Top >iai

Japanese Sword Iai list

 

 

katana [buzen-ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 16] (kouno sadamitsu) Name of Japan
katana [buzen-ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 16] (kouno sadamitsu) Picture of certificate katana [buzen-ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 16] (kouno sadamitsu) Picture of SAYA katana [buzen-ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 16] (kouno sadamitsu) Picture of blade
katana [buzen-ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 16] (kouno sadamitsu)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1073 New
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Price
1,200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.3cm ( 2 Syaku 4 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)1.8m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product (HEISEI 16) (2004)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tachi [hokuetsu-ju yamagami chisato akihisa Showa51] Name of Japan
tachi [hokuetsu-ju yamagami chisato akihisa Showa51] Picture of SAYA tachi [hokuetsu-ju yamagami chisato akihisa Showa51] Picture of blade
tachi [hokuetsu-ju yamagami chisato akihisa Showa51]
in shirasaya with koshirae No. 2410-1074 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)82.8m ( 2 Syaku 7 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)3.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.59cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)985g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1350g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)niigata kariya : Modern product Showa51 (1976)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tachi [musashi-no-kuni chichibu-ju touken masamitsu SHOWA 61] Name of Japan
tachi [musashi-no-kuni chichibu-ju touken masamitsu SHOWA 61] Picture of SAYA tachi [musashi-no-kuni chichibu-ju touken masamitsu SHOWA 61] Picture of blade
tachi [musashi-no-kuni chichibu-ju touken masamitsu SHOWA 61]
No. 2410-1075 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.42cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoUbu
EngravingHead (Characters)Chichibu-taisin Tail Dokkou Sword and Kurikara
Sword blade weight(Only blade)950g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1260g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi chichibu : Modern product SHOWA 61 (1986)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-no-kuni yatsushiro-ju yoshitsugu saku SHOWA 59] Name of Japan
katana [higo-no-kuni yatsushiro-ju yoshitsugu saku SHOWA 59] Picture of SAYA katana [higo-no-kuni yatsushiro-ju yoshitsugu saku SHOWA 59] Picture of blade
katana [higo-no-kuni yatsushiro-ju yoshitsugu saku SHOWA 59]
in koshirae No. 2410-1076 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.2cm ( 2 Syaku 4 Sun 1 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product SHOWA 59 (1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [fujiwara kanefusa saku HEISEI 4] (25 generation kanefusa) Name of Japan
katana [fujiwara kanefusa saku HEISEI 4] (25 generation kanefusa) Picture of SAYA katana [fujiwara kanefusa saku HEISEI 4] (25 generation kanefusa) Picture of blade
katana [fujiwara kanefusa saku HEISEI 4] (25 generation kanefusa)
in koshirae No. 2410-1077 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0cm ( 2 Syaku 3 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.67cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Two-Row Gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)950g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product HEISEI 4 (1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [izu-ju sadahito saku HEISEI 1] (Enomoto Sadahito) (Son of Enomoto Sadayoshi) Name of Japan
katana [izu-ju sadahito saku HEISEI 1] (Enomoto Sadahito) (Son of Enomoto Sadayoshi) Picture of SAYA katana [izu-ju sadahito saku HEISEI 1] (Enomoto Sadahito) (Son of Enomoto Sadayoshi) Picture of blade
katana [izu-ju sadahito saku HEISEI 1] (Enomoto Sadahito) (Son of Enomoto Sadayoshi)
in koshirae No. 2410-1078 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.0cm (二尺4 SunKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.38cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)850g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shizuoka : Modern product HEISEI 1 (1989)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [fujiwara kanefusa saku SHOWA 59] (25 generation kanefusa) Name of Japan
katana [fujiwara kanefusa saku SHOWA 59] (25 generation kanefusa) Picture of SAYA katana [fujiwara kanefusa saku SHOWA 59] (25 generation kanefusa) Picture of blade
katana [fujiwara kanefusa saku SHOWA 59] (25 generation kanefusa)
in koshirae No. 2410-1065 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)920g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu:Modern product SHOWA 59 (1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [houken joshu-ju hitachi taro minamoto masatada kin saku SHOWA 27]  (Engraving・Peace Memorial) Name of Japan
katana [houken joshu-ju hitachi taro minamoto masatada kin saku SHOWA 27]  (Engraving・Peace Memorial) Picture of certificate katana [houken joshu-ju hitachi taro minamoto masatada kin saku SHOWA 27]  (Engraving・Peace Memorial) Picture of SAYA katana [houken joshu-ju hitachi taro minamoto masatada kin saku SHOWA 27]  (Engraving・Peace Memorial) Picture of blade
katana [houken joshu-ju hitachi taro minamoto masatada kin saku SHOWA 27]
(Engraving・Peace Memorial)
in koshirae No. 2410-1058 New
NBTHK Hozon / for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.6cm ( 2 Syaku 2 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1080g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ibaraki : (Modern product) SHOWA 27 (1952)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana  [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou) Name of Japan
katana  [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou) Picture of SAYA katana  [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou) Picture of blade
katana [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou)
in koshirae No. 2410-1034
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)78.1cm ( 2 Syaku 5 Sun 7 Bu 7 Ri Kyou)
Curvature(SORI)3.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.51cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.45cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)720g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) HEISEI 4 (1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana  [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu) Name of Japan
katana  [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu) Picture of SAYA katana  [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu) Picture of blade
katana [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu)
in koshirae No. 2410-1036
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.0m ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.41cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kagoshima : (Modern product) SHOWA 54 (1979)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Name of Japan
katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Picture of SAYA katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Picture of blade
katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20]
in koshirae No. 2410-1022
For IAI and Tameshigiri Women's
Sold
Blade length(HA-CHOU)60.4cm ( 2 SyakuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)690g
Sword blade weight(Took off a SAYA)940g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouzuke gunma : (Modern product) SHOWA 20(1945)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Name of Japan
katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Picture of SAYA katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Picture of blade
katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration)
in koshirae No. 2410-1009
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.3cm ( 2 Syaku 4 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 62 (1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro) Name of Japan
katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro) Picture of SAYA katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro) Picture of blade
katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro)
in koshirae No. 2310-1078
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.7cm ( 2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
EngravingHeadTail gutter
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1030g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama omiya :(Modern product) SHOWA 55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Name of Japan
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of SAYA katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of blade
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55]
in koshirae No. 2210-1020
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5cm (2Syaku 4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : (Modern product) SHOWA 55 (1980).
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country