Japanese Sword Sold:page 2

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana [iaidou-shihan udaka shigenori saku SHOWA 59] Name of Japan
katana [iaidou-shihan udaka shigenori saku SHOWA 59] Picture of SAYA katana [iaidou-shihan udaka shigenori saku SHOWA 59] Picture of blade
katana [iaidou-shihan udaka shigenori saku SHOWA 59]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1175
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.2cm ( 2 Syaku 4 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.46cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
Sword blade weight(Only blade)980g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1300g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hyogo : (Modern product) SHOWA 59 (1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Name of Japan
katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Picture of SAYA katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Picture of blade
katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1177
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.6cm ( 2 Syaku 4 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
Sword blade weight(Only blade)940g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1250g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : (Modern product) SHOWA 46(1971)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku](shinsakutou new sword)[utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 4 September] Name of Japan
katana [higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku](shinsakutou new sword)[utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 4 September] Picture of SAYA katana [higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku](shinsakutou new sword)[utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 4 September] Picture of blade
katana [higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku]
(shinsakutou new sword)
[utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 4 September]
in shirasaya No. 2210-1178
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.4cm ( 2 Syaku 3 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)349cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.99cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) September REIWA 4 (2022)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2060
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)49.2cm ( 1 Syaku 6 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)1.4m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period.MAN_EN 1(1860)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tantou [masanao] (osoraku dukuri) (kazusa・ KAEI) (Disciple of kiyomaro)(sinsintou jou-saku) Name of Japan
tantou [masanao] (osoraku dukuri) (kazusa・ KAEI) (Disciple of kiyomaro)(sinsintou jou-saku) Picture of certificate tantou [masanao] (osoraku dukuri) (kazusa・ KAEI) (Disciple of kiyomaro)(sinsintou jou-saku) Picture of SAYA tantou [masanao] (osoraku dukuri) (kazusa・ KAEI) (Disciple of kiyomaro)(sinsintou jou-saku) Picture of blade
tantou [masanao] (osoraku dukuri) (kazusa・ KAEI) (Disciple of kiyomaro)
(sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 2210-3065
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)27.5cm ( 9 SunKyou)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.81cm
Thickness at the Moto Kasane0.41cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.79cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
EngravingHeadTail gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kazusa namihana : The Edo era latter period. KAEI (1848-1854)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Name of Japan
katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of certificate katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of SAYA katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of blade
katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1150
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.2cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [yakiba seiryuken moritoshi choshu hagi_ju senryushi morihide kore o kitae BUNKYU 2] (Collaboration of master and pupil) Name of Japan
katana [yakiba seiryuken moritoshi choshu hagi_ju senryushi morihide kore o kitae BUNKYU 2] (Collaboration of master and pupil) Picture of certificate katana [yakiba seiryuken moritoshi choshu hagi_ju senryushi morihide kore o kitae BUNKYU 2] (Collaboration of master and pupil) Picture of SAYA katana [yakiba seiryuken moritoshi choshu hagi_ju senryushi morihide kore o kitae BUNKYU 2] (Collaboration of master and pupil) Picture of blade
katana [yakiba seiryuken moritoshi choshu hagi_ju senryushi morihide kore o kitae BUNKYU 2] (Collaboration of master and pupil)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1151
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.0cm ( 2 Syaku 2 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.94cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)suou iwakuni : The Edo era latter period. BUNKYU 2 (1862)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [bizen-koku-ju osafune sukesada suke] Name of Japan
katana [bizen-koku-ju osafune sukesada suke] Picture of certificate katana [bizen-koku-ju osafune sukesada suke] Picture of SAYA katana [bizen-koku-ju osafune sukesada suke] Picture of blade
katana [bizen-koku-ju osafune sukesada suke]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1153
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.2cm ( 2 Syaku 2 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.91cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.86cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA) Name of Japan
katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA) Picture of certificate katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA) Picture of SAYA katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA) Picture of blade
katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1154
NBTHK Hozon / for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.9cm ( 2 Syaku 5 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
Sword blade weight(Only blade)885g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1230g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokaidou : Modern product. The Showa era(Before 1966).
