Other Sword Eqipment : Real Japanese Samurai swords for sale[e-sword]
>Other Sword Eqipment

Other Sword Eqipment

 

Koshirae | Koduka | Kogatana | Fuchigashira | Menuki | bracket | Other

 

Koshirae

wakizashi [fujiwara kiyonori HOTOKU 2] (bizen yoshii) Name of Japan
wakizashi [fujiwara kiyonori HOTOKU 2] (bizen yoshii) Picture of certificate wakizashi [fujiwara kiyonori HOTOKU 2] (bizen yoshii) Picture of SAYA wakizashi [fujiwara kiyonori HOTOKU 2] (bizen yoshii) Picture of blade
wakizashi [fujiwara kiyonori HOTOKU 2] (bizen yoshii)
with koshirae No. 2010-2043 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)52.8cm (1 Syaku 7 Sun 3BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.65cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.71cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen yoshii : The middle of Muromachi era. HOTOKU 2(1450)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

kuro yanagi mon hana tsuke oi aoi mon makie saya tachi koshirae Name of Japan
kuro yanagi mon hana tsuke oi aoi mon makie saya tachi koshirae Picture of certificate kuro yanagi mon hana tsuke oi aoi mon makie saya tachi koshirae Picture
kuro yanagi mon hana tsuke oi aoi mon makie saya tachi koshirae
with koshirae fukuro(bag) No. 1510-6050
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
柄長 Length of the tsuka25.7cm
鞘長 Length of the saya76.5cm
鞘反り A curve of saya2.4cm
鍔 tsuba
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The middle of Edo era. 17-18 century.

Detail >>

[Order...]

 

koshirae (dai shou set:long and short set) Name of Japan
koshirae (dai shou set:long and short set) Picture of certificate koshirae (dai shou set:long and short set) Picture
koshirae (dai shou set:long and short set)
in koshirae-bukuro(bag) No. 1010-6017
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
大 (dai:long)
Full length of the koshirae94.0cm
柄長 Length of the tsuka22.5cm
鞘長 Length of the saya71.0cm
鞘反り A curve of saya2.58cm
小 (shou:short)
Full length of the koshirae66cm
柄長 Length of the tsuka16.5cm
鞘長 Length of the saya48.8cm
鞘反り A curve of saya1.43cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era.

Detail >>

[Order...]

 

koshirae Name of Japan
koshirae Picture of certificate koshirae Picture
koshirae
with koshirae-bukuro (bag) No. 1010-6014
NBTHK Hozon
Price
150,000(JPY)
柄長 Length of the tsuka12.5cm
鞘長 Length of the saya32cm
鞘反り A curve of saya0.85cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era.

Detail >>

[Order...]

 

Koduka & Kougai

kozuka [kiryusai soumin] (kaou) Name of Japan
kozuka [kiryusai soumin] (kaou) Picture of certificate kozuka [kiryusai soumin] (kaou) Picture of blade
kozuka [kiryusai soumin] (kaou)
No. 1210-6002
NBTHK Hozon
Price
90,000(JPY)
Length9.80cm
Width1.51cm
Weight25g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo・The Edo era latter period.

Detail >>

[Order...]

 

mitokoromono No signature (teijo) (goto teijo) (9 generations) Name of Japan
mitokoromono No signature (teijo) (goto teijo) (9 generations) Picture of certificate mitokoromono No signature (teijo) (goto teijo) (9 generations) Picture
mitokoromono No signature (teijo) (goto teijo) (9 generations)
in kiribako with futon No. 1110-6038
NBTHK Hozon
Price
450,000(JPY)
小柄 kozuka
縦 Length9.65cm
横 Width1.48cm
Weight34g
笄 kougai
縦 Length11.3cm
横 Width1.27cm
Weight40g
目貫 menuki
表 Face縦 Length:3.45cm 横 Width:1.18cm
裏 Back縦 Length:3.44cm 横 Width:1.17cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Edo era first half year. 1661

Detail >>

[Order...]

