Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
katana [bishu osafune_ju yokoyama sukekane saku EIJI 2]  (1 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [bishu osafune_ju yokoyama sukekane saku EIJI 2]  (1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [bishu osafune_ju yokoyama sukekane saku EIJI 2]  (1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [bishu osafune_ju yokoyama sukekane saku EIJI 2]  (1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [bishu osafune_ju yokoyama sukekane saku EIJI 2]
(1 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1121 New
NBTHK Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.0cm (2SyakuJi Sun5BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.82cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.81cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Meiji era. MEIJI 2 (1869)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kasyu_ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [kasyu_ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [kasyu_ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [kasyu_ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [kasyu_ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1122 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)63.4cm (2Syaku09Bu)
Curvature(SORI)1.0m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoSuriage (Ward Send)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen osafune_ju yokoyama sukemune saku]  [KEIO 2 tomonari 58th grandson] Name of Japan
katana [bizen osafune_ju yokoyama sukemune saku]  [KEIO 2 tomonari 58th grandson] Picture of certificate katana [bizen osafune_ju yokoyama sukemune saku]  [KEIO 2 tomonari 58th grandson] Picture of SAYA katana [bizen osafune_ju yokoyama sukemune saku]  [KEIO 2 tomonari 58th grandson] Picture of blade
katana [bizen osafune_ju yokoyama sukemune saku]
[KEIO 2 tomonari 58th grandson]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1123 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.0cm (2Syaku Sansun 1Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.81cm
Thickness at the Shinogi0.83cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period KEIO 2 (1866)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mito_ju takyu sukeharu] (GENJI) Name of Japan
katana [mito_ju takyu sukeharu] (GENJI) Picture of SAYA katana [mito_ju takyu sukeharu] (GENJI) Picture of blade
katana [mito_ju takyu sukeharu] (GENJI)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1124 New
NBTHK Hozon (KATANA) NBTHK Hozon (KOSHIRAE)
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.3cm (2Syaku Sansun5Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
Nakagosuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. GENJI(1864-1865)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju muneshige saku HEISEI 8] Name of Japan
katana [chikushu_ju muneshige saku HEISEI 8] Picture of SAYA katana [chikushu_ju muneshige saku HEISEI 8] Picture of blade
katana [chikushu_ju muneshige saku HEISEI 8]
in koshirae No. 2110-1126 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.5cm (2Syaku Sansunroku BuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)640g
Sword blade weight(Took off a SAYA)915g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen fukuoka : Modern product HEISEI 8 (1996)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo kikuchi_ju koretada HEISEI 18]  (otsuka koretada) (Descendants of Higo Dotanuki) Name of Japan
katana [higo kikuchi_ju koretada HEISEI 18]  (otsuka koretada) (Descendants of Higo Dotanuki) Picture of SAYA katana [higo kikuchi_ju koretada HEISEI 18]  (otsuka koretada) (Descendants of Higo Dotanuki) Picture of blade
katana [higo kikuchi_ju koretada HEISEI 18]
(otsuka koretada) (Descendants of Higo Dotanuki)
in koshirae No. 2110-1127 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.2cm (2Syaku Sansun8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.55cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1040g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto kikuchi : Modern product HEISEI 18 (2006)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu  kiyomaro use homemade ironR EIWA 3] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu  kiyomaro use homemade ironR EIWA 3] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu  kiyomaro use homemade ironR EIWA 3] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu
kiyomaro use homemade ironR EIWA 3] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 2110-1129 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.5cm (2Syaku Go SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.17cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product REIWA 3 (2021)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [unshu_ju naganobu TENPO 14] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [unshu_ju naganobu TENPO 14] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [unshu_ju naganobu TENPO 14] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [unshu_ju naganobu TENPO 14] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [unshu_ju naganobu TENPO 14] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1090 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.7cm (2Syaku Sansun Sanbu)
Curvature(SORI)2.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane1.08cm
Thickness at the Shinogi1.09cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.66cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1140g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)izumo-musashi:The Edo era latter period. TENPO 14 (1843)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [bitchu_no_kami tachibana sadashige saku] (edo hojoji) Name of Japan
katana [bitchu_no_kami tachibana sadashige saku] (edo hojoji) Picture of certificate katana [bitchu_no_kami tachibana sadashige saku] (edo hojoji) Picture of SAYA katana [bitchu_no_kami tachibana sadashige saku] (edo hojoji) Picture of blade
katana [bitchu_no_kami tachibana sadashige saku] (edo hojoji)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1091 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.0cm (2Syaku 2 Sun7BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. 17 century. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [fujiwara masayasu saku](shozen) (owari) (wazamono) Name of Japan
katana [fujiwara masayasu saku](shozen) (owari) (wazamono) Picture of certificate katana [fujiwara masayasu saku](shozen) (owari) (wazamono) Picture of SAYA katana [fujiwara masayasu saku](shozen) (owari) (wazamono) Picture of blade
katana [fujiwara masayasu saku](shozen) (owari) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1092 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.8cm (2Syaku 4 Sun 7Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.78cm
