Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana [yamato no_kami minamoto kanenobu] (mino) (tashirokanenobu 2 generation) Name of Japan
katana [yamato no_kami minamoto kanenobu] (mino) (tashirokanenobu 2 generation) Picture of certificate katana [yamato no_kami minamoto kanenobu] (mino) (tashirokanenobu 2 generation) Picture of SAYA katana [yamato no_kami minamoto kanenobu] (mino) (tashirokanenobu 2 generation) Picture of blade
katana [yamato no_kami minamoto kanenobu] (mino) (tashirokanenobu 2 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1131
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.3cm (2 Syaku ISun KuBuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. ENPO(1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana Mumei No signature [ashu sukeyoshi] (sinsintou) (used by kondou isami) Name of Japan
katana Mumei No signature [ashu sukeyoshi] (sinsintou) (used by kondou isami) Picture of SAYA katana Mumei No signature [ashu sukeyoshi] (sinsintou) (used by kondou isami) Picture of blade
katana Mumei No signature [ashu sukeyoshi] (sinsintou) (used by kondou isami)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1133
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.2cm (2 Syaku SanSun ichi BuHan)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)880g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1190g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa tokushima : The Edo era latter period. 19 century. KEIO(1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [hisyu yatsushiro_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Name of Japan
katana [hisyu yatsushiro_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Picture of certificate katana [hisyu yatsushiro_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Picture of SAYA katana [hisyu yatsushiro_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Picture of blade
katana [hisyu yatsushiro_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family)
in koshirae No. 1910-1137
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.5cm (Two Syaku San Sun Ni BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)715g
Sword blade weight(Took off a SAYA)965g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [chitetsu o motte roshi ni oite katsu] (Cut off below) (katsushige・owari) (toppei_koshirae) Name of Japan
wakizashi [chitetsu o motte roshi ni oite katsu] (Cut off below) (katsushige・owari) (toppei_koshirae) Picture of certificate wakizashi [chitetsu o motte roshi ni oite katsu] (Cut off below) (katsushige・owari) (toppei_koshirae) Picture of SAYA wakizashi [chitetsu o motte roshi ni oite katsu] (Cut off below) (katsushige・owari) (toppei_koshirae) Picture of blade
wakizashi [chitetsu o motte roshi ni oite katsu] (Cut off below) (katsushige・owari) (toppei_koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2082
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)58.9cm (1 Syaku KuSun 4Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi Mumei No signature [ganmaku・sintou] (Sword cane) (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi Mumei No signature [ganmaku・sintou] (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi Mumei No signature [ganmaku・sintou] (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi Mumei No signature [ganmaku・sintou] (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi Mumei No signature [ganmaku・sintou] (Sword cane) (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2083
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)52.8cm (1 Syaku Seven Sun Four Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
Full length of the koshirae89.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year.(1624)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

ken [kozaemon yukihira] (miyairi kozaemon yukihira) (mukansa) Name of Japan
ken [kozaemon yukihira] (miyairi kozaemon yukihira) (mukansa) Picture of certificate ken [kozaemon yukihira] (miyairi kozaemon yukihira) (mukansa) Picture of SAYA ken [kozaemon yukihira] (miyairi kozaemon yukihira) (mukansa) Picture of blade
ken [kozaemon yukihira] (miyairi kozaemon yukihira) (mukansa)
in shirasaya No. 1910-3063
Sold
Blade length(HA-CHOU)14.7cm (Shisun YaBuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. HEISEI 29(2017)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tsuba Five swirls figure [dewa akita_no_ju shoami denshichi] (Akita Shoami School) Name of Japan
tsuba Five swirls figure [dewa akita_no_ju shoami denshichi] (Akita Shoami School) Picture
tsuba Five swirls figure [dewa akita_no_ju shoami denshichi] (Akita Shoami School)
in box No. 1910-6060
NBTHK Hozon
Sold
Round Iron Polish ing plow under the plow carving square ear small meat
Length7.61cm
Width7.65cm
Thickness of setsupadai0.65cm
Weight185g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa akita : The Edo era latter period. 19 century.

Detail >>

 

tsuba Pine and Flying wild goose figure  No signature [den yagyu] Name of Japan
tsuba Pine and Flying wild goose figure  No signature [den yagyu] Picture of certificate tsuba Pine and Flying wild goose figure  No signature [den yagyu] Picture
tsuba Pine and Flying wild goose figure No signature [den yagyu]
in box No. 1910-6062
NBTHK Hozon
Sold
Length6.73cm
Width5.93cm
Thickness of setsupadai0.55cm
Weight115g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era first half year. 17 century.

Detail >>

 

Jingasa (Antique Samurai Hat) maruni yotsuwari isi mon Name of Japan
Jingasa (Antique Samurai Hat) maruni yotsuwari isi mon Picture

No. 1910-8033


Jingasa (Antique Samurai Hat) maruni yotsuwari isi mon

 
 
Period:The Edo era.
 
 
 
Detail >>
 
 

Sold


 

Jingasa (Antique Samurai Hat) maruni tate motsukou mon Name of Japan
Jingasa (Antique Samurai Hat) maruni tate motsukou mon Picture

No. 1910-8034


Jingasa (Antique Samurai Hat) maruni tate motsukou mon

 
 
Period:The Edo era.
 
