Top >kogatana

Japanese Sword Kogatana list

 

 

ko_katana [sanryutei_ni_oite masamine koreo saku SHOWA] (sumitani masamine) (Living national treasures) Name of Japan
ko_katana [sanryutei_ni_oite masamine koreo saku SHOWA] (sumitani masamine) (Living national treasures) Picture of SAYA ko_katana [sanryutei_ni_oite masamine koreo saku SHOWA] (sumitani masamine) (Living national treasures) Picture of blade
ko_katana [sanryutei_ni_oite masamine koreo saku SHOWA] (sumitani masamine) (Living national treasures)
in shirasaya No. 2210-6030
Price
190,000(JPY)
Full length19.6cm
Blade length(HA-CHOU)11.9cm ( 4 SunJyaku)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.22cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ishikawa matto : Modern product SHOWAI 56 (1981)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

ko_katana [mutsu aizu_ju kanesada] (aizu 10 generation kanesada) Name of Japan
ko_katana [mutsu aizu_ju kanesada] (aizu 10 generation kanesada) Picture of certificate ko_katana [mutsu aizu_ju kanesada] (aizu 10 generation kanesada) Picture of SAYA ko_katana [mutsu aizu_ju kanesada] (aizu 10 generation kanesada) Picture of blade
ko_katana [mutsu aizu_ju kanesada] (aizu 10 generation kanesada)
in shirasaya No. 2210-6000
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Full length19.6cm
Blade length(HA-CHOU)11.8cm (SanSun 9Bu)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.25cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era latter period. ANSEI (1854-1860)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

kankyutou (bashin) [norimune saku ] (mito norimune) (Mito domain swordsmith) Name of Japan
kankyutou (bashin) [norimune saku ] (mito norimune) (Mito domain swordsmith) Picture of SAYA kankyutou (bashin) [norimune saku ] (mito norimune) (Mito domain swordsmith) Picture of blade
kankyutou (bashin) [norimune saku ] (mito norimune) (Mito domain swordsmith)
in saya No. 2210-6001
Price
120,000(JPY)
Full length22.8cm
Blade length(HA-CHOU)12.3cm (4 SunKyou)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.36cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. (1854-1860)
Options:  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

ko_katana [yamagami norihisa] Name of Japan
ko_katana [yamagami norihisa] Picture of SAYA ko_katana [yamagami norihisa] Picture of blade
ko_katana [yamagami norihisa]
in shirasaya No. 2210-6003
Price
80,000(JPY)
Full length21.7cm
Blade length(HA-CHOU)13.3cm (4Sun 4 BuJyaku)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.47cm
Thickness at the Moto Kasane0.26cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)niigata : Modern product
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

ko_katana [masamine saku] (sumitani masamine) (Living national treasures) Name of Japan
ko_katana [masamine saku] (sumitani masamine) (Living national treasures) Picture of SAYA ko_katana [masamine saku] (sumitani masamine) (Living national treasures) Picture of blade
ko_katana [masamine saku] (sumitani masamine) (Living national treasures)
in shirasaya No. 2210-6002
Sold
Full length19.1cm
Blade length(HA-CHOU)12.1cm (4SunJyaku)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.3cm
Thickness at the Moto Kasane0.22cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ishikawa matto : Modern product
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

