Top >withkoshirae >2310-1072
Top >katana >2310-1072

Detail

Detailed description of the katana [tesshinsai sadahide yomato-no-kuni hosho sadamune den TENPO 10]
(kaou) (engraved)(echigo) (Echigo Takada Swordsmith)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.2310-1072
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)62.2cm ( 2 Syaku 05 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.65cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo takada : The Edo era latter period. TENPO 10 (1839)
Registration Nagano No.10715 September 28, Showa 26
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon May 24, 2021

[Infomation]

Price
550,000(JPY)

[Order...]
 
 

 

刀 以大和国保昌貞宗伝鉄心斎貞英(花押) (刻印) (越後) (越後高田藩工)  天保十年二月日 鋳江府金龍山淡嶌神祠針 応井上度長需作之 Picture of Certificate
刀 以大和国保昌貞宗伝鉄心斎貞英(花押) (刻印) (越後) (越後高田藩工)  天保十年二月日 鋳江府金龍山淡嶌神祠針 応井上度長需作之Picture of whole
刀 以大和国保昌貞宗伝鉄心斎貞英(花押) (刻印) (越後) (越後高田藩工)  天保十年二月日 鋳江府金龍山淡嶌神祠針 応井上度長需作之 Picture of parts

 

 

Conventional business results country