 

kozuka No signature [Kyo-Kanagushi] Name of Japan
kozuka No signature [Kyo-Kanagushi] Picture of certificate kozuka No signature [Kyo-Kanagushi] Picture
kozuka No signature [Kyo-Kanagushi]
in kiribako with futon No. 1110-6039
NBTHK Hozon
Price
80,000(JPY)
縦 Length9.75cm
横 Width1.51cm
Weight32g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period.

Detail >>

[Order...]

 

soroekanagu No signature Name of Japan
soroekanagu No signature Picture
soroekanagu No signature
No. 0910-6011
Price
120,000(JPY)
縁 Fuchi縦 Length:4.28cm 横 Width:2.71cm
頭 Kashira縦 Length:3.59cm 横 Width:1.68cm
鍔 Tsuba縦 Length:7.26cm 横 Width:7.00cm 厚 Thickness:0.39cm
鯉口 Koikuchi縦 Length:4.23cm 横 Width:2.70cm
小尻 Kojiri縦 Length:3.60cm 横 Width:1.72cm
小柄 Kozuka縦 Length:9.81cm 横 Width:1.47cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The modern.

Detail >>

[Order...]

 

koduka [waki gotou] Name of Japan
koduka [waki gotou] Picture of certificate koduka [waki gotou] Picture
koduka [waki gotou]
in kiribako with futon No. 0910-6005
NBTHK Hozon
Price
90,000(JPY)
Length9.70cm
Width1.46cm
Weight30g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era.

Detail >>

[Order...]

 

koduka [nomura masahide] Name of Japan
koduka [nomura masahide] Picture of certificate koduka [nomura masahide] Picture
koduka [nomura masahide]
in kiribako with futon No. 0810-6011
NBTHK Hozon
Price
90,000(JPY)
Length9.84cm
Width1.47cm
Weight
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period.

Detail >>

[Order...]

 

koduka [nomura masahide] Name of Japan
koduka [nomura masahide] Picture of certificate koduka [nomura masahide] Picture
koduka [nomura masahide]
in kiribako with futon No. 0710-6060
NBTHK Hozon
Price
100,000(JPY)
Coppery consists lace silver silver pictures
Length9.72cm
Width1.48cm
Weight30g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : Aduchi Momoyama era.

Detail >>

[Order...]

 

koduka [soneya yasunobu] Name of Japan
koduka [soneya yasunobu] Picture of certificate koduka [soneya yasunobu] Picture
koduka [soneya yasunobu]
in kiribako with futon No. 0610-6016
NBTHK Hozon
Price
100,000(JPY)
Length9.73cm
Width1.43cm
Weight24g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period.

Detail >>

[Order...]

 

Kogatana

kogatana [masatoshi] (ozawa masatoshi) Name of Japan
kogatana [masatoshi] (ozawa masatoshi) Picture
kogatana [masatoshi] (ozawa masatoshi)
in shirasaya No. 2010-6020 New
Price
60,000(JPY)
Full length23.7cm
Blade length(HA-CHOU)15.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.28cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama hanno : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

