Top >katana

Japanese Sword Katana list

 

 

Extraction of katana

Age Certificate Price
katana (orikaeshi mei) [izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana (orikaeshi mei) [izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana (orikaeshi mei) [izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana (orikaeshi mei) [izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana (orikaeshi mei) [izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1120 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)61.2cm ( 2 Syaku〇 1 BuHan)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.99cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year.KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mutsu aihan shin katana kaji touryo miyoshi nagamichi GENJI 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [mutsu aihan shin katana kaji touryo miyoshi nagamichi GENJI 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [mutsu aihan shin katana kaji touryo miyoshi nagamichi GENJI 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [mutsu aihan shin katana kaji touryo miyoshi nagamichi GENJI 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [mutsu aihan shin katana kaji touryo miyoshi nagamichi GENJI 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1121 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era latter period. GENJI 1 (1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [hosokawa tadamasa KEIO 4] (A copy of yosouzaemon_no_jyo_sukesada) Name of Japan
katana [hosokawa tadamasa KEIO 4] (A copy of yosouzaemon_no_jyo_sukesada) Picture of certificate katana [hosokawa tadamasa KEIO 4] (A copy of yosouzaemon_no_jyo_sukesada) Picture of SAYA katana [hosokawa tadamasa KEIO 4] (A copy of yosouzaemon_no_jyo_sukesada) Picture of blade
katana [hosokawa tadamasa KEIO 4] (A copy of yosouzaemon_no_jyo_sukesada)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1122 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.0cm ( 2 Syaku 3 Sun〇Han)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.83cm
Thickness at the Shinogi0.86cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shimousa sakura : The Edo era latter period. KEIO 4 (1868)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono) Name of Japan
katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono) Picture of certificate katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono) Picture of SAYA katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono) Picture of blade

katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1123 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.7cm ( 2 Syaku 5 Sun)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Name of Japan
katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of certificate katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of SAYA katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of blade
katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1124 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.0cm ( 2 Syaku 2 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.75cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada:The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono) Name of Japan
katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono) Picture of certificate katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono) Picture of SAYA katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono) Picture of blade
katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1125 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.3cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.353cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku] Name of Japan
katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku] Picture of certificate katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku] Picture of SAYA katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku] Picture of blade
katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku]
in koshirae No. 2210-1126 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.9cm ( 2 Syaku 3 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwashiro nihonmatsu : The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (Kinzoganmei gold inlay mei) [kanemoto] (sintou)    [kouson] (kaou) (honami kouson) Name of Japan
katana (Kinzoganmei gold inlay mei) [kanemoto] (sintou)    [kouson] (kaou) (honami kouson) Picture of certificate katana (Kinzoganmei gold inlay mei) [kanemoto] (sintou)    [kouson] (kaou) (honami kouson) Picture of SAYA katana (Kinzoganmei gold inlay mei) [kanemoto] (sintou)    [kouson] (kaou) (honami kouson) Picture of blade
katana (Kinzoganmei gold inlay mei) [kanemoto] (sintou)
[kouson] (kaou) (honami kouson)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1127 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.5cm ( 2 Syaku 2 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. 17 century.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [shinano_no_kuni tsuguhira SHOWA 54] (takahashi tsuguhira) (First disciple of Miyairi Yukihira) (mukansa) (Nagano Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Name of Japan
katana [shinano_no_kuni tsuguhira SHOWA 54] (takahashi tsuguhira) (First disciple of Miyairi Yukihira) (mukansa) (Nagano Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Picture of SAYA katana [shinano_no_kuni tsuguhira SHOWA 54] (takahashi tsuguhira) (First disciple of Miyairi Yukihira) (mukansa) (Nagano Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Picture of blade
katana [shinano_no_kuni tsuguhira SHOWA 54] (takahashi tsuguhira) (First disciple of Miyairi Yukihira) (mukansa) (Nagano Prefecture Intangible Cultural Property Holder)
in shirasaya No. 2210-1130 New
Price
900,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.4cm (2 Shaku 3 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.52cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
Sword blade weight(Only blade)845g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : SHOWA 54 (1979)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [zuisen tantousho dokuritsu kinen (independence day) zuisen horii ryukanshi minamoto tanetsugu saku SHOWA 55] (horii tanetsugu) Name of Japan
katana [zuisen tantousho dokuritsu kinen (independence day) zuisen horii ryukanshi minamoto tanetsugu saku SHOWA 55] (horii tanetsugu) Picture of SAYA katana [zuisen tantousho dokuritsu kinen (independence day) zuisen horii ryukanshi minamoto tanetsugu saku SHOWA 55] (horii tanetsugu) Picture of blade
katana [zuisen tantousho dokuritsu kinen (independence day) zuisen horii ryukanshi minamoto tanetsugu saku SHOWA 55] (horii tanetsugu)
in shirasaya No. 2210-1131 New
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.1cm ( 2 Syaku 3 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.84cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.37cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
Sword blade weight(Only blade)890g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokaidou : Modern product SHOWA 55 (1980)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju sou tsutomu saku SHOWA 51] (mukansa) Name of Japan
katana [chikushu_ju sou tsutomu saku SHOWA 51] (mukansa) Picture of SAYA katana [chikushu_ju sou tsutomu saku SHOWA 51] (mukansa) Picture of blade
katana [chikushu_ju sou tsutomu saku SHOWA 51] (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1132 New
for iai and tameshigiri
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0cm ( 2 Syaku 3 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
Sword blade weight(Only blade)940g
Sword blade weight(Only blade)1240g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen fukuoka : Modern product SHOWA 51 (1976)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1133 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.9cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 Jyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Only blade)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product REIWA 4 May (2022)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [bushu_ju kumagaya tarou minamoto shigehide koreo saku Showa 63] (shibu hifumi)shou wakizashi [bushu kumagaya tarou minamoto shigehide Showa 63] (shibu hifumi) Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [bushu_ju kumagaya tarou minamoto shigehide koreo saku Showa 63] (shibu hifumi)shou wakizashi [bushu kumagaya tarou minamoto shigehide Showa 63] (shibu hifumi) Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [bushu_ju kumagaya tarou minamoto shigehide koreo saku Showa 63] (shibu hifumi)shou wakizashi [bushu kumagaya tarou minamoto shigehide Showa 63] (shibu hifumi) Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [bushu_ju kumagaya tarou minamoto shigehide koreo saku Showa 63] (shibu hifumi)
shou wakizashi [bushu kumagaya tarou minamoto shigehide Showa 63] (shibu hifumi)
in koshirae No. 2210-1134 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Ōkatana Bushū Sumikumagai Taro Genshige Hideyuki August 1988 Yoshi
Blade length(HA-CHOU)71.4cm (Nishaku 3 SunHanKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)900g
Sword blade weight(Only blade)1230g
NakagoUbu
Country (KUNI) Period (JIDAI)Saitama Kumagai: Modern Sword Showa 63 (1988)
saitama kumagaya : Modern product Showa 63 (1988)
Kowaki Takeshu Kumagai Taro Genshigehide August 1988
Blade length(HA-CHOU)53.2cm ( 1 Syaku 7 Sun 5 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.47cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)670g
Sword blade weight(Only blade)950g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama kumagaya : Modern product Showa 63 (1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki_ju kanenmichi saku HEISEI 13] Name of Japan
katana [seki_ju kanenmichi saku HEISEI 13] Picture of SAYA katana [seki_ju kanenmichi saku HEISEI 13] Picture of blade
katana [seki_ju kanenmichi saku HEISEI 13]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1135 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.0cm ( 2 Syaku 3 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Only blade)1040g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product HEISEI 13(2001)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [echu_ju hieda yasumitsu saku HEISEI 21] Name of Japan
katana [echu_ju hieda yasumitsu saku HEISEI 21] Picture of SAYA katana [echu_ju hieda yasumitsu saku HEISEI 21] Picture of blade
katana [echu_ju hieda yasumitsu saku HEISEI 21]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1136 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.3cm ( 2 Syaku 3 SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.52cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)840g
Sword blade weight(Only blade)1100g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echu toyama : Modern product HEISEI 21(2009)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23] Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23] Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23] Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23]
in koshirae No. 2210-1137 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)725
Sword blade weight(Only blade)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product HEISEI 23 (2011)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [minamoto kunitsugu koreo saku] (nakata kunitsugu)    [dotanuki copy HEISEI 27] Name of Japan
katana [minamoto kunitsugu koreo saku] (nakata kunitsugu)    [dotanuki copy HEISEI 27] Picture of SAYA katana [minamoto kunitsugu koreo saku] (nakata kunitsugu)    [dotanuki copy HEISEI 27] Picture of blade
katana [minamoto kunitsugu koreo saku] (nakata kunitsugu)
[dotanuki copy HEISEI 27]
in koshirae No. 2210-1138 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.3cm ( 2 Syaku 5 Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.51cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.61cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
Sword blade weight(Only blade)950g
Sword blade weight(Only blade)1315g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product HEISEI 27 (2015)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [seishinshi nagatoshi sadatoshi koreo gassaku (collaboration) SHOWA 51] (Tokushima Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Name of Japan
katana [seishinshi nagatoshi sadatoshi koreo gassaku (collaboration) SHOWA 51] (Tokushima Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Picture of SAYA katana [seishinshi nagatoshi sadatoshi koreo gassaku (collaboration) SHOWA 51] (Tokushima Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Picture of blade
katana [seishinshi nagatoshi sadatoshi koreo gassaku (collaboration) SHOWA 51] (Tokushima Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder)
in koshirae No. 2210-1139 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm ( 2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
Sword blade weight(Only blade)765g
Sword blade weight(Only blade)1065g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product SHOWA 51 (1976)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nishu_ju morihira saku SHOWAI 55] Name of Japan
katana [nishu_ju morihira saku SHOWAI 55] Picture of SAYA katana [nishu_ju morihira saku SHOWAI 55] Picture of blade
katana [nishu_ju morihira saku SHOWAI 55]
in koshirae No. 2210-1140 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Only blade)1000g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hyuga miyazaki : Modern product SHOWAI 55 (1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [shoda masafusa saku SHOWA 53] (Gifu Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Name of Japan
katana [shoda masafusa saku SHOWA 53] (Gifu Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Picture of SAYA katana [shoda masafusa saku SHOWA 53] (Gifu Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Picture of blade
katana [shoda masafusa saku SHOWA 53] (Gifu Prefecture Intangible Cultural Property Holder)
in koshirae No. 2210-1141 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm ( 2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Only blade)1085g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product SHOWA 53 (1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country