Thickness at the Moto Kasane70cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.95cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era first half year. Kanbun (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [bungo_no_kami minamoto masayasu] (shozen) (wazamono) Name of Japan
katana [bungo_no_kami minamoto masayasu] (shozen) (wazamono) Picture of certificate katana [bungo_no_kami minamoto masayasu] (shozen) (wazamono) Picture of SAYA katana [bungo_no_kami minamoto masayasu] (shozen) (wazamono) Picture of blade
katana [bungo_no_kami minamoto masayasu] (shozen) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1093 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.2cm (2Syaku 1 Sun5Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era first half year. Kanbun (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro usehomemade iron REIWA 3] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro usehomemade iron REIWA 3] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro usehomemade iron REIWA 3] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use
homemade iron REIWA 3] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2110-1096 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.7cm (2Syaku 4Sun6BuHanKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.47cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)985g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) REIWA 3(2021)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu usehomemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro)(shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu usehomemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro)(shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu usehomemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro)(shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use
homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro)(shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2110-1097 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.1cm (2Syaku 4 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)720g
Sword blade weight(Took off a SAYA)910g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro:(Modern product) REIWA 3(2021)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi saku kore HEISEI 24](tsuji kazuhiro) Name of Japan
katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi saku kore HEISEI 24](tsuji kazuhiro) Picture of SAYA katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi saku kore HEISEI 24](tsuji kazuhiro) Picture of blade
katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi saku kore HEISEI 24]
(tsuji kazuhiro)
in koshirae No. 2110-1098 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)80.8cm (2Syaku6Sun6BuHanKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)4.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
Thickness at the Shinogi0.84cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.26cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
EngravingHead Bar Gutter Tail Bar Gutter with Bonji
Sword blade weight(Only blade)1260g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1700g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate: (Modern product) HEISEI 24 (2012)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [echizen yasutsugu] (yasutsugu 2 generation) (sintousaijou-saku)(ryo wazamono)(aoi mon)[motte nanban tetsu bushu edo_ni_oitr] Name of Japan
wakizashi [echizen yasutsugu] (yasutsugu 2 generation) (sintousaijou-saku)(ryo wazamono)(aoi mon)[motte nanban tetsu bushu edo_ni_oitr] Picture of certificate wakizashi [echizen yasutsugu] (yasutsugu 2 generation) (sintousaijou-saku)(ryo wazamono)(aoi mon)[motte nanban tetsu bushu edo_ni_oitr] Picture of SAYA wakizashi [echizen yasutsugu] (yasutsugu 2 generation) (sintousaijou-saku)(ryo wazamono)(aoi mon)[motte nanban tetsu bushu edo_ni_oitr] Picture of blade
wakizashi [echizen yasutsugu] (yasutsugu 2 generation) (sintou
saijou-saku)(ryo wazamono)
(aoi mon)[motte nanban tetsu bushu edo_ni_oitr]
in shirasaya with koshirae No. 2110-2040 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)52.9cm (1Syaku7Sun 4BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen-musashi edo:The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo fujiwara morikuni] (wazamono) Name of Japan
katana [heianjo fujiwara morikuni] (wazamono) Picture of certificate katana [heianjo fujiwara morikuni] (wazamono) Picture of SAYA katana [heianjo fujiwara morikuni] (wazamono) Picture of blade
katana [heianjo fujiwara morikuni] (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1081 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.6cm (2Syaku Sansun9BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN 12 (1672)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kazusa_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [kazusa_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [kazusa_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [kazusa_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [kazusa_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1060
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.7cm (2Syaku 1 Sun9Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo:The Edo era first half year. KANBUN (1661~1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kiyomitsu] (echu・sintou) Name of Japan
katana [kiyomitsu] (echu・sintou) Picture of certificate katana [kiyomitsu] (echu・sintou) Picture of SAYA katana [kiyomitsu] (echu・sintou) Picture of blade
katana [kiyomitsu] (echu・sintou) 
in shirasaya with koshirae No. 2110-1061
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.9cm (2Syaku 2 SunKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu (send ward)
EngravingHeadTail Bisuji gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echu:The Edo era first half year. KANBUN (1661~1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [kibi_no_kuni masamori] (hosokawa masamori) (The Edo era latter period- The Meiji) Name of Japan
katana [kibi_no_kuni masamori] (hosokawa masamori) (The Edo era latter period- The Meiji) Picture of certificate katana [kibi_no_kuni masamori] (hosokawa masamori) (The Edo era latter period- The Meiji) Picture of SAYA katana [kibi_no_kuni masamori] (hosokawa masamori) (The Edo era latter period- The Meiji) Picture of blade
katana [kibi_no_kuni masamori] (hosokawa masamori) (The Edo era latter period- The Meiji)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1062
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.2cm (2Syaku 2 Sun9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kibi:The Edo era latter period. The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1063
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.5cm (2Syaku Sansun Sanbu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi:The Edo era latter period. KAEI 5 (1852)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tachi [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 44] (miyairi kiyohira) Name of Japan
