Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana [suifu shirahata_yama ju sukemitsu MAN_EN 1] [yokoyama sukemitsu] Name of Japan
katana [suifu shirahata_yama ju sukemitsu MAN_EN 1] [yokoyama sukemitsu] Picture of certificate katana [suifu shirahata_yama ju sukemitsu MAN_EN 1] [yokoyama sukemitsu] Picture of SAYA katana [suifu shirahata_yama ju sukemitsu MAN_EN 1] [yokoyama sukemitsu] Picture of blade
katana [suifu shirahata_yama ju sukemitsu MAN_EN 1] [yokoyama sukemitsu]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1140 New
NBTHK Hozon / for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.9cm (2Syaku GoSun)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.83cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoPolishing
Sword blade weight(Only blade)970g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1250g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. MAN_EN 1 (1860)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana (yasuoki SHOWA 53) (shimazaki yasuoki) (yasukuni_toshou) Name of Japan
katana (yasuoki SHOWA 53) (shimazaki yasuoki) (yasukuni_toshou) Picture of SAYA katana (yasuoki SHOWA 53) (shimazaki yasuoki) (yasukuni_toshou) Picture of blade
katana (yasuoki SHOWA 53) (shimazaki yasuoki) (yasukuni_toshou)
in koshirae No. 2110-1145 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.4cm (2SyakuSun 2Bu 3 Kyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1030g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi tokyo fuchu : Modern product SHOWA 53 (1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [takaba makoto SHOWA 52) (takaba hidetada) (shizu copy) Name of Japan
katana [takaba makoto SHOWA 52) (takaba hidetada) (shizu copy) Picture of SAYA katana [takaba makoto SHOWA 52) (takaba hidetada) (shizu copy) Picture of blade
katana [takaba makoto SHOWA 52) (takaba hidetada) (shizu copy)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1149 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.4cm (2Syaku Sansun9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.29cm
NakagoThey are
EngravingHeadTail Bisuji gutter
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1080g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product) SHOWA 52 (1977)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [(Kikumon) iga_nokami fujiwara kinmichi] (2 generation) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [(Kikumon) iga_nokami fujiwara kinmichi] (2 generation) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [(Kikumon) iga_nokami fujiwara kinmichi] (2 generation) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [(Kikumon) iga_nokami fujiwara kinmichi] (2 generation) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [(Kikumon) iga_nokami fujiwara kinmichi] (2 generation) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-2060 New
NBTHK Tokubetsu Hozon / Dr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Sold
Blade length(HA-CHOU)58.9cm (1Syaku9Sun4Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashir : The Edo era first half year. MANJI (1658-1661)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

naginata [chikuzen_no_kuni fuku(Cut below)TENNA 4] (fukuoka_ju moritsugu) (mitsuba aoimon koshirae) Name of Japan
naginata [chikuzen_no_kuni fuku(Cut below)TENNA 4] (fukuoka_ju moritsugu) (mitsuba aoimon koshirae) Picture of certificate naginata [chikuzen_no_kuni fuku(Cut below)TENNA 4] (fukuoka_ju moritsugu) (mitsuba aoimon koshirae) Picture of SAYA naginata [chikuzen_no_kuni fuku(Cut below)TENNA 4] (fukuoka_ju moritsugu) (mitsuba aoimon koshirae) Picture of blade
naginata [chikuzen_no_kuni fuku(Cut below)TENNA 4] (fukuoka_ju moritsugu) (mitsuba aoimon koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 2110-4010 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)37.8cm (1Syaku 2 Sun5Bu)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.85cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)18.7cm
Thickness at the Saki kasane102cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail Naginata Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Chikuzen : The Edo era first half year. TENNA 4 (1684)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bishu osafune_ju yokoyama sukekane saku EIJI 2]  (1 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [bishu osafune_ju yokoyama sukekane saku EIJI 2]  (1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [bishu osafune_ju yokoyama sukekane saku EIJI 2]  (1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [bishu osafune_ju yokoyama sukekane saku EIJI 2]  (1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [bishu osafune_ju yokoyama sukekane saku EIJI 2]
(1 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1121 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.0cm (2SyakuJi Sun5BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.82cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.81cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Meiji era. MEIJI 2 (1869)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [mito_ju takyu sukeharu] (GENJI) Name of Japan
katana [mito_ju takyu sukeharu] (GENJI) Picture of certificate katana [mito_ju takyu sukeharu] (GENJI) Picture of SAYA katana [mito_ju takyu sukeharu] (GENJI) Picture of blade
katana [mito_ju takyu sukeharu] (GENJI)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1124 New
NBTHK Hozon (KATANA) NBTHK Hozon (KOSHIRAE)
Vermillion lacquer stone mill coating sheath sword edge edge bare text drawing unmeid
Mekan Katakake spear and flow flag map
Tsuba Komon Permeous Foot Map Unnamed
Pattern White shark wearing black thread moromitsumaki
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.3cm (2Syaku Sansun5Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
Nakagosuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. GENJI(1864-1865)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [chikushu_ju muneshige saku HEISEI 8] Name of Japan
katana [chikushu_ju muneshige saku HEISEI 8] Picture of SAYA katana [chikushu_ju muneshige saku HEISEI 8] Picture of blade
katana [chikushu_ju muneshige saku HEISEI 8]
in koshirae No. 2110-1126 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.5cm (2Syaku Sansunroku BuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)640g
Sword blade weight(Took off a SAYA)915g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen fukuoka : Modern product HEISEI 8 (1996)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu  kiyomaro use homemade ironR EIWA 3] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu  kiyomaro use homemade ironR EIWA 3] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu  kiyomaro use homemade ironR EIWA 3] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu
kiyomaro use homemade ironR EIWA 3] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 2110-1129
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.5cm (2Syaku Go SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.17cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product REIWA 3 (2021)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [seki_ju kanenmichi saku SHOWA 53] Name of Japan
katana [seki_ju kanenmichi saku SHOWA 53] Picture of SAYA katana [seki_ju kanenmichi saku SHOWA 53] Picture of blade
katana [seki_ju kanenmichi saku SHOWA 53]
in koshirae No. 2110-1130
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.5cm (2Syaku Sansun 2BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.47cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1025g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product SHOWA 53 (1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 2110-2051
Sold
Blade length(HA-CHOU)53.4cm (1Syaku7Sun6BuKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.44cm
Thickness at the Shinogi0.44cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.33cm
Thickness at the Saki kasane0.32cm
Full length of the koshirae88.0cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou

