Other Sword Eqipment : Real Japanese Samurai swords for sale[e-sword]
>Other Sword Eqipment

Other Sword Eqipment

 

Koshirae | Koduka | Kogatana | Fuchigashira | Menuki | bracket | Other

 

Koshirae

kuro yanagi mon hana tsuke oi aoi mon makie saya tachi koshirae Name of Japan
kuro yanagi mon hana tsuke oi aoi mon makie saya tachi koshirae Picture of certificate kuro yanagi mon hana tsuke oi aoi mon makie saya tachi koshirae Picture
kuro yanagi mon hana tsuke oi aoi mon makie saya tachi koshirae
with koshirae fukuro(bag) No. 1510-6050
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
柄長 Length of the tsuka25.7cm
鞘長 Length of the saya76.5cm
鞘反り A curve of saya2.4cm
鍔 tsuba
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The middle of Edo era. 17-18 century.

Detail >>

[Order...]

 

koshirae Name of Japan
koshirae Picture of certificate koshirae Picture
koshirae
with koshirae-bukuro (bag) No. 1010-6014
NBTHK Hozon
Price
150,000(JPY)
柄長 Length of the tsuka12.5cm
鞘長 Length of the saya32cm
鞘反り A curve of saya0.85cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era.

Detail >>

[Order...]

 

Koduka & Kougai

kozuka [kiryusai soumin] (kaou) Name of Japan
kozuka [kiryusai soumin] (kaou) Picture of certificate kozuka [kiryusai soumin] (kaou) Picture of blade
kozuka [kiryusai soumin] (kaou)
No. 1210-6002
NBTHK Hozon
Price
90,000(JPY)
Length9.80cm
Width1.51cm
Weight25g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo・The Edo era latter period.

Detail >>

[Order...]

 

mitokoromono No signature (teijo) (goto teijo) (9 generations) Name of Japan
mitokoromono No signature (teijo) (goto teijo) (9 generations) Picture of certificate mitokoromono No signature (teijo) (goto teijo) (9 generations) Picture
mitokoromono No signature (teijo) (goto teijo) (9 generations)
in kiribako with futon No. 1110-6038
NBTHK Hozon
Price
450,000(JPY)
小柄 kozuka
縦 Length9.65cm
横 Width1.48cm
Weight34g
笄 kougai
縦 Length11.3cm
横 Width1.27cm
Weight40g
目貫 menuki
表 Face縦 Length:3.45cm 横 Width:1.18cm
裏 Back縦 Length:3.44cm 横 Width:1.17cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Edo era first half year. 1661

Detail >>

[Order...]

 

kozuka No signature [Kyo-Kanagushi] Name of Japan
kozuka No signature [Kyo-Kanagushi] Picture of certificate kozuka No signature [Kyo-Kanagushi] Picture
kozuka No signature [Kyo-Kanagushi]
in kiribako with futon No. 1110-6039
NBTHK Hozon
Price
80,000(JPY)
縦 Length9.75cm
横 Width1.51cm
Weight32g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period.

Detail >>

[Order...]

 

soroekanagu No signature Name of Japan
soroekanagu No signature Picture
soroekanagu No signature
No. 0910-6011
Price
120,000(JPY)
縁 Fuchi縦 Length:4.28cm 横 Width:2.71cm
頭 Kashira縦 Length:3.59cm 横 Width:1.68cm
鍔 Tsuba縦 Length:7.26cm 横 Width:7.00cm 厚 Thickness:0.39cm
鯉口 Koikuchi縦 Length:4.23cm 横 Width:2.70cm
小尻 Kojiri縦 Length:3.60cm 横 Width:1.72cm
小柄 Kozuka縦 Length:9.81cm 横 Width:1.47cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The modern.

Detail >>

[Order...]

 

koduka [waki gotou] Name of Japan
koduka [waki gotou] Picture of certificate koduka [waki gotou] Picture
koduka [waki gotou]
in kiribako with futon No. 0910-6005
NBTHK Hozon
Price
90,000(JPY)
Length9.70cm
Width1.46cm
Weight30g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era.