large_ko_katana [toshihira SHOWA 56] (ohsumi toshihira) (Living national treasures) Name of Japan
large_ko_katana [toshihira SHOWA 56] (ohsumi toshihira) (Living national treasures) Picture of certificate large_ko_katana [toshihira SHOWA 56] (ohsumi toshihira) (Living national treasures) Picture
large_ko_katana [toshihira SHOWA 56] (ohsumi toshihira) (Living national treasures)
in shirasaya No. 2010-6005
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Full length27.2cm
Blade length(HA-CHOU)18.2cm (6Sun)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.39cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gunma ohta : Modern product. SHOWA 56 (1981)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [卍 (manji) ] (sakurai masatsugu) (The Swordsmith of Imperial Ministry) Name of Japan
tantou [卍 (manji) ] (sakurai masatsugu) (The Swordsmith of Imperial Ministry) Picture of certificate tantou [卍 (manji) ] (sakurai masatsugu) (The Swordsmith of Imperial Ministry) Picture
tantou [卍 (manji) ] (sakurai masatsugu) (The Swordsmith of Imperial Ministry)
in shirasaya No. 2010-6006
NBTHK Hozon
Price
130,000(JPY)
Full length21.3cm
Blade length(HA-CHOU)14.7cm (4Sun 8 BuHan)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.52cm
Thickness at the Moto Kasane0.19cm
EngravingCrane
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Tokyo : Modern product. The Meiji era.(1868-1912)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [musashi_ju kuniie] (yoshihara shoji) (mukansa) Name of Japan
kogatana [musashi_ju kuniie] (yoshihara shoji) (mukansa) Picture
kogatana [musashi_ju kuniie] (yoshihara shoji) (mukansa)
in shirasaya No. 1910-6050
Price
100,000(JPY)
Full length25.0cm
Blade length(HA-CHOU)15.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.86cm
Thickness at the Moto Kasane0.45cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [masahira saku] (fujiyasu masahira) Name of Japan
kogatana [masahira saku] (fujiyasu masahira) Picture
kogatana [masahira saku] (fujiyasu masahira)
in shirasaya No. 1910-6042
Price
70,000(JPY)
Full length20.0cm
Blade length(HA-CHOU)12.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.16cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)fukushima : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [musashi_ju kuniie] (yoshihara kuniie) (mukansa) Name of Japan
kogatana [musashi_ju kuniie] (yoshihara kuniie) (mukansa) Picture
kogatana [musashi_ju kuniie] (yoshihara kuniie) (mukansa)
in shirasaya No. 1910-6020
Price
120,000(JPY)
Full length26.0cm
Blade length(HA-CHOU)16.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.35cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [sou tsutomu saku SHOWA 58] (mukansa) Name of Japan
kogatana [sou tsutomu saku SHOWA 58] (mukansa) Picture of certificate kogatana [sou tsutomu saku SHOWA 58] (mukansa) Picture
kogatana [sou tsutomu saku SHOWA 58] (mukansa)
in koshirae No. 1810-6012
Price
250,000(JPY)
Full length23.3cm
Blade length(HA-CHOU)15.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.37cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen fukuoka : Modern product. SHOWA 58(1983)

Detail >>

[Order...]

 

ko_katana [yusuishin sadayoshi] (enomoto sadayoshi) (mukansa) Name of Japan
ko_katana [yusuishin sadayoshi] (enomoto sadayoshi) (mukansa) Picture
ko_katana [yusuishin sadayoshi] (enomoto sadayoshi) (mukansa)
in shirasaya No. 1810-6002
Price
90,000(JPY)
Full length21.5cm
Blade length(HA-CHOU)13.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.63cm
Thickness at the Moto Kasane0.19cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shizuoka : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [bizenkoku yoshimitsu saku] (ono yoshimitsu) (mukansa)  Name of Japan
kogatana [bizenkoku yoshimitsu saku] (ono yoshimitsu) (mukansa)  Picture
kogatana [bizenkoku yoshimitsu saku] (ono yoshimitsu) (mukansa)
in shirasaya No. 1710-6022
Price
100,000(JPY)
Full length20.2cm
Blade length(HA-CHOU)12.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.22cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo nigata-bizen okayama : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [takehana shigehisa saku] Name of Japan
kogatana [takehana shigehisa saku] Picture
kogatana [takehana shigehisa saku]
in shirasaya No. 1710-6025
Price
50,000(JPY)
Full length20.8cm
Blade length(HA-CHOU)12.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.51cm
Thickness at the Moto Kasane0.31cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [musashi_ju kuniie](yoshihara kuniie) (mukansa)  Name of Japan
kogatana [musashi_ju kuniie](yoshihara kuniie) (mukansa)  Picture
kogatana [musashi_ju kuniie](yoshihara kuniie) (mukansa)
in shirasaya No. 1710-6002
Price
100,000(JPY)
Full length24.2cm
Blade length(HA-CHOU)15.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.38cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

Sword for flower arrangement [itukansai yoshihiro koreo tsukuru] (nakayama itukansai yoshihiro) Name of Japan
Sword for flower arrangement [itukansai yoshihiro koreo tsukuru] (nakayama itukansai yoshihiro) Picture
Sword for flower arrangement [itukansai yoshihiro koreo tsukuru] (nakayama itukansai yoshihiro)
in shirasaya No. 1610-6060
Price
100,000(JPY)
Full length25.9cm
Blade length(HA-CHOU)13.6cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. TENPO 14(1843)

