Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Name of Japan
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of certificate katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of SAYA katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of blade
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)
[kimibanzai tomonari 58generation son]
in koshirae No. 2210-1170 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. ANSEI 3 (1856)
Options:  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

kotachi (kinpunmei) [enju kuniyoshi][kouson] (honami kouson) (kaou) Name of Japan
kotachi (kinpunmei) [enju kuniyoshi][kouson] (honami kouson) (kaou) Picture of certificate kotachi (kinpunmei) [enju kuniyoshi][kouson] (honami kouson) (kaou) Picture of SAYA kotachi (kinpunmei) [enju kuniyoshi][kouson] (honami kouson) (kaou) Picture of blade
kotachi (kinpunmei) [enju kuniyoshi]
[kouson] (honami kouson) (kaou)
in shirasaya No. 2210-1171 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)60.8cm ( 2 Syaku〇 1 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.72cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.75cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo : Late the Kamakura period - Early period of the nanbokucho. GENTOKU (1329-1331)
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Name of Japan
katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of certificate katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of SAYA katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of blade
katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen)
in koshirae No. 2210-1172 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.0cm (二shaku 1 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen suruga : The Edo era latter period. GENJI 2 (1865)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu yanagawa-ju yashiro kunihiro koreo saku SHOWA 53](nakao sanjirou) Name of Japan
katana [chikushu yanagawa-ju yashiro kunihiro koreo saku SHOWA 53](nakao sanjirou) Picture of SAYA katana [chikushu yanagawa-ju yashiro kunihiro koreo saku SHOWA 53](nakao sanjirou) Picture of blade
katana [chikushu yanagawa-ju yashiro kunihiro koreo saku SHOWA 53]
(nakao sanjirou)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1174 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)86.3cm ( 2 Syaku 8 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
Sword blade weight(Only blade)1120g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1445g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : (Modern product) SHOWA 53 (1978)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [iaidou-shihan udaka shigenori saku SHOWA 59] Name of Japan
katana [iaidou-shihan udaka shigenori saku SHOWA 59] Picture of SAYA katana [iaidou-shihan udaka shigenori saku SHOWA 59] Picture of blade
katana [iaidou-shihan udaka shigenori saku SHOWA 59]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1175 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.2cm ( 2 Syaku 4 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.46cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
Sword blade weight(Only blade)980g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1300g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hyogo : (Modern product) SHOWA 59 (1984)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Name of Japan
katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Picture of SAYA katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Picture of blade
katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1177 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6cm ( 2 Syaku 4 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
Sword blade weight(Only blade)940g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1250g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : (Modern product) SHOWA 46(1971)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku](shinsakutou new sword)[utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 4 September] Name of Japan
katana [higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku](shinsakutou new sword)[utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 4 September] Picture of SAYA katana [higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku](shinsakutou new sword)[utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 4 September] Picture of blade
katana [higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku]
(shinsakutou new sword)
[utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 4 September]
in shirasaya No. 2210-1178 New
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.4cm ( 2 Syaku 3 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)349cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.99cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) September REIWA 4 (2022)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Name of Japan
katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of certificate katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of SAYA katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of blade
katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1150 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.2cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Name of Japan
katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of certificate katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of SAYA katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of blade
katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo)
in koshirae No. 2210-1152 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm ( 2 Syaku 4 Sun〇Han)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)850g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1233g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iyo yoshida : The Edo era latter period. GENJI 2 (1865)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring] (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring] (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring] (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring] (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1163 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.0cm (二shaku 2 SunHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.66cm
Thickness at the Shinogi0.89cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : Modern product. REIWA 4 (2022)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2052 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
900,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.8cm ( 1 Syaku 7 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.63cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Edo era latter period. TENMEI 1 (1781)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Name of Japan
katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of certificate katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of SAYA katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of blade
katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1124 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.0cm ( 2 Syaku 2 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.75cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada:The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono) Name of Japan
katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono) Picture of certificate katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono) Picture of SAYA katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono) Picture of blade
katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1125 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.3cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.353cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku] Name of Japan
katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku] Picture of certificate katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku] Picture of SAYA katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku] Picture of blade
katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku]
in koshirae No. 2210-1126 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.9cm ( 2 Syaku 3 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwashiro nihonmatsu : The Edo era latter period. 19 century.
