Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana [echigo-no-kami kanesada] (2 generation kanesada) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [echigo-no-kami kanesada] (2 generation kanesada) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [echigo-no-kami kanesada] (2 generation kanesada) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [echigo-no-kami kanesada] (2 generation kanesada) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [echigo-no-kami kanesada] (2 generation kanesada) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1029
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.0cm( 2 Syaku 4 Sun 4 BuHan)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [shohoken yoshiyuki KAEI 6](yonago-ju shohoken yoshiyuki) (hoki) Name of Japan
katana [shohoken yoshiyuki KAEI 6](yonago-ju shohoken yoshiyuki) (hoki) Picture of certificate katana [shohoken yoshiyuki KAEI 6](yonago-ju shohoken yoshiyuki) (hoki) Picture of SAYA katana [shohoken yoshiyuki KAEI 6](yonago-ju shohoken yoshiyuki) (hoki) Picture of blade
katana [shohoken yoshiyuki KAEI 6](yonago-ju shohoken yoshiyuki) (hoki)
in koshirae No. 2310-1030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.4cm( 2 Syaku 4 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.767cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.95cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hoki : The Edo era latter period. KAEI 6 (1853)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [keishinsai naomasa] Name of Japan
katana [keishinsai naomasa] Picture of certificate katana [keishinsai naomasa] Picture of SAYA katana [keishinsai naomasa] Picture of blade
katana [keishinsai naomasa]
in shirasaya No. 2310-1031
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)77.9cm ( 2 Syaku 5 Sun 7 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.86cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.37cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu : The Edo era latter period. GENJI (1864-1865)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada saku EIROKU 9] Name of Japan
katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada saku EIROKU 9] Picture of certificate katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada saku EIROKU 9] Picture of SAYA katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada saku EIROKU 9] Picture of blade
katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada saku EIROKU 9]
in shirasaya with koshirae No. 2310-1033
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.8cm ( 2 Syaku 3 Sun)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
EngravingHeadTail gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU 9 (1566)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [shinano-ju kei saku] (miyairi kozaemon yukihira) (mukansa) Name of Japan
katana [shinano-ju kei saku] (miyairi kozaemon yukihira) (mukansa) Picture of SAYA katana [shinano-ju kei saku] (miyairi kozaemon yukihira) (mukansa) Picture of blade
katana [shinano-ju kei saku] (miyairi kozaemon yukihira) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1034
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.57cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
Sword blade weight(Only blade)850g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1210g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product HEISEI 1 (1989)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [kanenari saku HEISEI 21] (noushu-ju kanenari) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Name of Japan
katana [kanenari saku HEISEI 21] (noushu-ju kanenari) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Picture of SAYA katana [kanenari saku HEISEI 21] (noushu-ju kanenari) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Picture of blade
katana [kanenari saku HEISEI 21] (noushu-ju kanenari) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder)
in koshirae No. 2310-1038
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)78.3cm ( 2 Syaku 5 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)600g
Sword blade weight(Took off a SAYA)860g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product HEISEI 21(2009)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hizen-koku-ju kazuyoshi utsusu naotane HEISEI 22] (Nakao kazuyoshi) (Taikei Naotane copy) Name of Japan
katana [hizen-koku-ju kazuyoshi utsusu naotane HEISEI 22] (Nakao kazuyoshi) (Taikei Naotane copy) Picture of SAYA katana [hizen-koku-ju kazuyoshi utsusu naotane HEISEI 22] (Nakao kazuyoshi) (Taikei Naotane copy) Picture of blade
katana [hizen-koku-ju kazuyoshi utsusu naotane HEISEI 22] (Nakao kazuyoshi) (Taikei Naotane copy)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1041
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.7cm ( 2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.57cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)925g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1300g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product HEISEI 22(2010)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [chikuzen-no-kami minamoto munetsugu] (minagawa munetsugu) (Disciple of Yamaura Masao) Name of Japan
tantou [chikuzen-no-kami minamoto munetsugu] (minagawa munetsugu) (Disciple of Yamaura Masao) Picture of certificate tantou [chikuzen-no-kami minamoto munetsugu] (minagawa munetsugu) (Disciple of Yamaura Masao) Picture of SAYA tantou [chikuzen-no-kami minamoto munetsugu] (minagawa munetsugu) (Disciple of Yamaura Masao) Picture of blade
tantou [chikuzen-no-kami minamoto munetsugu] (minagawa munetsugu) (Disciple of Yamaura Masao)
in koshirae No. 2310-3020
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)18.0cm ( 6 Sun)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.25cm
Thickness at the Moto Kasane1.14cm
EngravingHead waist gutter Tail Goma Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shinano matsushiro : The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

