Top >katana

Japanese Sword Katana list

 

 

Extraction of katana

Age Certificate Price
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [sunpu_ni_oite miyaguchi ikkansai shigetoshi KEIO 4]   (kaou) (miyaguchi hachirou)shou wakizashi [sunpu_ni_oite ikkansai shigetoshi kore_o_zou KEIO 3]   (miyaguchi hachirou) Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [sunpu_ni_oite miyaguchi ikkansai shigetoshi KEIO 4]   (kaou) (miyaguchi hachirou)shou wakizashi [sunpu_ni_oite ikkansai shigetoshi kore_o_zou KEIO 3]   (miyaguchi hachirou) Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [sunpu_ni_oite miyaguchi ikkansai shigetoshi KEIO 4]   (kaou) (miyaguchi hachirou)shou wakizashi [sunpu_ni_oite ikkansai shigetoshi kore_o_zou KEIO 3]   (miyaguchi hachirou) Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [sunpu_ni_oite miyaguchi ikkansai shigetoshi KEIO 4]   (kaou) (miyaguchi hachirou)shou wakizashi [sunpu_ni_oite ikkansai shigetoshi kore_o_zou KEIO 3]   (miyaguchi hachirou) Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [sunpu_ni_oite miyaguchi ikkansai shigetoshi KEIO 4]
(kaou) (miyaguchi hachirou)
shou wakizashi [sunpu_ni_oite ikkansai shigetoshi kore_o_zou KEIO 3]
(miyaguchi hachirou)
in koshirae No. 2210-1080 New
katana NBTHK Hozon wakisashi NBTHK Hozon
Price
1,000,000(JPY)
Large and small waist Kuroishi eye painting sheath side difference in
dai katana [sunpu_ni_oite miyaguchi ikkansai shigetoshi KEIO 4] (kaou)
Blade length(HA-CHOU)84.4cm (2 Syaku 7 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.84cm
Thickness at the Shinogi0.90cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.45cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
Sword blade weight(Only blade)1250g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1610g
NakagoUbu
Country (KUNI) Period (JIDAI)Shizuoka Suruga - late Edo period, Keio 4 (1868)
shou wakizashi [sunpu_ni_oite ikkansai shigetoshi kore_o_zou KEIO 3]
Blade length(HA-CHOU)55.4cm (1 Syaku 8 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.51cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)755g
Sword blade weight(Took off a SAYA)995g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shizuoka suruga : The Edo era latter period. KEIO 3 (1867)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono) Name of Japan
katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono) Picture of certificate katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono) Picture of SAYA katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono) Picture of blade
katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono)
in koshirae No. 2210-1081 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.8cm (2Syaku 3Sun 3BuHan)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO) Name of Japan
katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO) Picture of certificate katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO) Picture of SAYA katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO) Picture of blade
katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1082 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8cm (2Syaku 3Sun)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwami : The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bishu osafune sukesada TENBUN 5] Name of Japan
katana [bishu osafune sukesada TENBUN 5] Picture of certificate katana [bishu osafune sukesada TENBUN 5] Picture of SAYA katana [bishu osafune sukesada TENBUN 5] Picture of blade
katana [bishu osafune sukesada TENBUN 5]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1083 New
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.4cm (2 Syaku 3 Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.44
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. TENBUN 5 (1536)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)  (mukansa) Name of Japan
katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)  (mukansa) Picture of SAYA katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)  (mukansa) Picture of blade
katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)
(mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1084 New
for iai and tameshigiri
Price
1,200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)78.6cm (2 Syaku 6 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.41cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)775g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nigata-tokyo : (Modern product). SHOWA 62 (1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3]  (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3]  (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3]  (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3]
(tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1085 New
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.3cm (2 Syaku 2 SunHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : (Modern product) REIWA 3 (2021)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use  homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use  homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use  homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use
homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1086 New
for iai and tameshigiri
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.7cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) REIWA 3(2021)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Name of Japan
katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of SAYA katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of blade
katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1087 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.9cm (2 Syaku4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.59cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : (Modern product) HEISEI 4 (1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 62] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Name of Japan
katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 62] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of SAYA katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 62] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of blade
katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 62] (Father of So Tsutomu Swordsmith)
in koshirae No. 2210-1088 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.7cm (2 Syaku 3 Sun 6 Bu 6 HanKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