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23] Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23] Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23] Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23]
in koshirae No. 2210-1137
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)725
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product HEISEI 23 (2011)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Name of Japan
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of certificate wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of SAYA wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of blade
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku)
in shirasaya No. 2210-2039
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.3cm ( 1 Syaku 2 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.87cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKA 13 (1816)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1100
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.5cm ( 2 Syaku 1 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima : The middle of Edo era. MEIWA (1764-1772)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [isshinsai fujiwara munehira KEIO 2] (Nephew of koyama munetsugu) Name of Japan
katana [isshinsai fujiwara munehira KEIO 2] (Nephew of koyama munetsugu) Picture of certificate katana [isshinsai fujiwara munehira KEIO 2] (Nephew of koyama munetsugu) Picture of SAYA katana [isshinsai fujiwara munehira KEIO 2] (Nephew of koyama munetsugu) Picture of blade
katana [isshinsai fujiwara munehira KEIO 2] (Nephew of koyama munetsugu)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1101
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.41cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwashiro : The Edo era latter period. KEIO 2 (1866)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Name of Japan
tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Picture of certificate tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Picture of SAYA tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Picture of blade
tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)48.4cm ( 1 Syaku 6 Sun)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.44cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.12cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era latter period. BUNKYU 3 (1863)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 2210-2032
Public interest NBTHK Tokubetsu Hozon August 15, 2013
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)35.5cm ( 1 Syaku 1 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. ANSEI 6 (1859)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bishu osafune sukesada TENBUN 5] Name of Japan
katana [bishu osafune sukesada TENBUN 5] Picture of certificate katana [bishu osafune sukesada TENBUN 5] Picture of SAYA katana [bishu osafune sukesada TENBUN 5] Picture of blade
katana [bishu osafune sukesada TENBUN 5]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1083
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.4cm (2 Syaku 3 Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.44
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. TENBUN 5 (1536)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [echizen_no_kuni yasutsugu] (yasutsugu 2 generation)   (sintou saijou-saku) (ryo wazamono) Name of Japan
tantou [echizen_no_kuni yasutsugu] (yasutsugu 2 generation)   (sintou saijou-saku) (ryo wazamono) Picture of certificate tantou [echizen_no_kuni yasutsugu] (yasutsugu 2 generation)   (sintou saijou-saku) (ryo wazamono) Picture of SAYA tantou [echizen_no_kuni yasutsugu] (yasutsugu 2 generation)   (sintou saijou-saku) (ryo wazamono) Picture of blade
tantou [echizen_no_kuni yasutsugu] (yasutsugu 2 generation)
(sintou saijou-saku) (ryo wazamono)
in shirasaya No. 2210-3031
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.9cm ( 8 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen-musashi edo : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Name of Japan
katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of certificate katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of SAYA katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of blade
katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1063
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.3cm (2Syaku 1Sun 6Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen-musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono) Name of Japan
katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono) Picture of certificate katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono) Picture of SAYA katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono) Picture of blade
katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1051
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.1cm (2Syaku2Sun 8BuHan)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa~yamashiro~ise : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Name of Japan
katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of certificate katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of SAYA katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of blade
katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1004
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.8cm (2Syaku2Sun 4Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo : The Meiji era. MEIJI 3 (1870)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Name of Japan
wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Picture of certificate wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Picture of SAYA wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Picture of blade
wakizashi [tashiro genichi kanemoto] 
[noshu_ju kanemoto 7 dai mago]
in shirasaya with koshirae No. 2110-2065
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)49.7cm (1Syaku6Sun4Bu)
Curvature(SORI)1.36cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.56cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHead Goma hi Tail Lumbar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Name of Japan
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of certificate katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of SAYA katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of blade
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1156
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.5cm (2 Syoku One Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product The Taisho era. TAISHO 1 (1912)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country