yari [tsugaru-ju kuniyoshi saku SHOWA 63] Name of Japan
yari [tsugaru-ju kuniyoshi saku SHOWA 63] Picture of SAYA yari [tsugaru-ju kuniyoshi saku SHOWA 63] Picture of blade
yari [tsugaru-ju kuniyoshi saku SHOWA 63]
in shirasaya No. 2310-4010
Sold
Blade length(HA-CHOU)31.8cm( 1 SyakuKyou)
Nakago length39.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.32cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tsugaru aomori : Modern product SHOWA 63 (1988)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tsuba Polka dot [masaaki] Name of Japan
tsuba Polka dot [masaaki] Picture of certificate tsuba Polka dot [masaaki] Picture
tsuba Polka dot [masaaki]
in box No. 2310-6013
NBTHK Hozon
Sold
Wood melon shape Tetsupolished ground Plow carving Kotoru Plow residue bank ear
Length8.64cm
Width7.94cm
Thickness of setsupadai0.49cm
Weight145g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo shibata : The Edo era latter period. BUNKA (1804-1818)

Detail >>

 

katana [mikawa-no-kami fujiwara daidou nobunao] (mino) Name of Japan
katana [mikawa-no-kami fujiwara daidou nobunao] (mino) Picture of certificate katana [mikawa-no-kami fujiwara daidou nobunao] (mino) Picture of SAYA katana [mikawa-no-kami fujiwara daidou nobunao] (mino) Picture of blade
katana [mikawa-no-kami fujiwara daidou nobunao] (mino)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1012
NBTHK Tokubetsu Hozon / Dr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.3cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Azuchi momoyama era. KEICHO (1596-1603)
Options:With koshirae  kotou  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [echigo-no-kami kanesada] (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [echigo-no-kami kanesada] (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [echigo-no-kami kanesada] (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [echigo-no-kami kanesada] (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [echigo-no-kami kanesada] (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1013
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU) 61.2cm( 2 Syaku 2 Bu)
Curvature(SORI) 1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi 0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.96cm
Thickness at the Saki kasane 0.41cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) (special price) Name of Japan
katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) (special price) Picture of SAYA katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) (special price) Picture of blade
katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) (special price)
in koshirae No. 2310-1016
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.3cm ( 2 Syaku 4 Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.6cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)660g
Sword blade weight(Took off a SAYA)915g
NakagoUbu
◆Special Note◆*There are 2 scratches on the blade
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 4 October (2022)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hishu yatsushiro-ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Name of Japan
katana [hishu yatsushiro-ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of SAYA katana [hishu yatsushiro-ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of blade
katana [hishu yatsushiro-ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro)
in koshirae No. 2310-1017
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.0cm ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.40cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.51cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)825g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1075g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kumamoto yatsushiro : Modern product HEISEI 13 (2001)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 10] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Name of Japan
katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 10] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of SAYA katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 10] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of blade
katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 10] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu)
in koshirae No. 2310-1019
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.2m ( 2 Syaku 4 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)615g
Sword blade weight(Took off a SAYA)975g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product HEISEI 10(1998)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 11] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Name of Japan
katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 11] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of SAYA katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 11] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of blade
katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 11] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu)
in koshirae No. 2310-1020
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.2m ( 2 Syaku 4 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)590g
Sword blade weight(Took off a SAYA)905g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product. HEISEI 11(1999)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [sasshu-ju minamoto morikazu saku HEISEI 2] Name of Japan
katana [sasshu-ju minamoto morikazu saku HEISEI 2] Picture of SAYA katana [sasshu-ju minamoto morikazu saku HEISEI 2] Picture of blade
katana [sasshu-ju minamoto morikazu saku HEISEI 2]
in koshirae No. 2310-1021
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.8cm ( 2 Syaku 3 Sun 7 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)630g
Sword blade weight(Took off a SAYA)890g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kagoshima : Modern product. HEISEI 2 (1990)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Name of Japan
katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of SAYA katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of blade
katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era)
in koshirae No. 2310-1025
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)61.2cm (Nishaku Kyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
Sword blade weight(Only blade)845g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1115g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)okayama : Modern product. Showa era 16-20 (1941-1945)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation)        [daihoshi hokkyo rai eisen] Name of Japan
katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation)        [daihoshi hokkyo rai eisen] Picture of certificate katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation)        [daihoshi hokkyo rai eisen] Picture of SAYA katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation)        [daihoshi hokkyo rai eisen] Picture of blade
katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation)
[daihoshi hokkyo rai eisen]
in shirasaya with koshirae No. 2310-1000
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.0cm ( 2 Syaku 3 Sun〇Han)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana (Kinzoganmei gold inlay mei) [kanemoto] (sintou) Name of Japan
katana (Kinzoganmei gold inlay mei) [kanemoto] (sintou) Picture of certificate katana (Kinzoganmei gold inlay mei) [kanemoto] (sintou) Picture of SAYA katana (Kinzoganmei gold inlay mei) [kanemoto] (sintou) Picture of blade
katana (Kinzoganmei gold inlay mei) [kanemoto] (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1002
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.5cm ( 2 Syaku 3 Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. 17 century.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country