Sword blade weight(Only blade)775g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1025g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : (Modern product) SHOWA 62 (1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tachi [meikyoushisui higo_koku yatsushiro_ju mitsuhiro saku HEISEI 21]   (akamatsu tarou kanemitsu) Name of Japan
tachi [meikyoushisui higo_koku yatsushiro_ju mitsuhiro saku HEISEI 21]   (akamatsu tarou kanemitsu) Picture of SAYA tachi [meikyoushisui higo_koku yatsushiro_ju mitsuhiro saku HEISEI 21]   (akamatsu tarou kanemitsu) Picture of blade
tachi [meikyoushisui higo_koku yatsushiro_ju mitsuhiro saku HEISEI 21]
(akamatsu tarou kanemitsu)
in koshirae No. 2210-1089 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.0cm (2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) HEISEI 21 (2008)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige)   (Founder of Akamatsu taro family) Name of Japan
katana [higo_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige)   (Founder of Akamatsu taro family) Picture of SAYA katana [higo_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige)   (Founder of Akamatsu taro family) Picture of blade
katana [higo_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige)
(Founder of Akamatsu taro family)
in koshirae No. 2210-1090 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.9cm (2 Syaku 3 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1065g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) SHOWA 56 (1981)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Name of Japan
katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of SAYA katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of blade
katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)
(Son of Matsubara Kaneyoshi)
in koshirae No. 2210-1091 New
for iai and tameshigiri
Price
420,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.6m (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)650g
Sword blade weight(Took off a SAYA)945g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) HEISEI 11 (1999)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [goushu_ju nakagawa taiten HEISEI 9] Name of Japan
katana [goushu_ju nakagawa taiten HEISEI 9] Picture of SAYA katana [goushu_ju nakagawa taiten HEISEI 9] Picture of blade
katana [goushu_ju nakagawa taiten HEISEI 9]
in koshirae No. 2210-1092 New
for iai and tameshigiri
Price
420,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.5cm (2 Syaku 3 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)595g
Sword blade weight(Took off a SAYA)850g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)oumi (shiga) : (Modern product) HEISEI 9 (1997)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusukiyomaro use homemade iron REIWA 4 March] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusukiyomaro use homemade iron REIWA 4 March] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusukiyomaro use homemade iron REIWA 4 March] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu
kiyomaro use homemade iron REIWA 4 March] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 2210-1093 New
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.6cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.65cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.30cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) March REIWA 4 (2022)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1060 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
2,400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm (2Syaku 4Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
EngravingHead Brahman on soken, Tail, Koshihi, Bon
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era first half year. KEIAN (1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou) Name of Japan
katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou) Picture of certificate katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou) Picture of SAYA katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou) Picture of blade
katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8cm (2Syaku 3 SunKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro~ise : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku)   (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Name of Japan
katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku)   (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of certificate katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku)   (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of SAYA katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku)   (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of blade
katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku)
(wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1062 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0cm (2Syaku 3Sun 4Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Name of Japan
katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of certificate katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of SAYA katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of blade
katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1063 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.3cm (2Syaku 1Sun 6Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen-musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [sendai_ju fujiwara kunikane MAN_EN 2] (sendai kunikane 13 generation) (Hosho_den) Name of Japan
katana [sendai_ju fujiwara kunikane MAN_EN 2] (sendai kunikane 13 generation) (Hosho_den) Picture of certificate katana [sendai_ju fujiwara kunikane MAN_EN 2] (sendai kunikane 13 generation) (Hosho_den) Picture of SAYA katana [sendai_ju fujiwara kunikane MAN_EN 2] (sendai kunikane 13 generation) (Hosho_den) Picture of blade
katana [sendai_ju fujiwara kunikane MAN_EN 2] (sendai kunikane 13 generation) (Hosho_den)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1064 New
NBTHK Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)63.2cm (2Syaku08BuHan)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)rikuzen sendai : The Edo era latter period. MAN_EN 2 (1861)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kanemoto] (The Muromachi era latter period) Name of Japan
katana [kanemoto] (The Muromachi era latter period) Picture of certificate katana [kanemoto] (The Muromachi era latter period) Picture of SAYA katana [kanemoto] (The Muromachi era latter period) Picture of blade
katana [kanemoto] (The Muromachi era latter period)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1065 New
NBTHK Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.7cm (2Syaku 3Sun 3Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.86cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country