Japanese Sword Tokubetsu-hozon-paper

 

 

Extraction of tokubetsu-hozon-paper

Group
Age Price
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Name of Japan
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of certificate katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of SAYA katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of blade
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)
[kimibanzai tomonari 58generation son]
in koshirae No. 2210-1170 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. ANSEI 3 (1856)
Options:With koshirae  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

kotachi (kinpunmei) [enju kuniyoshi][kouson] (honami kouson) (kaou) Name of Japan
kotachi (kinpunmei) [enju kuniyoshi][kouson] (honami kouson) (kaou) Picture of certificate kotachi (kinpunmei) [enju kuniyoshi][kouson] (honami kouson) (kaou) Picture of SAYA kotachi (kinpunmei) [enju kuniyoshi][kouson] (honami kouson) (kaou) Picture of blade
kotachi (kinpunmei) [enju kuniyoshi]
[kouson] (honami kouson) (kaou)
in shirasaya No. 2210-1171 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)60.8cm ( 2 Syaku〇 1 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.72cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.75cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo : Late the Kamakura period - Early period of the nanbokucho. GENTOKU (1329-1331)
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2060 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)49.2cm ( 1 Syaku 6 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)1.4m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period.MAN_EN 1(1860)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Name of Japan
katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of certificate katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of SAYA katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of blade
katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1150 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.2cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2051 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.2cm ( 1 Syaku 7 Sun 5 SunHan)
Curvature(SORI)0.75cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2052 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
900,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.8cm ( 1 Syaku 7 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.63cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Edo era latter period. TENMEI 1 (1781)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (orikaeshi mei) [izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana (orikaeshi mei) [izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana (orikaeshi mei) [izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana (orikaeshi mei) [izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana (orikaeshi mei) [izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1120 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)61.2cm ( 2 Syaku〇 1 BuHan)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.99cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year.KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Name of Japan
katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of certificate katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of SAYA katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of blade
katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1124 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.0cm ( 2 Syaku 2 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.75cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada:The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono) Name of Japan
katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono) Picture of certificate katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono) Picture of SAYA katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono) Picture of blade
katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1125 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.3cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.353cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku] Name of Japan
katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku] Picture of certificate katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku] Picture of SAYA katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku] Picture of blade
katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku]
in koshirae No. 2210-1126 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.9cm ( 2 Syaku 3 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwashiro nihonmatsu : The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Name of Japan
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of certificate wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of SAYA wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of blade
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku)
in shirasaya No. 2210-2039
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.3cm ( 1 Syaku 2 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.87cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKA 13 (1816)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [arai masatora] (sinsintou) Name of Japan
tantou [arai masatora] (sinsintou) Picture of certificate tantou [arai masatora] (sinsintou) Picture of SAYA tantou [arai masatora] (sinsintou) Picture of blade
tantou [arai masatora] (sinsintou)
in shirasaya No. 2210-3050
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)27.2cm ( 9 SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.83cm
Thickness at the Moto Kasane0.87cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KEIO(1864-1865)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen_no_suke fujiwara munetsugu ANSEI 4] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
katana [bizen_no_suke fujiwara munetsugu ANSEI 4] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate katana [bizen_no_suke fujiwara munetsugu ANSEI 4] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [bizen_no_suke fujiwara munetsugu ANSEI 4] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
katana [bizen_no_suke fujiwara munetsugu ANSEI 4] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1099
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
2,400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 1 BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. ANSEI 4 (1857)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1100
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.5cm ( 2 Syaku 1 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima : The middle of Edo era. MEIWA (1764-1772)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [isshinsai fujiwara munehira KEIO 2] (Nephew of koyama munetsugu) Name of Japan
katana [isshinsai fujiwara munehira KEIO 2] (Nephew of koyama munetsugu) Picture of certificate katana [isshinsai fujiwara munehira KEIO 2] (Nephew of koyama munetsugu) Picture of SAYA katana [isshinsai fujiwara munehira KEIO 2] (Nephew of koyama munetsugu) Picture of blade
katana [isshinsai fujiwara munehira KEIO 2] (Nephew of koyama munetsugu)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1101
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.41cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwashiro : The Edo era latter period. KEIO 2 (1866)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Name of Japan
tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Picture of certificate tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Picture of SAYA tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Picture of blade
tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)48.4cm ( 1 Syaku 6 Sun)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.44cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.12cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era latter period. BUNKYU 3 (1863)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 2210-2032
Public interest NBTHK Tokubetsu Hozon August 15, 2013
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)35.5cm ( 1 Syaku 1 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. ANSEI 6 (1859)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Name of Japan
tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of certificate tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of SAYA tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of blade
tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8]
in shirasaya with koshirae No. 2210-3030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.1cm (8 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU 8 (1565)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Name of Japan
wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of certificate wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of SAYA wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of blade
wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka)
in koshirae No. 2210-2013
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.0cm (1Syaku7Sun 5Bu)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. 17 century.
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Name of Japan
wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Picture of certificate wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Picture of SAYA wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Picture of blade
wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2014
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)50.7cm (1Syaku6Sun7BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu Diameter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)inaba tottori : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Name of Japan
katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of certificate katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of SAYA katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of blade
katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1063
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.3cm (2Syaku 1Sun 6Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen-musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono) Name of Japan
katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono) Picture of certificate katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono) Picture of SAYA katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono) Picture of blade
katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1051
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.1cm (2Syaku2Sun 8BuHan)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa~yamashiro~ise : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou  [seirinshi katsunao BUNSEI 8] Name of Japan
tantou  [seirinshi katsunao BUNSEI 8] Picture of certificate tantou  [seirinshi katsunao BUNSEI 8] Picture of SAYA tantou  [seirinshi katsunao BUNSEI 8] Picture of blade
tantou [seirinshi katsunao BUNSEI 8]
in shirasaya with koshirae No. 2210-3005
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.9cm (HachiSun5BuKyou)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter and gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouzuke : The Edo era latter period. BUNSEI 8 (1825)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Name of Japan
katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of certificate katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of SAYA katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of blade
katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1004
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.8cm (2Syaku2Sun 4Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo : The Meiji era. MEIJI 3 (1870)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Name of Japan
wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Picture of certificate wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Picture of SAYA wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Picture of blade
wakizashi [kanesuke sukechika] (collaboration)
in shirasaya with koshirae No. 2110-2066
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)48.5cm (1Syaku6Sun)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Name of Japan
wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Picture of certificate wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Picture of SAYA wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Picture of blade
wakizashi [tashiro genichi kanemoto] 
[noshu_ju kanemoto 7 dai mago]
in shirasaya with koshirae No. 2110-2065
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)49.7cm (1Syaku6Sun4Bu)
Curvature(SORI)1.36cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.56cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHead Goma hi Tail Lumbar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Name of Japan
tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of certificate tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of SAYA tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of blade
tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3040
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
330,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.0 cm (seven Sun six Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.57cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. ANSEI(1854-1860)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country