Japanese Sword Sold:page 2

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae (zato-ichi stick) No. 1910-2093
Sold
Blade length(HA-CHOU)53.0cm (1 Syaku Seven SunHan)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.84cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae91.7cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era.17-19 century.
Options:With koshirae  sintou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [toshihira joshy_ju] (osumi toshihira) (Ningen kokuhou Living national treasures) Name of Japan
tantou [toshihira joshy_ju] (osumi toshihira) (Ningen kokuhou Living national treasures) Picture of certificate tantou [toshihira joshy_ju] (osumi toshihira) (Ningen kokuhou Living national treasures) Picture of SAYA tantou [toshihira joshy_ju] (osumi toshihira) (Ningen kokuhou Living national treasures) Picture of blade
tantou [toshihira joshy_ju] (osumi toshihira) (Ningen kokuhou Living national treasures)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3071
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)17.5cm (Five Sun Nana BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gunma ota : Modern product.(1932-2009)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [sagami_no_kuni hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa) Name of Japan
tantou [sagami_no_kuni hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture of certificate tantou [sagami_no_kuni hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture of SAYA tantou [sagami_no_kuni hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture of blade
tantou [sagami_no_kuni hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa)
in shirasaya No. 1910-3072
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)24.0cm (Seven Sun YaBuHan)
Curvature(SORI)Within Curvature (SORI)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa : Modern product. SHOWA 63(1988)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

fukuroyari [nobukuni] (chikuzen : sintou) Name of Japan
fukuroyari [nobukuni] (chikuzen : sintou) Picture of certificate fukuroyari [nobukuni] (chikuzen : sintou) Picture of SAYA fukuroyari [nobukuni] (chikuzen : sintou) Picture of blade
fukuroyari [nobukuni] (chikuzen : sintou)
in koshirae No. 1910-4011
Sold
Blade length(HA-CHOU)21.9cm (Seven Sun Roku BuHan)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.31cm
Full length of the koshirae174.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen : The middle of Edo era.18 century.
Options:With koshirae  sintou  no-appraisal

Detail >>

 

Jingasa (Antique Samurai Hat) maruni hanare ken katabami mon Name of Japan
Jingasa (Antique Samurai Hat) maruni hanare ken katabami mon Picture

No. 1910-8040


Jingasa (Antique Samurai Hat) maruni hanare ken katabami mon

 
 
Period:The Meiji era.(1868-1912)
 
 
 
Detail >>
 
 

Sold


 

Jingasa (Antique Samurai Hat) maruni matsukawa ai mon Name of Japan
Jingasa (Antique Samurai Hat) maruni matsukawa ai mon Picture

No. 1910-8041


Jingasa (Antique Samurai Hat) maruni matsukawa ai mon

 
 
Period:The Meiji era.(1868-1912)
 
 
 
Detail >>
 
 

Sold


 

