Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana Mumei No signature (hizen kunihiro) (Nephew of the hizen tadayoshi 1 generation) (wazamono) Name of Japan
katana Mumei No signature (hizen kunihiro) (Nephew of the hizen tadayoshi 1 generation) (wazamono) Picture of certificate katana Mumei No signature (hizen kunihiro) (Nephew of the hizen tadayoshi 1 generation) (wazamono) Picture of SAYA katana Mumei No signature (hizen kunihiro) (Nephew of the hizen tadayoshi 1 generation) (wazamono) Picture of blade
katana Mumei No signature (hizen kunihiro) (Nephew of the hizen tadayoshi 1 generation) (wazamono)
in koshirae No. 2210-1054 New
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)67.8cm (2Syaku2Sun SanBuHan)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen:The Edo era first half year. SHOHO (1644-1648)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [yasutsugu nanban tetsuo motte] (edo 3 generation) (sintou jou-saku)   [bushu edo_ni oite koreo tsukuro] Name of Japan
wakizashi [yasutsugu nanban tetsuo motte] (edo 3 generation) (sintou jou-saku)   [bushu edo_ni oite koreo tsukuro] Picture of certificate wakizashi [yasutsugu nanban tetsuo motte] (edo 3 generation) (sintou jou-saku)   [bushu edo_ni oite koreo tsukuro] Picture of SAYA wakizashi [yasutsugu nanban tetsuo motte] (edo 3 generation) (sintou jou-saku)   [bushu edo_ni oite koreo tsukuro] Picture of blade
wakizashi [yasutsugu nanban tetsuo motte] (edo 3 generation) (sintou jou-saku)
   [bushu edo_ni oite koreo tsukuro]
in shirasaya with koshirae No. 2210-2005 New
NBTHK Tokubetsu Hozon Dr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Sold
Blade length(HA-CHOU)40.8cm (One Syaku SanSun5BuJyaku)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [shigehide KOKA 3] (hayashi shigehide) (hizen) (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Name of Japan
wakizashi [shigehide KOKA 3] (hayashi shigehide) (hizen) (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Picture of certificate wakizashi [shigehide KOKA 3] (hayashi shigehide) (hizen) (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Picture of SAYA wakizashi [shigehide KOKA 3] (hayashi shigehide) (hizen) (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Picture of blade
wakizashi [shigehide KOKA 3] (hayashi shigehide) (hizen) (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi)
in koshirae No. 2210-2006 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)38.1cm (1Syaku2Sun5BuKyou)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era latter period KOKA 3 (1846)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [kawachi daijyo fujiwara kunisada] (mutsu aizu) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [kawachi daijyo fujiwara kunisada] (mutsu aizu) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [kawachi daijyo fujiwara kunisada] (mutsu aizu) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [kawachi daijyo fujiwara kunisada] (mutsu aizu) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [kawachi daijyo fujiwara kunisada] (mutsu aizu) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2007 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)51.6cm (One Syaku7SunKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHead: Brahman-shaped Tail with a gutter attached to the waist gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tantou [sukesada] (bizen osafune sukesada) (sinsintou) Name of Japan
tantou [sukesada] (bizen osafune sukesada) (sinsintou) Picture of certificate tantou [sukesada] (bizen osafune sukesada) (sinsintou) Picture of SAYA tantou [sukesada] (bizen osafune sukesada) (sinsintou) Picture of blade
tantou [sukesada] (bizen osafune sukesada) (sinsintou)
in koshirae No. 2210-3017 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)26.0cm (HachiSunrokuBuJyaku)
Curvature(SORI)0.2m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

