Japanese Sword Kotou

 

 

Extraction of kotou

Group
Certificate Price
katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki) Name of Japan
katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki) Picture of certificate katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki) Picture of SAYA katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki) Picture of blade
katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki)
in koshirae No. 2310-1105 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.4cm ( 2 Syaku 1 Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.50cm
Thickness at the Shinogi0.52cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.78cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino sakakura : The Muromachi era latter period. TENBUN (1532-1555)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (gaku mei) [naminohira muneyuki]    「with koshirae kozuka signature goto mitsumi (kaou) kougai signature mon sojo mitsumi (kaou)」Matsunaga Yasuzaemon
wakizashi (gaku mei) [naminohira muneyuki]    「with koshirae kozuka signature goto mitsumi (kaou) kougai signature mon sojo mitsumi (kaou)」Matsunaga Yasuzaemon wakizashi (gaku mei) [naminohira muneyuki]    「with koshirae kozuka signature goto mitsumi (kaou) kougai signature mon sojo mitsumi (kaou)」Matsunaga Yasuzaemon wakizashi (gaku mei) [naminohira muneyuki]    「with koshirae kozuka signature goto mitsumi (kaou) kougai signature mon sojo mitsumi (kaou)」Matsunaga Yasuzaemon
wakizashi (gaku mei) [naminohira muneyuki]
「with koshirae kozuka signature goto mitsumi (kaou) kougai signature mon sojo mitsumi (kaou)」
Matsunaga Yasuzaemon's collection
in shirasaya with koshirae No. 2310-2050 New
NBTHK Hozon (Wakizashi) NBTHK Tokubetsu Hozon (KOSHIRAE)
With Honamiya origami
Matsunaga Yasuzaemon's collection
Price
1,800,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)54.6cm ( 1 Syaku 8 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoSuriage
Koshirae
FuchiKashira Maru ni Igi crest map Mumei
MenukiIgira crest three-twin diagram
TsubaMatsuki torii map Mumei
shortHatoigi Girder Crest Diagram Inscription Goto Mitsumi (Hanaoshi)
hairpinHatoigi Girder Crest Diagram Inscription Monsōjō Mitsumi (Hanaoshi)
handleWhite Shark Arrival Golden Brown Thread Various Shooting Scrolls
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Muromachi era latter period. EIROKU(1558-1570)
Options:With koshirae  kotou  other-appraisal  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen-no-kuni osafune kiyomitsu EIROKU 10] Name of Japan
katana [bizen-no-kuni osafune kiyomitsu EIROKU 10] Picture of certificate katana [bizen-no-kuni osafune kiyomitsu EIROKU 10] Picture of SAYA katana [bizen-no-kuni osafune kiyomitsu EIROKU 10] Picture of blade
katana [bizen-no-kuni osafune kiyomitsu EIROKU 10]
in shirasaya with koshirae No. 2310-3048 New
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.7cm ( 8 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU 10 (1567)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [heianjo shimosaka kanetsugu] Name of Japan
yari [heianjo shimosaka kanetsugu] Picture of certificate yari [heianjo shimosaka kanetsugu] Picture of SAYA yari [heianjo shimosaka kanetsugu] Picture of blade
yari [heianjo shimosaka kanetsugu]
in shirasaya with koshirae No. 2310-4011
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.3cm( 5 SunKyou)
Nakago length25.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.24cm
Full length of the koshirae165.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Azuchi momoyama era. KEICHO(1596-1615)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana Mumei No signature [koudai houju] Name of Japan
katana Mumei No signature [koudai houju] Picture of certificate katana Mumei No signature [koudai houju] Picture of SAYA katana Mumei No signature [koudai houju] Picture of blade
katana Mumei No signature [koudai houju]
in shirasaya No. 2210-1179
NBTHK Hozon
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.4cm ( 2 Syaku 2 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
EngravingHead Waist Tail Waist Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu : The Muromachi era.15century.
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Name of Japan
tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of certificate tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of SAYA tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of blade
tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8]
in shirasaya with koshirae No. 2210-3030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.1cm (8 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU 8 (1565)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yoshimitsu] (tosa) Name of Japan
tantou [yoshimitsu] (tosa) Picture of certificate tantou [yoshimitsu] (tosa) Picture of SAYA tantou [yoshimitsu] (tosa) Picture of blade
tantou [yoshimitsu] (tosa)
in koshirae No. 2110-3021
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.2cm (Rokusun 7Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.71cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)he Muromachi era latter period. DAIEI (1521-1528)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [sukemitsu] (The Muromachi era) Name of Japan
tantou [sukemitsu] (The Muromachi era) Picture of certificate tantou [sukemitsu] (The Muromachi era) Picture of SAYA tantou [sukemitsu] (The Muromachi era) Picture of blade
tantou [sukemitsu] (The Muromachi era)
in koshirae No. 1510-3040
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.1cm(8Sun3Bu Jyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)suryga shimada : The Muromachi era.15 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country