Detail >>

[Order...]

 

koduka [nomura masahide] Name of Japan
koduka [nomura masahide] Picture of certificate koduka [nomura masahide] Picture
koduka [nomura masahide]
in kiribako with futon No. 0810-6011
NBTHK Hozon
Price
90,000(JPY)
Length9.84cm
Width1.47cm
Weight
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period.

Detail >>

[Order...]

 

koduka [nomura masahide] Name of Japan
koduka [nomura masahide] Picture of certificate koduka [nomura masahide] Picture
koduka [nomura masahide]
in kiribako with futon No. 0710-6060
NBTHK Hozon
Price
100,000(JPY)
Coppery consists lace silver silver pictures
Length9.72cm
Width1.48cm
Weight30g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : Aduchi Momoyama era.

Detail >>

[Order...]

 

koduka [soneya yasunobu] Name of Japan
koduka [soneya yasunobu] Picture of certificate koduka [soneya yasunobu] Picture
koduka [soneya yasunobu]
in kiribako with futon No. 0610-6016
NBTHK Hozon
Price
100,000(JPY)
Length9.73cm
Width1.43cm
Weight24g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period.

Detail >>

[Order...]

 

Kogatana

ko_katana [mutsu aizu_ju kanesada] (aizu 10 generation  kanesada) Name of Japan
ko_katana [mutsu aizu_ju kanesada] (aizu 10 generation  kanesada) Picture of certificate ko_katana [mutsu aizu_ju kanesada] (aizu 10 generation  kanesada) Picture of SAYA ko_katana [mutsu aizu_ju kanesada] (aizu 10 generation  kanesada) Picture of blade
ko_katana [mutsu aizu_ju kanesada] (aizu 10 generation kanesada)
in shirasaya No. 2210-6000
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Full length19.6cm
Blade length(HA-CHOU)11.8cm (SanSun 9Bu)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.25cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era latter period. ANSEI (1854-1860)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

kankyutou (bashin) [norimune saku ] (mito norimune) (Mito domain swordsmith) Name of Japan
kankyutou (bashin) [norimune saku ] (mito norimune) (Mito domain swordsmith) Picture of SAYA kankyutou (bashin) [norimune saku ] (mito norimune) (Mito domain swordsmith) Picture of blade
kankyutou (bashin) [norimune saku ] (mito norimune) (Mito domain swordsmith)
in saya No. 2210-6001
Price
120,000(JPY)
Full length22.8cm
Blade length(HA-CHOU)12.3cm (4 SunKyou)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.36cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. (1854-1860)
Options:  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

ko_katana [yamagami norihisa] Name of Japan
ko_katana [yamagami norihisa] Picture of SAYA ko_katana [yamagami norihisa] Picture of blade
ko_katana [yamagami norihisa]
in shirasaya No. 2210-6003
Price
80,000(JPY)
Full length21.7cm
Blade length(HA-CHOU)13.3cm (4Sun 4 BuJyaku)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.47cm
Thickness at the Moto Kasane0.26cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)niigata : Modern product
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

kogatana    [masaie] (Red coral menuki) Name of Japan
kogatana    [masaie] (Red coral menuki) Picture of SAYA kogatana    [masaie] (Red coral menuki) Picture of blade
kogatana [masaie] (Red coral menuki)
in koshirae No. 2110-6031
Price
180,000(JPY)
Full length23.1cm
Blade length(HA-CHOU)14.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.58cm
Thickness at the Moto Kasane0.30cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gunma : (Modern product)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [masahira saku] (fujiyasu masahira) Name of Japan
kogatana [masahira saku] (fujiyasu masahira) Picture
kogatana [masahira saku] (fujiyasu masahira)
in shirasaya No. 1910-6042
Price
70,000(JPY)
Full length20.0cm
Blade length(HA-CHOU)12.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.16cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)fukushima : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [takehana shigehisa saku] Name of Japan
kogatana [takehana shigehisa saku] Picture
kogatana [takehana shigehisa saku]
in shirasaya No. 1710-6025
Price
50,000(JPY)
Full length20.8cm
Blade length(HA-CHOU)12.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.51cm
Thickness at the Moto Kasane0.31cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