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [minamoto moriyoshi] (tanigawa moriyoshi) (mukansa) Name of Japan
kogatana [minamoto moriyoshi] (tanigawa moriyoshi) (mukansa) Picture
kogatana [minamoto moriyoshi] (tanigawa moriyoshi) (mukansa)
in koshirae No. 1610-6040
Price
90,000(JPY)
Full length20.1cm
Blade length(HA-CHOU)12.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.21cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Name of Japan
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa)
in shirasaya No. 1610-6030
Price
120,000(JPY)
Full length24.5cm
Blade length(HA-CHOU)15.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.30cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa atsugi : The modern

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Name of Japan
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa)
in shirasaya No. 1610-6031
Price
110,000(JPY)
Full length23.5cm
Blade length(HA-CHOU)15.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.69cm
Thickness at the Moto Kasane0.30cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa atsugi : The modern

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Name of Japan
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa)
in shirasaya No. 1610-6032
Price
90,000(JPY)
Full length22.5cm
Blade length(HA-CHOU)14.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.25cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa atsugi : The modern

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Name of Japan
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa)
in shirasaya No. 1610-6033
Price
80,000(JPY)
Full length21.0cm
Blade length(HA-CHOU)14.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.23cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa atsugi : The modern. HEISEI 20 (2008)

Detail >>

[Order...]

 

kogatana shimuya [hirokuni](hiroki hirokuni)(mukansa) Name of Japan
kogatana shimuya [hirokuni](hiroki hirokuni)(mukansa) Picture
kogatana shimuya [hirokuni](hiroki hirokuni)(mukansa)
in shirasaya No. 1410-6001
Price
90,000(JPY)
Full length25.0cm
Blade length(HA-CHOU)15.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.58cm
Thickness at the Moto Kasane0.31cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa atsugi : The modern.

Detail >>

[Order...]

 

oh kogatana [miyagi akimori] Name of Japan
oh kogatana [miyagi akimori] Picture
oh kogatana [miyagi akimori]
in koshirae No. 1310-6044
Price
130,000(JPY)
Full length24.4cm
Blade length(HA-CHOU)15.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.31cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)miyagi shiroishi : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [minamoto moriyoshi](tanigawa moriyoshi)(mukansa) Name of Japan
kogatana [minamoto moriyoshi](tanigawa moriyoshi)(mukansa) Picture
kogatana [minamoto moriyoshi](tanigawa moriyoshi)(mukansa)
in shirasaya No. 1310-6031
Price
90,000(JPY)
Full length20.0cm
Blade length(HA-CHOU)13.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.23cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [hirokuni](hiroki hirokuni)(mukansa) Name of Japan
kogatana [hirokuni](hiroki hirokuni)(mukansa) Picture
kogatana [hirokuni](hiroki hirokuni)(mukansa)
in kiribako No. 1210-6006
Price
80,000(JPY)
Full length22.8cm
Blade length(HA-CHOU)14.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.52cm
Thickness at the Moto Kasane0.27cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa atsugi : The modern.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [minamoto moriyoshi](tanigawa moriyoshi)(mukansa) Name of Japan
kogatana [minamoto moriyoshi](tanigawa moriyoshi)(mukansa) Picture
kogatana [minamoto moriyoshi](tanigawa moriyoshi)(mukansa)
in shirasaya No. 1110-6060
Price
100,000(JPY)
Full length21.4cm
Blade length(HA-CHOU)14.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.26cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [yokoyama sukemitsu] Name of Japan
kogatana [yokoyama sukemitsu] Picture
kogatana [yokoyama sukemitsu]
in shirasaya No. 1110-6061
Price
70,000(JPY)
Full length20.2cm
Blade length(HA-CHOU)12.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.26cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [sinsyu hatuchika] Name of Japan
kogatana [sinsyu hatuchika] Picture
kogatana [sinsyu hatuchika]
in kiribako No. 1010-6061
Price
50,000(JPY)
Full length20.3cm
Blade length(HA-CHOU)12.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.24cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : The modern.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [sado motohira] (shinpo motohira) Name of Japan
kogatana [sado motohira] (shinpo motohira) Picture
kogatana [sado motohira] (shinpo motohira)
in shirasaya No. 1010-6046
Price
90,000(JPY)
Full length20.6cm
Blade length(HA-CHOU)12.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.29cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nigata : The modern.

