Top >katana

Japanese Sword Katana list

 

 

Extraction of katana

Age Certificate Price
katana [izumi_no_kami kunisada osaka_ni_oite kore_o_tsukuru] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami kunisada osaka_ni_oite kore_o_tsukuru] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami kunisada osaka_ni_oite kore_o_tsukuru] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami kunisada osaka_ni_oite kore_o_tsukuru] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami kunisada osaka_ni_oite kore_o_tsukuru] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1030 New
NBTHK Tokubetsu Hozon / Mr.Tanobe wrote the Sayagaki
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.6cm (2Syaku SanSun 6Bu)
Curvature(SORI)19cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1031 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.7cm (2Syaku2Sun 7Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KEIAN (1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [naniwa_ju gassan unryushi minamoto_no sadakazu seikitae (kokuin) kore MEIJI 4]  (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
katana [naniwa_ju gassan unryushi minamoto_no sadakazu seikitae (kokuin) kore MEIJI 4]  (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate katana [naniwa_ju gassan unryushi minamoto_no sadakazu seikitae (kokuin) kore MEIJI 4]  (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [naniwa_ju gassan unryushi minamoto_no sadakazu seikitae (kokuin) kore MEIJI 4]  (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
katana [naniwa_ju gassan unryushi minamoto_no sadakazu seikitae (kokuin) kore MEIJI 4]
 (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1032 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)65.2cm (2Syaku 1Sun 5BuHan)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.33cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Settu osaka : MEIJI 4 (1871)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [dewa_no_kami sukeshige] (toppei-koshirae) (wazamono) Name of Japan
katana [dewa_no_kami sukeshige] (toppei-koshirae) (wazamono) Picture of certificate katana [dewa_no_kami sukeshige] (toppei-koshirae) (wazamono) Picture of SAYA katana [dewa_no_kami sukeshige] (toppei-koshirae) (wazamono) Picture of blade
katana [dewa_no_kami sukeshige] (toppei-koshirae) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1033 New
NBTHK Hozon NBTHK Tokubetsu Hozon (KOSHIRAE)
Sold
Black lacquer bridle stamping sheath thrust sword
Kinzu Sakurahanagi Iris Unnamed
Mekan Kirimonzu
Tsuba Ryugu Arabesque Toru Medentry
Pattern White shark arrival black lacquer wrinkle skin coating thread one hand roll
Blade length(HA-CHOU)63.3cm (2Syaku09Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.84cm
Thickness at the Shinogi0.84cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 3 July] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 3 July] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 3 July] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 3 July] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1035 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.3cm (2Syaku4SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.65cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) REIWA 3 July (2021)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [mitsumasa HEISEI 3] (ikkansai mitsumasa) Name of Japan
katana [mitsumasa HEISEI 3] (ikkansai mitsumasa) Picture of SAYA katana [mitsumasa HEISEI 3] (ikkansai mitsumasa) Picture of blade
katana [mitsumasa HEISEI 3] (ikkansai mitsumasa)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1036 New
for iai and tameshigiri
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.8cm (2Syaku 4Sun 3 BuHanKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.82cm
Thickness at the Shinogi0.83cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter, waist gutter
Sword blade weight(Only blade)850g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1105g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi saitama chichibu : (Modern product) HEISEI 3(1991)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_no_kami kanetsugu SHOWA 57] (akamatsutarou kanetsugu) (kimura kanesada) Name of Japan
katana [higo_no_kami kanetsugu SHOWA 57] (akamatsutarou kanetsugu) (kimura kanesada) Picture of SAYA katana [higo_no_kami kanetsugu SHOWA 57] (akamatsutarou kanetsugu) (kimura kanesada) Picture of blade
katana [higo_no_kami kanetsugu SHOWA 57] (akamatsutarou kanetsugu) (kimura kanesada)
in koshirae No. 2210-1037 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.7cm (2Syaku4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)725g
Sword blade weight(Took off a SAYA)980g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) SHOWA 57 (1982)
Options:With koshirae  gendaitou

Detail >>

 