Sword for flower arrangement [itukansai yoshihiro koreo tsukuru] (nakayama itukansai yoshihiro) Name of Japan
Sword for flower arrangement [itukansai yoshihiro koreo tsukuru] (nakayama itukansai yoshihiro) Picture
Sword for flower arrangement [itukansai yoshihiro koreo tsukuru] (nakayama itukansai yoshihiro)
in shirasaya No. 1610-6060
Price
100,000(JPY)
Full length25.9cm
Blade length(HA-CHOU)13.6cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. TENPO 14(1843)

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [minamoto moriyoshi] (tanigawa moriyoshi) (mukansa) Name of Japan
kogatana [minamoto moriyoshi] (tanigawa moriyoshi) (mukansa) Picture
kogatana [minamoto moriyoshi] (tanigawa moriyoshi) (mukansa)
in koshirae No. 1610-6040
Price
90,000(JPY)
Full length20.1cm
Blade length(HA-CHOU)12.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.21cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Name of Japan
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa)
in shirasaya No. 1610-6032
Price
90,000(JPY)
Full length22.5cm
Blade length(HA-CHOU)14.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.25cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa atsugi : The modern

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Name of Japan
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa)
in shirasaya No. 1610-6033
Price
80,000(JPY)
Full length21.0cm
Blade length(HA-CHOU)14.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.23cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa atsugi : The modern. HEISEI 20 (2008)

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [minamoto moriyoshi](tanigawa moriyoshi)(mukansa) Name of Japan
kogatana [minamoto moriyoshi](tanigawa moriyoshi)(mukansa) Picture
kogatana [minamoto moriyoshi](tanigawa moriyoshi)(mukansa)
in shirasaya No. 1310-6031
Price
90,000(JPY)
Full length20.0cm
Blade length(HA-CHOU)13.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.23cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [hirokuni](hiroki hirokuni)(mukansa) Name of Japan
kogatana [hirokuni](hiroki hirokuni)(mukansa) Picture
kogatana [hirokuni](hiroki hirokuni)(mukansa)
in kiribako No. 1210-6006
Price
80,000(JPY)
Full length22.8cm
Blade length(HA-CHOU)14.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.52cm
Thickness at the Moto Kasane0.27cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa atsugi : The modern.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [minamoto moriyoshi](tanigawa moriyoshi)(mukansa) Name of Japan
kogatana [minamoto moriyoshi](tanigawa moriyoshi)(mukansa) Picture
kogatana [minamoto moriyoshi](tanigawa moriyoshi)(mukansa)
in shirasaya No. 1110-6060
Price
100,000(JPY)
Full length21.4cm
Blade length(HA-CHOU)14.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.26cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [yokoyama sukemitsu] Name of Japan
kogatana [yokoyama sukemitsu] Picture
kogatana [yokoyama sukemitsu]
in shirasaya No. 1110-6061
Price
70,000(JPY)
Full length20.2cm
Blade length(HA-CHOU)12.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.26cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [sinsyu hatuchika] Name of Japan
kogatana [sinsyu hatuchika] Picture
kogatana [sinsyu hatuchika]
in kiribako No. 1010-6061
Price
50,000(JPY)
Full length20.3cm
Blade length(HA-CHOU)12.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.24cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : The modern.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [sado motohira] (shinpo motohira) Name of Japan
kogatana [sado motohira] (shinpo motohira) Picture
kogatana [sado motohira] (shinpo motohira)
in shirasaya No. 1010-6046
Price
90,000(JPY)
Full length20.6cm
Blade length(HA-CHOU)12.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.29cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nigata : The modern.

Detail >>

[Order...]