tachi [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 44] (miyairi kiyohira) Picture of SAYA tachi [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 44] (miyairi kiyohira) Picture of blade
tachi [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 44] (miyairi kiyohira)
in shirasaya No. 2110-1064
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.0cm (2Syaku Go SunKyou)
Curvature(SORI)2.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.51cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano:Modern product SHOWA 44 (1969)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [busyu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 41] Name of Japan
katana [busyu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 41] Picture of SAYA katana [busyu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 41] Picture of blade
katana [busyu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 41]
in koshirae No. 2110-1065
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.7cm (2Syaku Sansun)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.46cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.61cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)895g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1160g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama hanno:Modern product SHOWA 41 (1966)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
wakizashi [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate wakizashi [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA wakizashi [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
wakizashi [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-2020
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)54.6cm (1SyakuHachisun)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo:The Edo era first half year. KEIAN (1648-1652)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi  [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi  [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi  [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi  [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 2110-2022
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)41.2cm (1Syaku Sansun6Bu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.95cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.71cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Naginata Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe:The Edo era latter period. GENJI (1864-1865)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [echizen_ju shimosaka tsugumitsu] Name of Japan
katana [echizen_ju shimosaka tsugumitsu] Picture of certificate katana [echizen_ju shimosaka tsugumitsu] Picture of SAYA katana [echizen_ju shimosaka tsugumitsu] Picture of blade
katana [echizen_ju shimosaka tsugumitsu]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1051
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.4cm (2Syaku 2 Sun9Bu)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen:The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [takai bungo_no_kami kuniyoshi] (wazamono) [wakasa_ju nanbantetsu futatsudou] (setsudan) Name of Japan
katana [takai bungo_no_kami kuniyoshi] (wazamono) [wakasa_ju nanbantetsu futatsudou] (setsudan) Picture of certificate katana [takai bungo_no_kami kuniyoshi] (wazamono) [wakasa_ju nanbantetsu futatsudou] (setsudan) Picture of SAYA katana [takai bungo_no_kami kuniyoshi] (wazamono) [wakasa_ju nanbantetsu futatsudou] (setsudan) Picture of blade
katana [takai bungo_no_kami kuniyoshi] (wazamono)
[wakasa_ju nanbantetsu futatsudou] (setsudan)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1053
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.3cm (2Syaku 2 Sun8Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.96cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto-wakasa obama:The Edo era first half year.KANBUN(1661-1673)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bishu osafune sukesada] Name of Japan
katana [bishu osafune sukesada] Picture of certificate katana [bishu osafune sukesada] Picture of SAYA katana [bishu osafune sukesada] Picture of blade
katana [bishu osafune sukesada]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1055
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.7cm (2Syaku 1 Sun 3BuHan)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune:The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 60] Name of Japan
katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 60] Picture of SAYA katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 60] Picture of blade
katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 60]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1057
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.2cm (2Syaku Sansun8 BuKyou)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)715g
Sword blade weight(Took off a SAYA)968g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)wakayama:Modern product SHOWA 60 (1985)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku) [sin 15 mai koubuse saku] Name of Japan
wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku) [sin 15 mai koubuse saku] Picture of certificate wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku) [sin 15 mai koubuse saku] Picture of SAYA wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku) [sin 15 mai koubuse saku] Picture of blade
wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)
[sin 15 mai koubuse saku]
in koshirae No. 2110-2012
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)60.0cm (1Syaku9Sun7BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi:The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Name of Japan
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of certificate katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of SAYA katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of blade
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1156
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.5cm (2 Syoku One Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product The Taisho era. TAISHO 1 (1912)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu) Name of Japan
katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu) Picture of certificate katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu) Picture of SAYA katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu) Picture of blade
katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu)
in shirasaya No. 1810-1090
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.2 cm (2 Syaku 4 Sun 1 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.47cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHead rod gutter to nail to Homa gutter Tail Rod trough the water sword to kurikara
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product. HEISEI 1(1989)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country