 
 
Detail >>
 
 

Sold


 

katana [inshi kanetora] (yamaura kanetora) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [inshi kanetora] (yamaura kanetora) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [inshi kanetora] (yamaura kanetora) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [inshi kanetora] (yamaura kanetora) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [inshi kanetora] (yamaura kanetora) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1110
NBTHK Tokubetsu Hozon
Masterpiece Shimmi Yamaura Masao and Kanetora Works Collection S. Hosoka Kazutaka
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.1cm (2 Syaku NiSun YaBuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shinano : The Edo era latter period. ANSEI(1854-1860)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Name of Japan
katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of certificate katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of SAYA katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of blade
katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1111
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.5cm (2 Syaku OneSun KuBuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.92cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. JO_OH(1652~1655)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana Mumei No signature [sekishu sadatsuna] Name of Japan
katana Mumei No signature [sekishu sadatsuna] Picture of certificate katana Mumei No signature [sekishu sadatsuna] Picture of SAYA katana Mumei No signature [sekishu sadatsuna] Picture of blade
katana Mumei No signature [sekishu sadatsuna]
in shirasaya with koshirae No. 1910-1112
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.3cm (2 Syaku NiSun KuBu)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.88cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwami : The nanbokucho era. MEITOKU(1390-1394)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [toto_ni_oite tokiwamatsu akihoro saku kore SHOWA 13] (Previous name of yoshihara kuniie 1 generation) Name of Japan
katana [toto_ni_oite tokiwamatsu akihoro saku kore SHOWA 13] (Previous name of yoshihara kuniie 1 generation) Picture of certificate katana [toto_ni_oite tokiwamatsu akihoro saku kore SHOWA 13] (Previous name of yoshihara kuniie 1 generation) Picture of SAYA katana [toto_ni_oite tokiwamatsu akihoro saku kore SHOWA 13] (Previous name of yoshihara kuniie 1 generation) Picture of blade
katana [toto_ni_oite tokiwamatsu akihoro saku kore SHOWA 13] (Previous name of yoshihara kuniie 1 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1114
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)65.9cm (2 Syaku One Sun Seven BuHan)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ibaraki-tokyo : Modern product. SHOWA 13(1938)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [chikugo_ju_nin kuniharu saku HEISEI 8] (komiya kuniharu) (Grandchild of komiya kunimitsu) Name of Japan
katana [chikugo_ju_nin kuniharu saku HEISEI 8] (komiya kuniharu) (Grandchild of komiya kunimitsu) Picture of certificate katana [chikugo_ju_nin kuniharu saku HEISEI 8] (komiya kuniharu) (Grandchild of komiya kunimitsu) Picture of SAYA katana [chikugo_ju_nin kuniharu saku HEISEI 8] (komiya kuniharu) (Grandchild of komiya kunimitsu) Picture of blade
katana [chikugo_ju_nin kuniharu saku HEISEI 8] (komiya kuniharu) (Grandchild of komiya kunimitsu)
in koshirae No. 1910-1117
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.6cm (2 Syaku Shi SunKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.47cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)825g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1100g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product. HEISEI 8(1996)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [seki_ju masanao saku Showa 63] (tanaka katsurou) Name of Japan
katana [seki_ju masanao saku Showa 63] (tanaka katsurou) Picture of certificate katana [seki_ju masanao saku Showa 63] (tanaka katsurou) Picture of SAYA katana [seki_ju masanao saku Showa 63] (tanaka katsurou) Picture of blade
katana [seki_ju masanao saku Showa 63] (tanaka katsurou)
in koshirae No. 1910-1119
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.5cm (2 Syaku Three Sun Roku BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.42cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. Showa 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [yoshichika saku] Name of Japan
katana [yoshichika saku] Picture of certificate katana [yoshichika saku] Picture of SAYA katana [yoshichika saku] Picture of blade
katana [yoshichika saku]
in koshirae No. 1910-1120
for iai and tameshigiri (iaitou for women)
Sold
Blade length(HA-CHOU)67.2cm (2 Syaku NiSun NiBuJyaku)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)600g
Sword blade weight(Took off a SAYA)860g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. The Taisho era - Early period of Showa era.
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [ichihara ichiryushi nagamitsu saku] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Name of Japan
katana [ichihara ichiryushi nagamitsu saku] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of certificate katana [ichihara ichiryushi nagamitsu saku] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of SAYA katana [ichihara ichiryushi nagamitsu saku] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of blade
katana [ichihara ichiryushi nagamitsu saku] (ichihara nagamitsu) (Showa era)
in koshirae No. 1910-1122
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.9cm (2 Syaku NiSun NanaBuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)okayama : Modern product. Showa era 16-20(1941-1945)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2071
NBTHK Hozon NBTHK Hozon (KOSHIRAE)
Sold
Black lacquer blue shelli fine dust whistle wound coating sheath side finger
Kikuno
Edge takesparrow figure unrecalled
Mekiki Sanki Lion Map
Petite Sparrow Trap Figure Unrecalled
Pattern White Shark Wearing Ruin Purple Yarn Various Photography Volumes>
Blade length(HA-CHOU)31.3cm (1 Syaku 03 BuKyou)
Curvature(SORI)0.45cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo yanagawa : The Edo era first half year. KEIAN(1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [kazuhira HEISEI 3] (okubo kazuhira) (mukansa) Name of Japan
tantou [kazuhira HEISEI 3] (okubo kazuhira) (mukansa) Picture of certificate tantou [kazuhira HEISEI 3] (okubo kazuhira) (mukansa) Picture of SAYA tantou [kazuhira HEISEI 3] (okubo kazuhira) (mukansa) Picture of blade
tantou [kazuhira HEISEI 3] (okubo kazuhira) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3060
Sold
Blade length(HA-CHOU)24.3cm (8 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.63cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa : Modern product. HEISEI 3(1991)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country