katana [chikugo_ju kunimitsu saku HEISEI 16] (komiya kunimitsu 2 generation) Name of Japan
katana [chikugo_ju kunimitsu saku HEISEI 16] (komiya kunimitsu 2 generation) Picture of SAYA katana [chikugo_ju kunimitsu saku HEISEI 16] (komiya kunimitsu 2 generation) Picture of blade
katana [chikugo_ju kunimitsu saku HEISEI 16] (komiya kunimitsu 2 generation)
in koshirae No. 2210-1038 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm (2Syaku4SunKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.42cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)715g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : (Modern product) HEISEI 16(2004)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu yanagawa_ju onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [chikushu yanagawa_ju onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [chikushu yanagawa_ju onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [chikushu yanagawa_ju onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [chikushu yanagawa_ju onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1000 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.4cm (2Syaku2 Sun9BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.95cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo yanagawa : The Edo era first half year. KEIAN (1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [oshu sendai_ju fujiwara kunikane KEIO 2] (13 generation) (Hosho_den) Name of Japan
katana [oshu sendai_ju fujiwara kunikane KEIO 2] (13 generation) (Hosho_den) Picture of certificate katana [oshu sendai_ju fujiwara kunikane KEIO 2] (13 generation) (Hosho_den) Picture of SAYA katana [oshu sendai_ju fujiwara kunikane KEIO 2] (13 generation) (Hosho_den) Picture of blade
katana [oshu sendai_ju fujiwara kunikane KEIO 2] (13 generation) (Hosho_den)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1001 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0cm (2Syaku 3Sun 4Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)rikuzen sendai : The Edo era latter period. KEIO 2 (1866)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [chojusai toshikazu kore o seitan KEIO 4] Name of Japan
katana [chojusai toshikazu kore o seitan KEIO 4] Picture of certificate katana [chojusai toshikazu kore o seitan KEIO 4] Picture of SAYA katana [chojusai toshikazu kore o seitan KEIO 4] Picture of blade
katana [chojusai toshikazu kore o seitan KEIO 4]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1002 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.1cm (2Syaku 3Sun8 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nusashi edo : The Edo era latter period. KEIO 4 (1868)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (kiku mon) [heki echizen_no_kami minamto munehiro] (heki mitsuhira
katana (kiku mon) [heki echizen_no_kami minamto munehiro] (heki mitsuhira katana (kiku mon) [heki echizen_no_kami minamto munehiro] (heki mitsuhira katana (kiku mon) [heki echizen_no_kami minamto munehiro] (heki mitsuhira
katana (kiku mon) [heki echizen_no_kami minamto munehiro] (heki mitsuhira's younger brother) (sintou jou-saku) (ryo wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1003 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.1cm (2Syaku 3Sun 1Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Name of Japan
katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of certificate katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of SAYA katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of blade
katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1004 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.8cm (2Syaku2Sun 4Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo : The Meiji era. MEIJI 3
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bishu osafune sukesada] (sintou) Name of Japan
katana [bishu osafune sukesada] (sintou) Picture of certificate katana [bishu osafune sukesada] (sintou) Picture of SAYA katana [bishu osafune sukesada] (sintou) Picture of blade
katana [bishu osafune sukesada] (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1005 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.4cm (2Syaku 3Sun 1BuHan)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era.
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana  Mumei (No signature) [senjyuin] Name of Japan
katana  Mumei (No signature) [senjyuin] Picture of certificate katana  Mumei (No signature) [senjyuin] Picture of SAYA katana  Mumei (No signature) [senjyuin] Picture of blade
katana Mumei (No signature) [senjyuin]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1006
NBTHK Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.1cm (2 Syaku NiSunhachi BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.99cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoHead Bar Gutter Tail Waist Gutter
EngravingSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamata : Late Heian period -The Kamakura Period, 12-14 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bishu osafune sukesada EIROKU 5] Name of Japan
katana [bishu osafune sukesada EIROKU 5] Picture of certificate katana [bishu osafune sukesada EIROKU 5] Picture of SAYA katana [bishu osafune sukesada EIROKU 5] Picture of blade
katana [bishu osafune sukesada EIROKU 5]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1007 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.2cm (2Syaku2 Sun9BuKyou)
Curvature(SORI)21cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail waist gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU 5
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [kazusanosuke kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Name of Japan
katana [kazusanosuke kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of certificate katana [kazusanosuke kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of SAYA katana [kazusanosuke kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of blade
katana [kazusanosuke kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1008 New
NBTHK Hozon / N.T.H.K.paper
Sold
Blade length(HA-CHOU)60.7cm (2Syaku)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO
Options:With koshirae  sintou  other-appraisal  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bishu osafune suke] (sukesada) Name of Japan
katana [bishu osafune suke] (sukesada) Picture of certificate katana [bishu osafune suke] (sukesada) Picture of SAYA katana [bishu osafune suke] (sukesada) Picture of blade
katana [bishu osafune suke] (sukesada)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1009 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)65.2cm (2Syaku 1Sun 5Bu)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [kasama_ju masatsugu saku] Name of Japan
katana [kasama_ju masatsugu saku] Picture of certificate katana [kasama_ju masatsugu saku] Picture of SAYA katana [kasama_ju masatsugu saku] Picture of blade
katana [kasama_ju masatsugu saku]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1010 New
NBTHK Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.8cm (2Syaku 3Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi kasama : The Edo era latter period. ANSEI (1854-1860)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [fujiwara shigeyuki] (takada) (wazamono) Name of Japan
katana [fujiwara shigeyuki] (takada) (wazamono) Picture of certificate katana [fujiwara shigeyuki] (takada) (wazamono) Picture of SAYA katana [fujiwara shigeyuki] (takada) (wazamono) Picture of blade
katana [fujiwara shigeyuki] (takada) (wazamono)
in koshirae No. 2210-1011 New
NBTHK Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.5cm (2Syaku2Sun 6Bu)
Curvature(SORI)1.35cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country