 

[wakasa no_kami masayoshi] Name of Japan
[wakasa no_kami masayoshi] Picture
[wakasa no_kami masayoshi]
in shirasaya No. 1010-6024
Price
100,000(JPY)
Full length19.4cm
Blade length(HA-CHOU)12.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.24cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouzuke : The Edo era latter period.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [yoshihiro](nakayama itukansai yoshihiro) Name of Japan
kogatana [yoshihiro](nakayama itukansai yoshihiro) Picture
kogatana [yoshihiro](nakayama itukansai yoshihiro)
in shirasaya No. 1010-6025
Price
100,000(JPY)
Full length19.3cm
Blade length(HA-CHOU)11.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.20cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. 1838

Detail >>

[Order...]

 

Fuchigashira

fuchigashira Name of Japan
fuchigashira Picture of certificate fuchigashira Picture of blade
fuchigashira
No. 0610-6011
NBTHK Hozon
Price
70,000(JPY)
FuchiLength:3.83cm Width:2.36cm 厚:1.19cm
KashiraLength:3.30cm Width:1.70cm 厚:0.74cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Edo era

Detail >>

[Order...]

 

soroekanagu No signature Name of Japan
soroekanagu No signature Picture
soroekanagu No signature
No. 0910-6011
Price
120,000(JPY)
縁 Fuchi縦 Length:4.28cm 横 Width:2.71cm
頭 Kashira縦 Length:3.59cm 横 Width:1.68cm
鍔 Tsuba縦 Length:7.26cm 横 Width:7.00cm 厚 Thickness:0.39cm
鯉口 Koikuchi縦 Length:4.23cm 横 Width:2.70cm
小尻 Kojiri縦 Length:3.60cm 横 Width:1.72cm
小柄 Kozuka縦 Length:9.81cm 横 Width:1.47cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The modern.

Detail >>

[Order...]

 

Menuki

menuki [nara] Name of Japan
menuki [nara] Picture of certificate menuki [nara] Picture of blade
menuki [nara]
in box No. 0610-6015
NBTHK Tokubetsu Kichou
Price
50,000(JPY)
Great copper ground volume sculpture painting
HeadWidth:2.28cm Length:2.28cm
TailWidth:2.34cm Length:2.34cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Edo era

Detail >>

[Order...]

 

Assortment bracket

soroekanagu No signature Name of Japan
soroekanagu No signature Picture
soroekanagu No signature
No. 0910-6011
Price
120,000(JPY)
縁 Fuchi縦 Length:4.28cm 横 Width:2.71cm
頭 Kashira縦 Length:3.59cm 横 Width:1.68cm
鍔 Tsuba縦 Length:7.26cm 横 Width:7.00cm 厚 Thickness:0.39cm
鯉口 Koikuchi縦 Length:4.23cm 横 Width:2.70cm
小尻 Kojiri縦 Length:3.60cm 横 Width:1.72cm
小柄 Kozuka縦 Length:9.81cm 横 Width:1.47cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The modern.

Detail >>

[Order...]

 

Other

tetsusen (Iron fan) Name of Japan
tetsusen (Iron fan) Picture
tetsusen (Iron fan)
with box No. 2110-8004
Price
50,000(JPY)
Full length24.2cm
Weight140g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era.17- 19 century.

Detail >>

[Order...]

 

sword-rack Name of Japan
sword-rack Picture
sword-rack
No. 1410-6011
Price
180,000(JPY)
幅 Width48.8cm
奥行 Depth18.0cm
高さ Height39.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Meiji era.

Detail >>

[Order...]

 

saber Name of Japan
saber Picture
saber
No. 1310-9001
Price
100,000(JPY)
Full length82.8cm
Blade length(HA-CHOU)66.6cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Showa era.

Detail >>

[Order...]

 

saber Name of Japan
saber Picture
saber
No. 1310-9005
Price
100,000(JPY)
Full length81.0cm
Blade length(HA-CHOU)66.4cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Showa era.

Detail >>

[Order...]

 

Conventional business results country