Detail >>

[Order...]

 

[wakasa no_kami masayoshi] Name of Japan
[wakasa no_kami masayoshi] Picture
[wakasa no_kami masayoshi]
in shirasaya No. 1010-6024
Price
100,000(JPY)
Full length19.4cm
Blade length(HA-CHOU)12.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.24cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouzuke : The Edo era latter period.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [yoshihiro](nakayama itukansai yoshihiro) Name of Japan
kogatana [yoshihiro](nakayama itukansai yoshihiro) Picture
kogatana [yoshihiro](nakayama itukansai yoshihiro)
in shirasaya No. 1010-6025
Price
100,000(JPY)
Full length19.3cm
Blade length(HA-CHOU)11.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.20cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. 1838

Detail >>

[Order...]

 

Fuchigashira

fuchigashira Name of Japan
fuchigashira Picture of certificate fuchigashira Picture of blade
fuchigashira
No. 0610-6011
NBTHK Hozon
Price
70,000(JPY)
FuchiLength:3.83cm Width:2.36cm 厚:1.19cm
KashiraLength:3.30cm Width:1.70cm 厚:0.74cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Edo era

Detail >>

[Order...]

 

soroekanagu No signature Name of Japan
soroekanagu No signature Picture
soroekanagu No signature
No. 0910-6011
Price
120,000(JPY)
縁 Fuchi縦 Length:4.28cm 横 Width:2.71cm
頭 Kashira縦 Length:3.59cm 横 Width:1.68cm
鍔 Tsuba縦 Length:7.26cm 横 Width:7.00cm 厚 Thickness:0.39cm
鯉口 Koikuchi縦 Length:4.23cm 横 Width:2.70cm
小尻 Kojiri縦 Length:3.60cm 横 Width:1.72cm
小柄 Kozuka縦 Length:9.81cm 横 Width:1.47cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The modern.

Detail >>

[Order...]

 

Menuki

menuki [nara] Name of Japan
menuki [nara] Picture of certificate menuki [nara] Picture of blade
menuki [nara]
in box No. 0610-6015
NBTHK Tokubetsu Kichou
Price
50,000(JPY)
Great copper ground volume sculpture painting
HeadWidth:2.28cm Length:2.28cm
TailWidth:2.34cm Length:2.34cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Edo era

Detail >>

[Order...]

 

Assortment bracket

soroekanagu No signature Name of Japan
soroekanagu No signature Picture
soroekanagu No signature
No. 0910-6011
Price
120,000(JPY)
縁 Fuchi縦 Length:4.28cm 横 Width:2.71cm
頭 Kashira縦 Length:3.59cm 横 Width:1.68cm
鍔 Tsuba縦 Length:7.26cm 横 Width:7.00cm 厚 Thickness:0.39cm
鯉口 Koikuchi縦 Length:4.23cm 横 Width:2.70cm
小尻 Kojiri縦 Length:3.60cm 横 Width:1.72cm
小柄 Kozuka縦 Length:9.81cm 横 Width:1.47cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The modern.

Detail >>

[Order...]

 

Other

sword-rack Name of Japan
sword-rack Picture
sword-rack
No. 1510-6011
Price
180,000(JPY)
Width47.3cm
Depth18.4cm
Height44.7cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era.

Detail >>

[Order...]

 

sword-rack Name of Japan
sword-rack Picture
sword-rack
No. 1410-6011
Price
180,000(JPY)
幅 Width48.8cm
奥行 Depth18.0cm
高さ Height39.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Meiji era.

Detail >>

[Order...]

 

saber Name of Japan
saber Picture
saber
No. 1310-9001
Price
100,000(JPY)
Full length82.8cm
Blade length(HA-CHOU)66.6cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Showa era.

Detail >>

[Order...]

 

saber Name of Japan
saber Picture
saber
No. 1310-9005
Price
100,000(JPY)
Full length81.0cm
Blade length(HA-CHOU)66.4cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Showa era.

Detail >>

[Order...]

 

Conventional business results country