Top >katana

Japanese Sword Katana list

 

 

Extraction of katana

Age Certificate Price
katana [gassan] (old gassan) Name of Japan
katana [gassan] (old gassan) Picture of certificate katana [gassan] (old gassan) Picture of SAYA katana [gassan] (old gassan) Picture of blade
katana [gassan] (old gassan)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1010 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.3cm (2 Syaku Three Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa : The Muromachi era. 15 century.
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Name of Japan
katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of certificate katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of SAYA katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of blade
katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1011 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.7cm (2 Syaku One Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.91cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoOh suriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The nanbokucho era.14 century.
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [izumi_no_kami fujiwara kunisada ] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami fujiwara kunisada ] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami fujiwara kunisada ] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami fujiwara kunisada ] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami fujiwara kunisada ] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1012 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)60.7cm (2 SyakuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.84cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. kanei(1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation) (sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige) Name of Japan
katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation) (sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige) Picture of certificate katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation) (sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige) Picture of SAYA katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation) (sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige) Picture of blade
katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation)
(sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige)
in koshirae No. 2010-1014 New
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.6cm (2 Syaku one Sun three bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima hineji : The Edo era latter period. MEIWA (1764-1772)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [echigo] (Cut below) (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku)(wazamono) Name of Japan
katana [echigo] (Cut below) (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku)(wazamono) Picture of certificate katana [echigo] (Cut below) (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku)(wazamono) Picture of SAYA katana [echigo] (Cut below) (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku)(wazamono) Picture of blade
katana [echigo] (Cut below) (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku)(wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1015 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.9cm (2 Syaku Three SunKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Name of Japan
katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of certificate katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of SAYA katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of blade
katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1016 New
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.3cm (2 Syaku one Sun 5Bu)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHead:Dragon Tail:Bonji
Sword blade weight(Only blade)680g
Sword blade weight(Took off a SAYA)935g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nara : Modern product. SHOWA 18(1943)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Name of Japan
katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of certificate katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of SAYA katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of blade
katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1017 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6cm (2 Syaku San Sun Roku Bu 3 tsubo Jyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.57cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)600g
Sword blade weight(Took off a SAYA)860g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. SHOWA 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 27] (kimura kaoru) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 27] (kimura kaoru) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 27] (kimura kaoru) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 27] (kimura kaoru) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 27] (kimura kaoru)
in koshirae No. 2010-1018 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.0cm (2 Syaku 4SunKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.51cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1005g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 27(2015)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 55] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Name of Japan
katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 55] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Picture of certificate katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 55] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Picture of SAYA katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 55] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Picture of blade
katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 55] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy)
in koshirae No. 2010-1019 New
for iai and tameshigiri
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.3cm (2 Syaku Three SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product. SHOWA 55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 5] Name of Japan
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 5] Picture of certificate katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 5] Picture of SAYA katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 5] Picture of blade
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 5]
in koshirae No. 2010-1020 New
for iai and tameshigiri
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.0cm (2 Syaku San Sun One Bu)
Curvature(SORI)2.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)820g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1250g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. HEISEI 5(1993)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [kozuke_no_kami fujiwara kunitsune] (sintou) (wazamono)    [noshu seki junin] Name of Japan
katana [kozuke_no_kami fujiwara kunitsune] (sintou) (wazamono)    [noshu seki junin] Picture of certificate katana [kozuke_no_kami fujiwara kunitsune] (sintou) (wazamono)    [noshu seki junin] Picture of SAYA katana [kozuke_no_kami fujiwara kunitsune] (sintou) (wazamono)    [noshu seki junin] Picture of blade
katana [kozuke_no_kami fujiwara kunitsune] (sintou) (wazamono)
[noshu seki junin]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1021 New
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.0cm (2 Syaku NiSun 4Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)695g
Sword blade weight(Took off a SAYA)950g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The Edo era first half year. MANJI(1658-1661)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Name of Japan
katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Picture of certificate katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Picture of SAYA katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Picture of blade
katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki)
in koshirae No. 1910-1146 New
for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.5cm (2 Syaku Shisun NiBuHan)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingCharacter to HeadTail bar gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae) Name of Japan
katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae) Picture of certificate katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae) Picture of SAYA katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae) Picture of blade
katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1147 New
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.5cm (2 Syaku one Sun RokuBuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.34cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1035g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)wakayama : Modern product. HEISEI 15(2003)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi ANSEI 5] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
katana [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi ANSEI 5] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi ANSEI 5] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
katana [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi ANSEI 5] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1130 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Mr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Price
1,800,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.4cm (2 Syaku one Sun 5Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. ANSEI 5(1858)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1910-1135 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.8cm (2 Syaku Shi SunKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.47cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Thickness at the Shinogi0.83cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.56cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)905g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 1(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1910-1136 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.3cm (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.56cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)830g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1150g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 1(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [ietsugu] (kashu) (kaga aoe) Name of Japan
katana [ietsugu] (kashu) (kaga aoe) Picture of certificate katana [ietsugu] (kashu) (kaga aoe) Picture of SAYA katana [ietsugu] (kashu) (kaga aoe) Picture of blade
katana [ietsugu] (kashu) (kaga aoe)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1113
NBTHK Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.2cm (2 Syaku NiSun Yabu)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.86cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [minami mantetsu kitae kore o tsukuru Showa 19] (Mantetsu_to) Name of Japan
katana [minami mantetsu kitae kore o tsukuru Showa 19] (Mantetsu_to) Picture of certificate katana [minami mantetsu kitae kore o tsukuru Showa 19] (Mantetsu_to) Picture of SAYA katana [minami mantetsu kitae kore o tsukuru Showa 19] (Mantetsu_to) Picture of blade
katana [minami mantetsu kitae kore o tsukuru Showa 19] (Mantetsu_to)
in koshirae No. 1910-1115
NPO.N.T.H.K.paper
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.0cm (2 Syaku NiSun IBu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)manchu : Modern product. Showa 19(1944)
Options:With koshirae  gendaitou  other-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63] Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63] Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63] Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63] Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]
shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]
in shirasaya with koshirae No. 1910-1116
for iai and tameshigiri
Price
750,000(JPY)
dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]
Blade length(HA-CHOU)73.7cm (2 Syaku Shisun SanBuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.61cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)900g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1270g
shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]
Blade length(HA-CHOU)52.6cm (One Syaku Seven Sun Three BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)620g
Sword blade weight(Took off a SAYA)940g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iyo matsuyama ehime : Modern product. Showa 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [oshu aizu_ju masanaga] (miyoshi masanaga) (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
katana [oshu aizu_ju masanaga] (miyoshi masanaga) (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate katana [oshu aizu_ju masanaga] (miyoshi masanaga) (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA katana [oshu aizu_ju masanaga] (miyoshi masanaga) (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
katana [oshu aizu_ju masanaga] (miyoshi masanaga) (sintou jou-saku) (yoki wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1121
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.7cm (2 Syaku SanSunKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.99cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era first half year. KAN_EI(1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country