Detail >>

 

tantou [yasutomo] (sinsintou) Name of Japan
tantou [yasutomo] (sinsintou) Picture of SAYA tantou [yasutomo] (sinsintou) Picture of blade
tantou [yasutomo] (sinsintou)
in koshirae No. 2110-3030
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)29.9cm (Kusun HachiBuHan)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.82cm
NakagoSuriage (Ward Send)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu sendai : The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [fujiwara kanefusa saku SHOWA 63] (25 generation) Name of Japan
tantou [fujiwara kanefusa saku SHOWA 63] (25 generation) Picture of SAYA tantou [fujiwara kanefusa saku SHOWA 63] (25 generation) Picture of blade
tantou [fujiwara kanefusa saku SHOWA 63] (25 generation)
in shirasaya No. 2110-3033
Sold
Blade length(HA-CHOU)30.0cm (KusunkyuBu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product Modern product SHOWA 63 (1988)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [unshu_ju naganobu TENPO 14] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [unshu_ju naganobu TENPO 14] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [unshu_ju naganobu TENPO 14] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [unshu_ju naganobu TENPO 14] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [unshu_ju naganobu TENPO 14] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1090
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.7cm (2Syaku Sansun Sanbu)
Curvature(SORI)2.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane1.08cm
Thickness at the Shinogi1.09cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.66cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1140g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)izumo-musashi:The Edo era latter period. TENPO 14 (1843)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [fujiwara masayasu saku](shozen) (owari) (wazamono) Name of Japan
katana [fujiwara masayasu saku](shozen) (owari) (wazamono) Picture of certificate katana [fujiwara masayasu saku](shozen) (owari) (wazamono) Picture of SAYA katana [fujiwara masayasu saku](shozen) (owari) (wazamono) Picture of blade
katana [fujiwara masayasu saku](shozen) (owari) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1092
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.8cm (2Syaku 4 Sun 7Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.78cm
Thickness at the Moto Kasane70cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.95cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era first half year. Kanbun (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [izumo_kuni_ju tadayoshi saku] (kawashima tadayoshi) (1generation) (mukansa) (combat sword) Name of Japan
katana [izumo_kuni_ju tadayoshi saku] (kawashima tadayoshi) (1generation) (mukansa) (combat sword) Picture of certificate katana [izumo_kuni_ju tadayoshi saku] (kawashima tadayoshi) (1generation) (mukansa) (combat sword) Picture of SAYA katana [izumo_kuni_ju tadayoshi saku] (kawashima tadayoshi) (1generation) (mukansa) (combat sword) Picture of blade
katana [izumo_kuni_ju tadayoshi saku] (kawashima tadayoshi) (1generation) (mukansa) (combat sword)
in koshirae No. 2110-1094
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)67.1cm (2Syaku 2 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : The Showa era.
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [emura saku] (koumura) (Showa) (ichihara nagamitsu) (combat sword) Name of Japan
katana [emura saku] (koumura) (Showa) (ichihara nagamitsu) (combat sword) Picture of certificate katana [emura saku] (koumura) (Showa) (ichihara nagamitsu) (combat sword) Picture of SAYA katana [emura saku] (koumura) (Showa) (ichihara nagamitsu) (combat sword) Picture of blade
katana [emura saku] (koumura) (Showa) (ichihara nagamitsu) (combat sword)
in koshirae No. 2110-1095
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.4cm (2Syaku09Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)okayama : The Showa era.
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro usehomemade iron REIWA 3] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro usehomemade iron REIWA 3] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro usehomemade iron REIWA 3] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use
homemade iron REIWA 3] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2110-1096
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.7cm (2Syaku 4Sun6BuHanKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.47cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)985g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) REIWA 3(2021)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu usehomemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro)(shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu usehomemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro)(shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu usehomemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro)(shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use
homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro)(shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2110-1097
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.1cm (2Syaku 4 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)720g
Sword blade weight(Took off a SAYA)910g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro:(Modern product) REIWA 3(2021)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi saku kore HEISEI 24](tsuji kazuhiro) Name of Japan
katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi saku kore HEISEI 24](tsuji kazuhiro) Picture of SAYA katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi saku kore HEISEI 24](tsuji kazuhiro) Picture of blade
katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi saku kore HEISEI 24]
(tsuji kazuhiro)
in koshirae No. 2110-1098
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)80.8cm (2Syaku6Sun6BuHanKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)4.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
Thickness at the Shinogi0.84cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.26cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
EngravingHead Bar Gutter Tail Bar Gutter with Bonji
Sword blade weight(Only blade)1260g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1700g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate: (Modern product) HEISEI 24 (2012)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country