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [kasama ikkansai shigetsugu kinsaku TAISHO 13] (Made from surplus iron from the Prince
katana [kasama ikkansai shigetsugu kinsaku TAISHO 13] (Made from surplus iron from the Prince katana [kasama ikkansai shigetsugu kinsaku TAISHO 13] (Made from surplus iron from the Prince katana [kasama ikkansai shigetsugu kinsaku TAISHO 13] (Made from surplus iron from the Prince
katana [kasama ikkansai shigetsugu kinsaku TAISHO 13] (Made from surplus iron from the Prince's military sword)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1155
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)62.2cm ( 2 Syaku 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.84cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. TAISHO 13 (1924)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [chikushu sannou munehiro saku SHOWA 53] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Name of Japan
katana [chikushu sannou munehiro saku SHOWA 53] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of SAYA katana [chikushu sannou munehiro saku SHOWA 53] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of blade
katana [chikushu sannou munehiro saku SHOWA 53] (Father of So Tsutomu Swordsmith)
in koshirae No. 2210-1158
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.4cm ( 2 Syaku 3 Sun 6 Bu Roku HanKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : Modern product. SHOWA 53 (1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tachi [seki-ju masanao saku SHOWA 55] (tanaka katsurou) Name of Japan
tachi [seki-ju masanao saku SHOWA 55] (tanaka katsurou) Picture of SAYA tachi [seki-ju masanao saku SHOWA 55] (tanaka katsurou) Picture of blade
tachi [seki-ju masanao saku SHOWA 55] (tanaka katsurou)
in koshirae No. 2210-1159
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.6cm ( 2 Syaku 4 Sun 8 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1050g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 55 (1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [noshu-ju sukenobu SHOWA 19] Name of Japan
katana [noshu-ju sukenobu SHOWA 19] Picture of SAYA katana [noshu-ju sukenobu SHOWA 19] Picture of blade
katana [noshu-ju sukenobu SHOWA 19]
in koshirae No. 2210-1161
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.9cm ( 2 Syaku 4 Sun 8 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.47cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1050g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki:Modern product. SHOWA 19 (1944)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 4 May] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 4 May] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 4 May] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 4 May] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 2210-1162
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Thickness at the Shinogi0.87cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.21cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. May REIWA 4 (2022)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring] (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring] (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring] (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring] (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1163
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.0cm (二shaku 2 SunHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.66cm
Thickness at the Shinogi0.89cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : Modern product. REIWA 4 (2022)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [yamato-no-kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
wakizashi [yamato-no-kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate wakizashi [yamato-no-kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA wakizashi [yamato-no-kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
wakizashi [yamato-no-kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono)
in shirasaya No. 2210-2050
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)58.8cm ( 1 Syaku 9 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KEIAN (1648-1652)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2051
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)53.2cm ( 1 Syaku 7 Sun 5 SunHan)
Curvature(SORI)0.75cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2052
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)51.8cm ( 1 Syaku 7 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.63cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Edo era latter period. TENMEI 1 (1781)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [yamashiro-daijo fujiwara kunitsugu] (shimosaka) (after engraving) (ryo wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi [yamashiro-daijo fujiwara kunitsugu] (shimosaka) (after engraving) (ryo wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi [yamashiro-daijo fujiwara kunitsugu] (shimosaka) (after engraving) (ryo wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi [yamashiro-daijo fujiwara kunitsugu] (shimosaka) (after engraving) (ryo wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi [yamashiro-daijo fujiwara kunitsugu] (shimosaka) (after engraving) (ryo wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2053
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)53.8cm ( 1 Syaku 7 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
Thickness at the Shinogi0.53cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.79cm
Thickness at the Saki kasane0.30cm
Full length of the koshirae Full length of the stick:105.0cm
EngravingHead Ascending Dragon Tail 梵字
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen fukui : Early Edo period. KAN_EI (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [kiyotoshi HEISEI 24] (Miyairi school) Name of Japan
tantou [kiyotoshi HEISEI 24] (Miyairi school) Picture of SAYA tantou [kiyotoshi HEISEI 24] (Miyairi school) Picture of blade
tantou [kiyotoshi HEISEI 24] (Miyairi school)
in shirasaya with koshirae No. 2210-3061
Sold
Blade length(HA-CHOU)26.8cm ( 7 Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.59cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. HEISEI 24 (2012)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country