katana [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi ANSEI 5] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
katana [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi ANSEI 5] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi ANSEI 5] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
katana [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi ANSEI 5] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1130
NBTHK Tokubetsu Hozon
Mr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Sold
Blade length(HA-CHOU)65.4cm (2 Syaku one Sun 5Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. ANSEI 5(1858)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [yamato no_kami minamoto kanenobu] (mino) (tashirokanenobu 2 generation) Name of Japan
katana [yamato no_kami minamoto kanenobu] (mino) (tashirokanenobu 2 generation) Picture of certificate katana [yamato no_kami minamoto kanenobu] (mino) (tashirokanenobu 2 generation) Picture of SAYA katana [yamato no_kami minamoto kanenobu] (mino) (tashirokanenobu 2 generation) Picture of blade
katana [yamato no_kami minamoto kanenobu] (mino) (tashirokanenobu 2 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1131
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.3cm (2 Syaku ISun KuBuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. ENPO(1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [omi_daijo fujiwara yukimitsu]    [nanban_tetsu o motte kore o saku] Name of Japan
katana [omi_daijo fujiwara yukimitsu]    [nanban_tetsu o motte kore o saku] Picture of certificate katana [omi_daijo fujiwara yukimitsu]    [nanban_tetsu o motte kore o saku] Picture of SAYA katana [omi_daijo fujiwara yukimitsu]    [nanban_tetsu o motte kore o saku] Picture of blade
katana [omi_daijo fujiwara yukimitsu]
[nanban_tetsu o motte kore o saku]
in shirasaya with koshirae No. 1910-1132
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.0cm (2 Syaku 08Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ecchu toyama : The Edo era first half year. 17 century. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana Mumei No signature [ashu sukeyoshi] (sinsintou) (used by kondou isami) Name of Japan
katana Mumei No signature [ashu sukeyoshi] (sinsintou) (used by kondou isami) Picture of SAYA katana Mumei No signature [ashu sukeyoshi] (sinsintou) (used by kondou isami) Picture of blade
katana Mumei No signature [ashu sukeyoshi] (sinsintou) (used by kondou isami)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1133
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.2cm (2 Syaku SanSun ichi BuHan)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)880g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1190g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa tokushima : The Edo era latter period. 19 century. KEIO(1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bishu osafune sukesada] Name of Japan
katana [bishu osafune sukesada] Picture of certificate katana [bishu osafune sukesada] Picture of SAYA katana [bishu osafune sukesada] Picture of blade
katana [bishu osafune sukesada]
in koshirae No. 1910-1134
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.1cm (2 Syaku08 BuHan)
Curvature(SORI)2.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.05cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1910-1135
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.8cm (2 Syaku Shi SunKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.47cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Thickness at the Shinogi0.83cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.56cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)905g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 1(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1910-1136
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.3cm (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.56cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)830g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1150g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 1(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hisyu yatsushiro_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Name of Japan
katana [hisyu yatsushiro_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Picture of certificate katana [hisyu yatsushiro_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Picture of SAYA katana [hisyu yatsushiro_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Picture of blade
katana [hisyu yatsushiro_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family)
in koshirae No. 1910-1137
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.5cm (Two Syaku San Sun Ni BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)715g
Sword blade weight(Took off a SAYA)965g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [chitetsu o motte roshi ni oite katsu] (Cut off below) (katsushige・owari) (toppei_koshirae) Name of Japan
wakizashi [chitetsu o motte roshi ni oite katsu] (Cut off below) (katsushige・owari) (toppei_koshirae) Picture of certificate wakizashi [chitetsu o motte roshi ni oite katsu] (Cut off below) (katsushige・owari) (toppei_koshirae) Picture of SAYA wakizashi [chitetsu o motte roshi ni oite katsu] (Cut off below) (katsushige・owari) (toppei_koshirae) Picture of blade
wakizashi [chitetsu o motte roshi ni oite katsu] (Cut off below) (katsushige・owari) (toppei_koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2082
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)58.9cm (1 Syaku KuSun 4Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi Mumei No signature [ganmaku・sintou] (Sword cane) (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi Mumei No signature [ganmaku・sintou] (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi Mumei No signature [ganmaku・sintou] (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi Mumei No signature [ganmaku・sintou] (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi Mumei No signature [ganmaku・sintou] (Sword cane) (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2083
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)52.8cm (1 Syaku Seven Sun Four Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
Full length of the koshirae89.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year.(1624)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

ken [kozaemon yukihira] (miyairi kozaemon yukihira) (mukansa) Name of Japan
ken [kozaemon yukihira] (miyairi kozaemon yukihira) (mukansa) Picture of certificate ken [kozaemon yukihira] (miyairi kozaemon yukihira) (mukansa) Picture of SAYA ken [kozaemon yukihira] (miyairi kozaemon yukihira) (mukansa) Picture of blade
ken [kozaemon yukihira] (miyairi kozaemon yukihira) (mukansa)
in shirasaya No. 1910-3063
Sold
Blade length(HA-CHOU)14.7cm (Shisun YaBuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. HEISEI 29(2017)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tsuba Five swirls figure [dewa akita_no_ju shoami denshichi] (Akita Shoami School) Name of Japan
tsuba Five swirls figure [dewa akita_no_ju shoami denshichi] (Akita Shoami School) Picture
tsuba Five swirls figure [dewa akita_no_ju shoami denshichi] (Akita Shoami School)
in box No. 1910-6060
NBTHK Hozon
Sold
Round Iron Polish ing plow under the plow carving square ear small meat
Length7.61cm
Width7.65cm
Thickness of setsupadai0.65cm
Weight185g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa akita : The Edo era latter period. 19 century.

Detail >>

 

tsuba Pine and Flying wild goose figure No signature [den yagyu] Name of Japan
tsuba Pine and Flying wild goose figure No signature [den yagyu] Picture of certificate tsuba Pine and Flying wild goose figure No signature [den yagyu] Picture
tsuba Pine and Flying wild goose figure No signature [den yagyu]
in box No. 1910-6062
NBTHK Hozon
Sold
Length6.73cm
Width5.93cm
Thickness of setsupadai0.55cm
Weight115g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era first half year. 17 century.

Detail >>

 

Jingasa (Antique Samurai Hat) kuyou mon Name of Japan
Jingasa (Antique Samurai Hat) kuyou mon Picture

No. 1910-8031


Jingasa (Antique Samurai Hat) kuyou mon

 
 
Period:The Edo era.
 
 
 
Detail >>
 
 

Sold


 

next page

 

 

Conventional business results country