Japanese Sword Kotou

 

 

Extraction of kotou

Group
Certificate Price
katana bizen-no-kuni (ORIKAESHI) ju osafune kiyomitsu saku Name of Japan
katana bizen-no-kuni (ORIKAESHI) ju osafune kiyomitsu saku Picture of certificate katana bizen-no-kuni (ORIKAESHI) ju osafune kiyomitsu saku Picture of SAYA katana bizen-no-kuni (ORIKAESHI) ju osafune kiyomitsu saku Picture of blade
katana bizen-no-kuni (ORIKAESHI) ju osafune kiyomitsu saku
in koshirae No. 2410-1072 New
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.32cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [bishu osafune morimoto JYOUJI] (kozori) Name of Japan
wakizashi [bishu osafune morimoto JYOUJI] (kozori) Picture of certificate wakizashi [bishu osafune morimoto JYOUJI] (kozori) Picture of SAYA wakizashi [bishu osafune morimoto JYOUJI] (kozori) Picture of blade
wakizashi [bishu osafune morimoto JYOUJI] (kozori)
in shirasaya with koshirae No. 2410-2021 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
900,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)35.3cm ( 1 Syaku 1 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.36cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Nanbokuchou era JYOUJI (1362-1368)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [gassan] (ko gassan) Name of Japan
tantou [gassan] (ko gassan) Picture of certificate tantou [gassan] (ko gassan) Picture of SAYA tantou [gassan] (ko gassan) Picture of blade
tantou [gassan] (ko gassan)
in shirasaya No. 2410-3050 New
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.4cm ( 5 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.88cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa : The Muromachi era.15 century.
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tachi [bishu osafune □mitsu] (osafune hidemitsu) (2 generation hidemitsu) (Saijo oh Wazamono)  [SHITOKU] Name of Japan
tachi [bishu osafune □mitsu] (osafune hidemitsu) (2 generation hidemitsu) (Saijo oh Wazamono)  [SHITOKU] Picture of certificate tachi [bishu osafune □mitsu] (osafune hidemitsu) (2 generation hidemitsu) (Saijo oh Wazamono)  [SHITOKU] Picture of SAYA tachi [bishu osafune □mitsu] (osafune hidemitsu) (2 generation hidemitsu) (Saijo oh Wazamono)  [SHITOKU] Picture of blade
tachi [bishu osafune □mitsu] (osafune hidemitsu) (2 generation hidemitsu) (Saijo oh Wazamono)
[SHITOKU]
in shirasaya with koshirae No. 2410-1070 New
NBTHK Hozon
Price
2,200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.3cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.81cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.84cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The nanbokucho era. SHITOKU (1384-1387)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada TENSHO 10]    (Kiritsuke mei) ichi no do Name of Japan
katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada TENSHO 10]    (Kiritsuke mei) ichi no do Picture of certificate katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada TENSHO 10]    (Kiritsuke mei) ichi no do Picture of SAYA katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada TENSHO 10]    (Kiritsuke mei) ichi no do Picture of blade
katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada TENSHO 10]
(Kiritsuke mei) ichi no do
in koshirae No. 2410-1062 New
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.7cm ( 2 Syaku 2 Sun 7 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.99cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune:The Azuchi momoyama era.TENSHO 10 (1582)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana  [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada) Name of Japan
katana  [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada) Picture of certificate katana  [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada) Picture of SAYA katana  [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada) Picture of blade
katana [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada)
in koshirae No. 2410-1031
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.5cm ( 2 Syaku 2 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.67cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU (1558-1570)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni) Name of Japan
tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni) Picture of certificate tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni) Picture of SAYA tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni) Picture of blade
tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni)
in shirasaya with koshirae No. 2410-3020
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.1cm ( 9 Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.57cm
Thickness at the Moto Kasane0.47cm
EngravingHead Tail
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamasiro : The Muromachi Period initial. OHEI (1394-1428)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [heianjo shimosaka kanetsugu] Name of Japan
yari [heianjo shimosaka kanetsugu] Picture of certificate yari [heianjo shimosaka kanetsugu] Picture of SAYA yari [heianjo shimosaka kanetsugu] Picture of blade
yari [heianjo shimosaka kanetsugu]
in shirasaya with koshirae No. 2310-4011
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.3cm( 5 SunKyou)
Nakago length25.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.24cm
Full length of the koshirae165.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Azuchi momoyama era. KEICHO(1596-1615)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana Mumei No signature [koudai houju] Name of Japan
katana Mumei No signature [koudai houju] Picture of certificate katana Mumei No signature [koudai houju] Picture of SAYA katana Mumei No signature [koudai houju] Picture of blade
katana Mumei No signature [koudai houju]
in shirasaya No. 2210-1179
NBTHK Hozon
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.4cm ( 2 Syaku 2 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
EngravingHead Waist Tail Waist Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu : The Muromachi era.15century.
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Name of Japan
tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of certificate tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of SAYA tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of blade
tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8]
in shirasaya with koshirae No. 2210-3030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.1cm (8 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU 8 (1565)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yoshimitsu] (tosa) Name of Japan
tantou [yoshimitsu] (tosa) Picture of certificate tantou [yoshimitsu] (tosa) Picture of SAYA tantou [yoshimitsu] (tosa) Picture of blade
tantou [yoshimitsu] (tosa)
in koshirae No. 2110-3021
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.2cm (Rokusun 7Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.71cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)he Muromachi era latter period. DAIEI (1521-1528)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country