Top >katana

Japanese Sword Katana list

 

 

Extraction of katana

Age Certificate Price
katana [fujiwara kiyondo GENJI 1] (buzen_no kami kiyondo) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [fujiwara kiyondo GENJI 1] (buzen_no kami kiyondo) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [fujiwara kiyondo GENJI 1] (buzen_no kami kiyondo) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [fujiwara kiyondo GENJI 1] (buzen_no kami kiyondo) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [fujiwara kiyondo GENJI 1] (buzen_no kami kiyondo) (sinsintou jou-saku)
No. 2020-1029 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Dr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Price
1,980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.0cm (2 Syaku 3Sun0Han)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. GENJI 1(1864)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [echigo_no_kami kanesada] (2 generation) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [echigo_no_kami kanesada] (2 generation) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [echigo_no_kami kanesada] (2 generation) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [echigo_no_kami kanesada] (2 generation) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [echigo_no_kami kanesada] (2 generation) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1030 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
900,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm (2 Syaku 4Sun 4 BuHan)
Curvature(SORI) 1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. ENPO(1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana Mumei No signature (chikuzen nobukuni) Name of Japan
katana Mumei No signature (chikuzen nobukuni) Picture of certificate katana Mumei No signature (chikuzen nobukuni) Picture of SAYA katana Mumei No signature (chikuzen nobukuni) Picture of blade
katana Mumei No signature (chikuzen nobukuni)
in koshirae No. 2010-1032 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.6cm (2 Syaku 4Sun)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.59cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)660g
Sword blade weight(Took off a SAYA)940g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen : The Edo era first half year. 17 century.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [toto_ni_oite tokiwamatsu akihoro saku kore SHOWA 13] (Previous name of yoshihara kuniie 1 generation) Name of Japan
katana [toto_ni_oite tokiwamatsu akihoro saku kore SHOWA 13] (Previous name of yoshihara kuniie 1 generation) Picture of certificate katana [toto_ni_oite tokiwamatsu akihoro saku kore SHOWA 13] (Previous name of yoshihara kuniie 1 generation) Picture of SAYA katana [toto_ni_oite tokiwamatsu akihoro saku kore SHOWA 13] (Previous name of yoshihara kuniie 1 generation) Picture of blade
katana [toto_ni_oite tokiwamatsu akihoro saku kore SHOWA 13] (Previous name of yoshihara kuniie 1 generation)
in shirasaya No. 2010-1033 New
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.4cm (2 Syaku one Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ibaraki-tokyo : Modern product. SHOWA 13(1938)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1034 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.5cm (2 Syaku 4SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.42cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1015g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 1(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1035 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.5cm (2 Syaku 4Sun Ni BuHanKyouJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 1(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [ryuushi minamoto yukihiro SHOWA 53]    [kotobuki] Name of Japan
katana [ryuushi minamoto yukihiro SHOWA 53]    [kotobuki] Picture of certificate katana [ryuushi minamoto yukihiro SHOWA 53]    [kotobuki] Picture of SAYA katana [ryuushi minamoto yukihiro SHOWA 53]    [kotobuki] Picture of blade
katana [ryuushi minamoto yukihiro SHOWA 53]
[kotobuki]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1036 New
for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.6m (2 Syaku 4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)930g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1220g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kagawa : Modern product. SHOWA 53(1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [arai ikkansai masayoshi saku SHOWA 63] (iaitou for women) Name of Japan
katana [arai ikkansai masayoshi saku SHOWA 63] (iaitou for women) Picture of certificate katana [arai ikkansai masayoshi saku SHOWA 63] (iaitou for women) Picture of SAYA katana [arai ikkansai masayoshi saku SHOWA 63] (iaitou for women) Picture of blade
katana [arai ikkansai masayoshi saku SHOWA 63] (iaitou for women)
in koshirae No. 2010-1037 New
for iai and tameshigiri (iaitou for women)
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.7cm (2 Syaku 2 Sun Three BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.65cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)840g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1120g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama iwatsuki : Modern product. SHOWA 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57] Name of Japan
katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57] Picture of certificate katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57] Picture of SAYA katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57] Picture of blade
katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1038 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.8cm (2 Syaku Three Sun Seven BuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.38cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1065g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 63] Name of Japan
katana [shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 63] Picture of certificate katana [shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 63] Picture of SAYA katana [shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 63] Picture of blade
katana [shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 63]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1039 New
Winning work of Polishing contest.
Listed article.
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.3cm (2 Syaku 5Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.64cm
Thickness at the Saki kasane0.64cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)980g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama hanno : Modern product. SHOWA 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [musashikoku_ju matsubara minomoto eiichi saku SHOWA 59] Name of Japan