naginata [yamato_no_kami sugawara kunitake] (sintou) (Wazamono) Name of Japan
naginata [yamato_no_kami sugawara kunitake] (sintou) (Wazamono) Picture of certificate naginata [yamato_no_kami sugawara kunitake] (sintou) (Wazamono) Picture of SAYA naginata [yamato_no_kami sugawara kunitake] (sintou) (Wazamono) Picture of blade
naginata [yamato_no_kami sugawara kunitake] (sintou) (Wazamono)
in koshirae No. 2210-4037 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)38.3cm (1Syaku2Sun 6Bu)
Curvature(SORI)26cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.75cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Nakago length46.7cm
Full length of the koshirae244.4cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Naginata gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato kouriyama : The Edo era first half year. JOKYO (1684-1688)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana  [todai_joka_ni_oite choshin_sai fuyuhiro zou KAEI 4] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana  [todai_joka_ni_oite choshin_sai fuyuhiro zou KAEI 4] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana  [todai_joka_ni_oite choshin_sai fuyuhiro zou KAEI 4] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana  [todai_joka_ni_oite choshin_sai fuyuhiro zou KAEI 4] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [todai_joka_ni_oite choshin_sai fuyuhiro zou KAEI 4] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1041
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)65.1cm (2Syaku 1Sun 5Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.29cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail gutter with waist gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)izumo-musashi: The Edo era latter period KAEI 4 (1851)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [miike_ju kunitada saku HEISEI 2](komiya kunitada) Name of Japan
katana [miike_ju kunitada saku HEISEI 2](komiya kunitada) Picture of SAYA katana [miike_ju kunitada saku HEISEI 2](komiya kunitada) Picture of blade
katana [miike_ju kunitada saku HEISEI 2](komiya kunitada)
in koshirae No. 2210-1045
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.2cm (2Syaku ShiSunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.55cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)845g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1175g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo miike(fukuoka) : (Modern product) HEISEI 2(1990)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana  [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 3 November] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana  [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 3 November] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana  [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 3 November] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 3 November] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 2210-1046
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.7cm (2Syaku5Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.69cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.21cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) November REIWA 3(2021)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou   [ryujintarou minamoto sadashige HEISEI 27] (kaou) (osoraku dukuri) Name of Japan
tantou   [ryujintarou minamoto sadashige HEISEI 27] (kaou) (osoraku dukuri) Picture of SAYA tantou   [ryujintarou minamoto sadashige HEISEI 27] (kaou) (osoraku dukuri) Picture of blade
tantou [ryujintarou minamoto sadashige HEISEI 27] (kaou) (osoraku dukuri)
in shirasaya No. 2210-3010
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)21.5cm (Seven SunKyou)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.54cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.69cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)wakayama : (Modern product) HEISEI 27(2015)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

