Japanese Sword New:page 2

 

 

Extraction of new

Group
Age Certificate Price
katana [hishu yatsushiro_ju minamoto moriyoshi SHOWA 51] (tanigawa moriyoshi) (mukansa) Name of Japan
katana [hishu yatsushiro_ju minamoto moriyoshi SHOWA 51] (tanigawa moriyoshi) (mukansa) Picture of SAYA katana [hishu yatsushiro_ju minamoto moriyoshi SHOWA 51] (tanigawa moriyoshi) (mukansa) Picture of blade
katana [hishu yatsushiro_ju minamoto moriyoshi SHOWA 51] (tanigawa moriyoshi) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1056 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.7cm (2Syaku 4Sun6BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.47cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter
Sword blade weight(Only blade)1020g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1300g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto:Modern product SHOWA 51 (1976)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 60] Name of Japan
katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 60] Picture of SAYA katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 60] Picture of blade
katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 60]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1057 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.2cm (2Syaku Sansun8 BuKyou)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)715g
Sword blade weight(Took off a SAYA)968g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)wakayama:Modern product SHOWA 60 (1985)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [miike_ju kunitada HEISEI 9] (komiya kunitada) Name of Japan
katana [miike_ju kunitada HEISEI 9] (komiya kunitada) Picture of SAYA katana [miike_ju kunitada HEISEI 9] (komiya kunitada) Picture of blade
katana [miike_ju kunitada HEISEI 9] (komiya kunitada)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1058 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.3cm (2Syaku 4 Sun5BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo(fukuoka):Modern product HEISEI 9 (1997)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [bishu osafune shigemitsu OHEI 18] Name of Japan
wakizashi [bishu osafune shigemitsu OHEI 18] Picture of certificate wakizashi [bishu osafune shigemitsu OHEI 18] Picture of SAYA wakizashi [bishu osafune shigemitsu OHEI 18] Picture of blade
wakizashi [bishu osafune shigemitsu OHEI 18]
in shirasaya with koshirae No. 2110-2011 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)40.8cm (1Syaku Sansun 4BuHan)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.75cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.32cm
NakagoSuriage
EngravingHead Goma hi and Bonji Tail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune:The Muromachi Period initial.OHEI 18 (1411)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku) [sin 15 mai koubuse saku] Name of Japan
wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku) [sin 15 mai koubuse saku] Picture of certificate wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku) [sin 15 mai koubuse saku] Picture of SAYA wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku) [sin 15 mai koubuse saku] Picture of blade
wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)
[sin 15 mai koubuse saku]
in koshirae No. 2110-2012 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)60.0cm (1Syaku9Sun7BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi:The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kawabe gihachirou fujiwara masahide BUNKA 12] (suishinshi Masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku) Name of Japan
katana [kawabe gihachirou fujiwara masahide BUNKA 12] (suishinshi Masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku) Picture of certificate katana [kawabe gihachirou fujiwara masahide BUNKA 12] (suishinshi Masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku) Picture of SAYA katana [kawabe gihachirou fujiwara masahide BUNKA 12] (suishinshi Masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku) Picture of blade
katana [kawabe gihachirou fujiwara masahide BUNKA 12] (suishinshi Masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku)
in shirasaya No. 2110-1030 New
NBTHK Hozon (Mr,Kouson Hon'ami wrote the Sayagaki)
Sold
Blade length(HA-CHOU)79.0cm (2Syaku6Sun 1Bu)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.83cm
Thickness at the Shinogi0.83cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter
Sword blade weight(Only blade)840g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKA 12 (1815)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [awataguchi omi_no_kami tadatsuna GENROKU 17] (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku)(wazamono) Name of Japan
katana [awataguchi omi_no_kami tadatsuna GENROKU 17] (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku)(wazamono) Picture of certificate katana [awataguchi omi_no_kami tadatsuna GENROKU 17] (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku)(wazamono) Picture of SAYA katana [awataguchi omi_no_kami tadatsuna GENROKU 17] (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku)(wazamono) Picture of blade
katana [awataguchi omi_no_kami tadatsuna GENROKU 17] (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku)(wazamono)
in shirasaya No. 2110-1031 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)61.7cm (2Syaku03BuKyou)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Settu osaka : The middle of Edo era. GENROKU 17 (1704)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1032 New
NBTHK Tokubetsu Hozon (Mr.Tanobe wrote the Sayagaki)
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.9cm (2Syaku 4Sun3BuHan)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.88cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO (1644-1648)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [hyoshinshi hideyo TENPO 13] (Son in law of suishinshi masahide) Name of Japan
katana [hyoshinshi hideyo TENPO 13] (Son in law of suishinshi masahide) Picture of certificate katana [hyoshinshi hideyo TENPO 13] (Son in law of suishinshi masahide) Picture of SAYA katana [hyoshinshi hideyo TENPO 13] (Son in law of suishinshi masahide) Picture of blade
katana [hyoshinshi hideyo TENPO 13] (Son in law of suishinshi masahide)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1033 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.2cm (2Syaku Sansun 1 BuHan)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. TENPO 13 (1842)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [azuma tamonbe masamori KANBUN 7] (bizen okayama) Name of Japan