katana [musashikoku_ju matsubara minomoto eiichi saku SHOWA 59] Picture of certificate katana [musashikoku_ju matsubara minomoto eiichi saku SHOWA 59] Picture of SAYA katana [musashikoku_ju matsubara minomoto eiichi saku SHOWA 59] Picture of blade
katana [musashikoku_ju matsubara minomoto eiichi saku SHOWA 59]
in koshirae No. 2010-1040 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)78.5cm (2 Syaku Roku SunJyaku)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1400g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama omiya : Modern product. SHOWA 59(1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hayama enshin_no monyo fujiwara masafusa SHOWA14] (shoda masafusa) Name of Japan
katana [hayama enshin_no monyo fujiwara masafusa SHOWA14] (shoda masafusa) Picture of certificate katana [hayama enshin_no monyo fujiwara masafusa SHOWA14] (shoda masafusa) Picture of SAYA katana [hayama enshin_no monyo fujiwara masafusa SHOWA14] (shoda masafusa) Picture of blade
katana [hayama enshin_no monyo fujiwara masafusa SHOWA14] (shoda masafusa)
in koshirae No. 2010-1042 New
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.0cm (2 Syaku Ni Sun One BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.86cm
Thickness at the Shinogi0.87cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. SHOWA14(1939)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Name of Japan
katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of certificate katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of SAYA katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of blade
katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1011 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.7cm (2 Syaku One Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.91cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoOh suriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The nanbokucho era.14 century.
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation) (sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige) Name of Japan
katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation) (sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige) Picture of certificate katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation) (sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige) Picture of SAYA katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation) (sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige) Picture of blade
katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation)
(sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige)
in koshirae No. 2010-1014 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)64.6cm (2 Syaku one Sun three bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima hineji : The Edo era latter period. MEIWA (1764-1772)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Name of Japan
katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of certificate katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of SAYA katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of blade
katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1016 New
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.3cm (2 Syaku one Sun 5Bu)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHead:Dragon Tail:Bonji
Sword blade weight(Only blade)680g
Sword blade weight(Took off a SAYA)935g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nara : Modern product. SHOWA 18(1943)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Name of Japan
katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of certificate katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of SAYA katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of blade
katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1017 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6cm (2 Syaku San Sun Roku Bu 3 tsubo Jyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.57cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)600g
Sword blade weight(Took off a SAYA)860g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. SHOWA 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Name of Japan
katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Picture of certificate katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Picture of SAYA katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Picture of blade
katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki)
in koshirae No. 1910-1146
for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.5cm (2 Syaku Shisun NiBuHan)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingCharacter to HeadTail bar gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae) Name of Japan
katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae) Picture of certificate katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae) Picture of SAYA katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae) Picture of blade
katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1147
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.5cm (2 Syaku one Sun RokuBuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.34cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1035g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)wakayama : Modern product. HEISEI 15(2003)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [ietsugu] (kashu) (kaga aoe) Name of Japan
katana [ietsugu] (kashu) (kaga aoe) Picture of certificate katana [ietsugu] (kashu) (kaga aoe) Picture of SAYA katana [ietsugu] (kashu) (kaga aoe) Picture of blade
katana [ietsugu] (kashu) (kaga aoe)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1113
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.2cm (2 Syaku NiSun Yabu)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.86cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [minami mantetsu kitae kore o tsukuru Showa 19] (Mantetsu_to) Name of Japan
katana [minami mantetsu kitae kore o tsukuru Showa 19] (Mantetsu_to) Picture of certificate katana [minami mantetsu kitae kore o tsukuru Showa 19] (Mantetsu_to) Picture of SAYA katana [minami mantetsu kitae kore o tsukuru Showa 19] (Mantetsu_to) Picture of blade
katana [minami mantetsu kitae kore o tsukuru Showa 19] (Mantetsu_to)
in koshirae No. 1910-1115
NPO.N.T.H.K.paper
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.0cm (2 Syaku NiSun IBu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)manchu : Modern product. Showa 19(1944)
Options:With koshirae  gendaitou  other-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country