naginata [kyushu higo doutanuki](matahachi) Name of Japan
naginata [kyushu higo doutanuki](matahachi) Picture of certificate naginata [kyushu higo doutanuki](matahachi) Picture of SAYA naginata [kyushu higo doutanuki](matahachi) Picture of blade
naginata [kyushu higo doutanuki](matahachi)
in shirasaya with koshirae No. 2210-4030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)45.2cm (1Syaku4Sun 9Bu)
Curvature(SORI)2.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Nakago length39.0cm
Full length of the koshirae259cm
EngravingHeadTail Naginata gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kikuchi : The Azuchi momoyama era. TENSHO (1574-1592)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [izumi_no_kami kunisada osaka_ni_oite kore_o_tsukuru] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami kunisada osaka_ni_oite kore_o_tsukuru] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami kunisada osaka_ni_oite kore_o_tsukuru] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami kunisada osaka_ni_oite kore_o_tsukuru] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami kunisada osaka_ni_oite kore_o_tsukuru] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1030
NBTHK Tokubetsu Hozon / Mr.Tanobe wrote the Sayagaki
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.6cm (2Syaku SanSun 6Bu)
Curvature(SORI)19cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1031
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.7cm (2Syaku2Sun 7Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KEIAN (1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [naniwa_ju gassan unryushi minamoto_no sadakazu seikitae (kokuin) kore MEIJI 4]  (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
katana [naniwa_ju gassan unryushi minamoto_no sadakazu seikitae (kokuin) kore MEIJI 4]  (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate katana [naniwa_ju gassan unryushi minamoto_no sadakazu seikitae (kokuin) kore MEIJI 4]  (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [naniwa_ju gassan unryushi minamoto_no sadakazu seikitae (kokuin) kore MEIJI 4]  (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
katana [naniwa_ju gassan unryushi minamoto_no sadakazu seikitae (kokuin) kore MEIJI 4]
 (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1032
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)65.2cm (2Syaku 1Sun 5BuHan)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.33cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Settu osaka : MEIJI 4 (1871)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [dewa_no_kami sukeshige] (toppei-koshirae) (wazamono) Name of Japan
katana [dewa_no_kami sukeshige] (toppei-koshirae) (wazamono) Picture of certificate katana [dewa_no_kami sukeshige] (toppei-koshirae) (wazamono) Picture of SAYA katana [dewa_no_kami sukeshige] (toppei-koshirae) (wazamono) Picture of blade
katana [dewa_no_kami sukeshige] (toppei-koshirae) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1033
NBTHK Hozon NBTHK Tokubetsu Hozon (KOSHIRAE)
Sold
Black lacquer bridle stamping sheath thrust sword
Kinzu Sakurahanagi Iris Unnamed
Mekan Kirimonzu
Tsuba Ryugu Arabesque Toru Medentry
Pattern White shark arrival black lacquer wrinkle skin coating thread one hand roll
Blade length(HA-CHOU)63.3cm (2Syaku09Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.84cm
Thickness at the Shinogi0.84cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 3 July] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 3 July] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 3 July] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 3 July] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1035
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.3cm (2Syaku4SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.65cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) REIWA 3 July (2021)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [mitsumasa HEISEI 3] (ikkansai mitsumasa) Name of Japan
katana [mitsumasa HEISEI 3] (ikkansai mitsumasa) Picture of SAYA katana [mitsumasa HEISEI 3] (ikkansai mitsumasa) Picture of blade
katana [mitsumasa HEISEI 3] (ikkansai mitsumasa)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1036
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.8cm (2Syaku 4Sun 3 BuHanKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.82cm
Thickness at the Shinogi0.83cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter, waist gutter
Sword blade weight(Only blade)850g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1105g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi saitama chichibu : (Modern product) HEISEI 3(1991)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo_no_kami kanetsugu SHOWA 57] (akamatsutarou kanetsugu) (kimura kanesada) Name of Japan
katana [higo_no_kami kanetsugu SHOWA 57] (akamatsutarou kanetsugu) (kimura kanesada) Picture of SAYA katana [higo_no_kami kanetsugu SHOWA 57] (akamatsutarou kanetsugu) (kimura kanesada) Picture of blade
katana [higo_no_kami kanetsugu SHOWA 57] (akamatsutarou kanetsugu) (kimura kanesada)
in koshirae No. 2210-1037
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.7cm (2Syaku4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)725g
Sword blade weight(Took off a SAYA)980g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) SHOWA 57 (1982)
Options:With koshirae  gendaitou

Detail >>

 

katana [chikugo_ju kunimitsu saku HEISEI 16] (komiya kunimitsu 2 generation) Name of Japan
katana [chikugo_ju kunimitsu saku HEISEI 16] (komiya kunimitsu 2 generation) Picture of SAYA katana [chikugo_ju kunimitsu saku HEISEI 16] (komiya kunimitsu 2 generation) Picture of blade
katana [chikugo_ju kunimitsu saku HEISEI 16] (komiya kunimitsu 2 generation)
in koshirae No. 2210-1038
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.8cm (2Syaku4SunKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.42cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)715g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : (Modern product) HEISEI 16 (2004)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Name of Japan
wakizashi [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of certificate wakizashi [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of SAYA wakizashi [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of blade
wakizashi [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2000
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)43.2cm (One Syaku4Sun 2BuHan)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. JO_OH (1652~1655)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country