 2110-2066
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)48.5cm (1Syaku6Sun)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Name of Japan
wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of certificate wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of SAYA wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of blade
wakizashi [matsuoh] (SHOWA)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2052
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)32.0 cm (1 Syaku 06 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Modern product. The Showa era.(1926-1989)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country