katana [azuma tamonbe masamori KANBUN 7] (bizen okayama) Picture of certificate katana [azuma tamonbe masamori KANBUN 7] (bizen okayama) Picture of SAYA katana [azuma tamonbe masamori KANBUN 7] (bizen okayama) Picture of blade
katana [azuma tamonbe masamori KANBUN 7] (bizen okayama)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1034 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.5cm (2Syaku 4Sun6Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen okayama : The Edo era first half year. KANBUN 7 (1667)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [omi_no_kami fuji] (fujiwara tsuguhiro)(wazamono)[Sword cane] (zatoichi stick)    (Gold inlay setsudan mei) [yamano kauemon_no_jyo] Name of Japan
katana [omi_no_kami fuji] (fujiwara tsuguhiro)(wazamono)[Sword cane] (zatoichi stick)    (Gold inlay setsudan mei) [yamano kauemon_no_jyo] Picture of certificate katana [omi_no_kami fuji] (fujiwara tsuguhiro)(wazamono)[Sword cane] (zatoichi stick)    (Gold inlay setsudan mei) [yamano kauemon_no_jyo] Picture of SAYA katana [omi_no_kami fuji] (fujiwara tsuguhiro)(wazamono)[Sword cane] (zatoichi stick)    (Gold inlay setsudan mei) [yamano kauemon_no_jyo] Picture of blade
katana [omi_no_kami fuji] (fujiwara tsuguhiro)(wazamono)[Sword cane] (zatoichi stick)
(Gold inlay setsudan mei) [yamano kauemon_no_jyo]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1035 New
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.0cm (2Syaku 2 Sun7BuHan)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.88cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Name of Japan
katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Picture of SAYA katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Picture of blade
katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1036 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.5cm (2Syaku 4 Sun6 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)940g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1230g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : Modern product. SHOWA 46(1971)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [sasanotsuyu chikushu_ju muneshige saku HEISEI 14] Name of Japan
katana [sasanotsuyu chikushu_ju muneshige saku HEISEI 14] Picture of SAYA katana [sasanotsuyu chikushu_ju muneshige saku HEISEI 14] Picture of blade
katana [sasanotsuyu chikushu_ju muneshige saku HEISEI 14]
in koshirae No. 2110-1037 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.6cm (2Syaku 4 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.72cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)650g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1165g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen fukuoka : Modern product. HEISEI 14 (2002)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [soshu_ju kazuhira saku SHOWA 47] (okubo kazuhira) (mukansa) Name of Japan
katana [soshu_ju kazuhira saku SHOWA 47] (okubo kazuhira) (mukansa) Picture of SAYA katana [soshu_ju kazuhira saku SHOWA 47] (okubo kazuhira) (mukansa) Picture of blade
katana [soshu_ju kazuhira saku SHOWA 47] (okubo kazuhira) (mukansa)
in koshirae No. 2110-1038 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74 .8cm (2Syaku 4 Sun 7 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)880g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1130g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa : Modern product. SHOWA 47(1972)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikushu_ju yamaguchi yasumune saku SHOWA 58] Name of Japan
katana [chikushu_ju yamaguchi yasumune saku SHOWA 58] Picture of SAYA katana [chikushu_ju yamaguchi yasumune saku SHOWA 58] Picture of blade
katana [chikushu_ju yamaguchi yasumune saku SHOWA 58]
in koshirae No. 2110-1039 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.0cm (2Syaku Sansun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.59cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)565g
Sword blade weight(Took off a SAYA)850g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka chikuzen : Modern product. SHOWA 58(1983)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [izumi daijyo fujiwara kuniteru AN_EI 8] (iyo) (5 generation) Name of Japan
wakizashi [izumi daijyo fujiwara kuniteru AN_EI 8] (iyo) (5 generation) Picture of certificate wakizashi [izumi daijyo fujiwara kuniteru AN_EI 8] (iyo) (5 generation) Picture of SAYA wakizashi [izumi daijyo fujiwara kuniteru AN_EI 8] (iyo) (5 generation) Picture of blade
wakizashi [izumi daijyo fujiwara kuniteru AN_EI 8] (iyo) (5 generation)
in shirasaya in koshirae No. 2110-2010 New
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)59.2cm (1Syaku9Sun6Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.82cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iyo matsuyama : The Edo era latter period. AN_EI 8(1779)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)    [bakusei nyudo bokuden made it 75 years old] Name of Japan
katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)    [bakusei nyudo bokuden made it 75 years old] Picture of certificate katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)    [bakusei nyudo bokuden made it 75 years old] Picture of SAYA katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)    [bakusei nyudo bokuden made it 75 years old] Picture of blade
katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)
[bakusei nyudo bokuden made it 75 years old]
in shirasaya No. 2110-1020 New
NBTHK Tokubetsu Hozon (Dr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki)
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.6cm (2Syaku 1 Sun6Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.59cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Waist Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki-hitachi mito : The middle of Edo era. ENPO(1673-1681)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

ken [izumi_no_kami fujiwara ujinaga] (Owari・sintou) Name of Japan
ken [izumi_no_kami fujiwara ujinaga] (Owari・sintou) Picture of certificate ken [izumi_no_kami fujiwara ujinaga] (Owari・sintou) Picture of SAYA ken [izumi_no_kami fujiwara ujinaga] (Owari・sintou) Picture of blade
ken [izumi_no_kami fujiwara ujinaga] (Owari・sintou)
in shirasaya with koshirae No. 1810-3003 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)29.2 cm (9 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The middle of Edo era GENROKU(1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

 

 

Conventional business results country