Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana [settsu_ju fujiwara nagatsuna] (tsunbo nagatsuna) (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [settsu_ju fujiwara nagatsuna] (tsunbo nagatsuna) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [settsu_ju fujiwara nagatsuna] (tsunbo nagatsuna) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [settsu_ju fujiwara nagatsuna] (tsunbo nagatsuna) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [settsu_ju fujiwara nagatsuna] (tsunbo nagatsuna) (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1000
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.4cm (2 Syaku 4Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)[bakusei nyudo bokuden made it 75 years old] Name of Japan
katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)[bakusei nyudo bokuden made it 75 years old] Picture of certificate katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)[bakusei nyudo bokuden made it 75 years old] Picture of SAYA katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)[bakusei nyudo bokuden made it 75 years old] Picture of blade
katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)
[bakusei nyudo bokuden made it 75 years old]
in shirasaya No. 2010-1001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Mr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Sold
Blade length(HA-CHOU)65.6cm (2 Syaku one Sun six Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.59cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki-hitachi mito : The middle of Edo era. ENPO(1673-1681)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana Mumei No signature [doutanuki] Name of Japan
katana Mumei No signature [doutanuki] Picture of certificate katana Mumei No signature [doutanuki] Picture of SAYA katana Mumei No signature [doutanuki] Picture of blade
katana Mumei No signature [doutanuki]
in koshirae No. 2010-1002
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.0cm (2 Syaku Three Sun Seven BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.91cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kikuchi : The Azuchi momoyama era. KEICHO (1596-1603)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [hisyu yatsushiro_ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Name of Japan
katana [hisyu yatsushiro_ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of certificate katana [hisyu yatsushiro_ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of SAYA katana [hisyu yatsushiro_ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of blade
katana [hisyu yatsushiro_ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro)
in koshirae No. 2010-1003
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.4cm (2 Syaku 4Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Lumbar
Sword blade weight(Only blade)885g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1155g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 13(2001)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

kozuka Gourd figure [ki tsunechika] (kaou) (nakamura ickkow) (Apprentice of goto ichigo) Name of Japan
kozuka Gourd figure [ki tsunechika] (kaou) (nakamura ickkow) (Apprentice of goto ichigo) Picture of certificate kozuka Gourd figure [ki tsunechika] (kaou) (nakamura ickkow) (Apprentice of goto ichigo) Picture
kozuka Gourd figure [ki tsunechika] (kaou) (nakamura ickkow) (Apprentice of goto ichigo)
in box No. 2010-6000
NBTHK Hozon
Sold
Copper change stone joint high-meat carving
Length9.81cm
Width1.51cm
Weight43g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kii wakayama : The Edo era latter period. 19 century.

Detail >>

 

tsuba 4 crosses figure Mumei No signature [den kanayama] Name of Japan
tsuba 4 crosses figure Mumei No signature [den kanayama] Picture of certificate tsuba 4 crosses figure Mumei No signature [den kanayama] Picture
tsuba 4 crosses figure Mumei No signature [den kanayama]
in box No. 2010-6001
NBTHK Hozon
Sold
Length6.78cm
Width6.76cm
Thickness of setsupadai0.52cm
Weight75g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari kanayama : The Edo era first half year. 17 century.

Detail >>

 

katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (toppei-koshirae) Name of Japan
katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (toppei-koshirae) Picture of certificate katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (toppei-koshirae) Picture of SAYA katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (toppei-koshirae) Picture of blade
katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (toppei-koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1140
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.2cm (2 Syaku NiSun V BuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.9cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. JO_OH(1652~1655)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [izumi_no_kami fujiwara kaneshige] (used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) Name of Japan
katana [izumi_no_kami fujiwara kaneshige] (used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) Picture of certificate katana [izumi_no_kami fujiwara kaneshige] (used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami fujiwara kaneshige] (used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) Picture of blade
katana [izumi_no_kami fujiwara kaneshige] (used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1141
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.2cm (2 Syaku NiSun IBu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO(1644-1648)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bizenkoku osafune_ju kozuke_daijo fujiwara sukesada GENROKU 8] (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [bizenkoku osafune_ju kozuke_daijo fujiwara sukesada GENROKU 8] (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [bizenkoku osafune_ju kozuke_daijo fujiwara sukesada GENROKU 8] (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [bizenkoku osafune_ju kozuke_daijo fujiwara sukesada GENROKU 8] (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [bizenkoku osafune_ju kozuke_daijo fujiwara sukesada GENROKU 8] (sintou jou-saku)
in koshirae No. 1910-1142
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.0cm (2 Syaku one Sun 5Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Edo era. GENROKU 8(1696)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [chikushu_ju sou kaneyoshi saku HEISEI 18] Name of Japan
katana [chikushu_ju sou kaneyoshi saku HEISEI 18] Picture of certificate katana [chikushu_ju sou kaneyoshi saku HEISEI 18] Picture of SAYA katana [chikushu_ju sou kaneyoshi saku HEISEI 18] Picture of blade
katana [chikushu_ju sou kaneyoshi saku HEISEI 18]
in shirasaya with koshirae No. 1910-1143
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.9cm (2 Syaku Shisun NanaBuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.47cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.65cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1000g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1360g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikushu fukuoka : Modern product. HEISEI 18(2006)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikuzen_no_kuni_ju yoshihiro saku SHOWA 54] (seto yoshihiro) (mukansa) Name of Japan
katana [chikuzen_no_kuni_ju yoshihiro saku SHOWA 54] (seto yoshihiro) (mukansa) Picture of certificate katana [chikuzen_no_kuni_ju yoshihiro saku SHOWA 54] (seto yoshihiro) (mukansa) Picture of SAYA katana [chikuzen_no_kuni_ju yoshihiro saku SHOWA 54] (seto yoshihiro) (mukansa) Picture of blade
katana [chikuzen_no_kuni_ju yoshihiro saku SHOWA 54] (seto yoshihiro) (mukansa)
in koshirae No. 1910-1144
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.0cm (2 Syaku SanSun YabuJyaku)
Curvature(SORI)2.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
Thickness at the Shinogi0.89cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Hip Gutter
Sword blade weight(Only blade)860g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1170g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)fukuoka : Modern product. SHOWA 54(1979)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57] Name of Japan
katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57] Picture of certificate katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57] Picture of SAYA katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57] Picture of blade
katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57]
in shirasaya with koshirae No. 1910-1145
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.8cm (2 Syaku SanSun NanaBuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.38cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Hip Gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1065g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI] Name of Japan
wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI] Picture of certificate wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI] Picture of SAYA wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI] Picture of blade
wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI]
in koshirae No. 1910-2090
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)56.9cm (One Syaku Eight Sun NanaBuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.66cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.42cm
Thickness at the Saki kasane0.23cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Muromachi Period initial. OHEI(1394-1428)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae (zato-ichi stick) No. 1910-2093
Sold
Blade length(HA-CHOU)53.0cm (1 Syaku Seven SunHan)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.84cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae91.7cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era.17-19 century.
Options:With koshirae  sintou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [toshihira joshy_ju] (osumi toshihira) (Ningen kokuhou Living national treasures) Name of Japan
tantou [toshihira joshy_ju] (osumi toshihira) (Ningen kokuhou Living national treasures) Picture of certificate tantou [toshihira joshy_ju] (osumi toshihira) (Ningen kokuhou Living national treasures) Picture of SAYA tantou [toshihira joshy_ju] (osumi toshihira) (Ningen kokuhou Living national treasures) Picture of blade
tantou [toshihira joshy_ju] (osumi toshihira) (Ningen kokuhou Living national treasures)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3071
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)17.5cm (Five Sun Nana BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gunma ota : Modern product.(1932-2009)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [sagami_no_kuni hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa) Name of Japan
tantou [sagami_no_kuni hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture of certificate tantou [sagami_no_kuni hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture of SAYA tantou [sagami_no_kuni hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture of blade
tantou [sagami_no_kuni hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa)
in shirasaya No. 1910-3072
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)24.0cm (Seven Sun YaBuHan)
Curvature(SORI)Within Curvature (SORI)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa : Modern product. SHOWA 63(1988)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

fukuroyari [nobukuni] (chikuzen : sintou) Name of Japan
fukuroyari [nobukuni] (chikuzen : sintou) Picture of certificate fukuroyari [nobukuni] (chikuzen : sintou) Picture of SAYA fukuroyari [nobukuni] (chikuzen : sintou) Picture of blade
fukuroyari [nobukuni] (chikuzen : sintou)
in koshirae No. 1910-4011
Sold
Blade length(HA-CHOU)21.9cm (Seven Sun Roku BuHan)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.31cm
Full length of the koshirae174.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen : The middle of Edo era.18 century.
Options:With koshirae  sintou  no-appraisal

Detail >>

 

Jingasa (Antique Samurai Hat) maruni hanare ken katabami mon Name of Japan
Jingasa (Antique Samurai Hat) maruni hanare ken katabami mon Picture

No. 1910-8040


Jingasa (Antique Samurai Hat) maruni hanare ken katabami mon

 
 
Period:The Meiji era.(1868-1912)
 
 
 
Detail >>
 
 

Sold


 

katana [yamato no_kami minamoto kanenobu] (mino) (tashirokanenobu 2 generation) Name of Japan
katana [yamato no_kami minamoto kanenobu] (mino) (tashirokanenobu 2 generation) Picture of certificate katana [yamato no_kami minamoto kanenobu] (mino) (tashirokanenobu 2 generation) Picture of SAYA katana [yamato no_kami minamoto kanenobu] (mino) (tashirokanenobu 2 generation) Picture of blade
katana [yamato no_kami minamoto kanenobu] (mino) (tashirokanenobu 2 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1131
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.3cm (2 Syaku ISun KuBuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. ENPO(1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [omi_daijo fujiwara yukimitsu]    [nanban_tetsu o motte kore o saku] Name of Japan
katana [omi_daijo fujiwara yukimitsu]    [nanban_tetsu o motte kore o saku] Picture of certificate katana [omi_daijo fujiwara yukimitsu]    [nanban_tetsu o motte kore o saku] Picture of SAYA katana [omi_daijo fujiwara yukimitsu]    [nanban_tetsu o motte kore o saku] Picture of blade
katana [omi_daijo fujiwara yukimitsu]
[nanban_tetsu o motte kore o saku]
in shirasaya with koshirae No. 1910-1132
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.0cm (2 Syaku 08Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ecchu toyama : The Edo era first half year. 17 century. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country