kogatana  [masaie] (Red coral menuki) Name of Japan
kogatana  [masaie] (Red coral menuki) Picture of SAYA kogatana  [masaie] (Red coral menuki) Picture of blade
kogatana [masaie] (Red coral menuki)
in koshirae No. 2110-6031
Price
180,000(JPY)
Full length23.1cm
Blade length(HA-CHOU)14.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.58cm
Thickness at the Moto Kasane0.30cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gunma : (Modern product)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [masatoshi] (ozawa masatoshi) Name of Japan
kogatana [masatoshi] (ozawa masatoshi) Picture
kogatana [masatoshi] (ozawa masatoshi)
in shirasaya No. 2010-6020
Price
60,000(JPY)
Full length23.7cm
Blade length(HA-CHOU)15.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.28cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama hanno : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [musashi_ju kuniie] (yoshihara shoji) (mukansa) Name of Japan
kogatana [musashi_ju kuniie] (yoshihara shoji) (mukansa) Picture
kogatana [musashi_ju kuniie] (yoshihara shoji) (mukansa)
in shirasaya No. 1910-6050
Price
100,000(JPY)
Full length25.0cm
Blade length(HA-CHOU)15.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.86cm
Thickness at the Moto Kasane0.45cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [masahira saku] (fujiyasu masahira) Name of Japan
kogatana [masahira saku] (fujiyasu masahira) Picture
kogatana [masahira saku] (fujiyasu masahira)
in shirasaya No. 1910-6042
Price
70,000(JPY)
Full length20.0cm
Blade length(HA-CHOU)12.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.16cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)fukushima : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [sou tsutomu saku SHOWA 58] (mukansa) Name of Japan
kogatana [sou tsutomu saku SHOWA 58] (mukansa) Picture of certificate kogatana [sou tsutomu saku SHOWA 58] (mukansa) Picture
kogatana [sou tsutomu saku SHOWA 58] (mukansa)
in koshirae No. 1810-6012
Price
250,000(JPY)
Full length23.3cm
Blade length(HA-CHOU)15.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.37cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen fukuoka : Modern product. SHOWA 58(1983)

Detail >>

[Order...]

 

ko_katana [yusuishin sadayoshi] (enomoto sadayoshi) (mukansa) Name of Japan
ko_katana [yusuishin sadayoshi] (enomoto sadayoshi) (mukansa) Picture
ko_katana [yusuishin sadayoshi] (enomoto sadayoshi) (mukansa)
in shirasaya No. 1810-6002
Price
90,000(JPY)
Full length21.5cm
Blade length(HA-CHOU)13.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.63cm
Thickness at the Moto Kasane0.19cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shizuoka : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [bizenkoku yoshimitsu saku] (ono yoshimitsu) (mukansa) Name of Japan
kogatana [bizenkoku yoshimitsu saku] (ono yoshimitsu) (mukansa) Picture
kogatana [bizenkoku yoshimitsu saku] (ono yoshimitsu) (mukansa)
in shirasaya No. 1710-6022
Price
100,000(JPY)
Full length20.2cm
Blade length(HA-CHOU)12.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.22cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo nigata-bizen okayama : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [takehana shigehisa saku] Name of Japan
kogatana [takehana shigehisa saku] Picture
kogatana [takehana shigehisa saku]
in shirasaya No. 1710-6025
Price
50,000(JPY)
Full length20.8cm
Blade length(HA-CHOU)12.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.51cm
Thickness at the Moto Kasane0.31cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [musashi_ju kuniie](yoshihara kuniie) (mukansa) Name of Japan
kogatana [musashi_ju kuniie](yoshihara kuniie) (mukansa) Picture
kogatana [musashi_ju kuniie](yoshihara kuniie) (mukansa)
in shirasaya No. 1710-6002
Price
100,000(JPY)
Full length24.2cm
Blade length(HA-CHOU)15.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.38cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

Sword for flower arrangement [itukansai yoshihiro koreo tsukuru] (nakayama itukansai yoshihiro) Name of Japan
Sword for flower arrangement [itukansai yoshihiro koreo tsukuru] (nakayama itukansai yoshihiro) Picture
Sword for flower arrangement [itukansai yoshihiro koreo tsukuru] (nakayama itukansai yoshihiro)
in shirasaya No. 1610-6060
Price
100,000(JPY)
Full length25.9cm
Blade length(HA-CHOU)13.6cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. TENPO 14(1843)

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [minamoto moriyoshi] (tanigawa moriyoshi) (mukansa) Name of Japan
kogatana [minamoto moriyoshi] (tanigawa moriyoshi) (mukansa) Picture
kogatana [minamoto moriyoshi] (tanigawa moriyoshi) (mukansa)
in koshirae No. 1610-6040
Price
90,000(JPY)
Full length20.1cm
Blade length(HA-CHOU)12.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.21cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product.

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Name of Japan
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa)
in shirasaya No. 1610-6031
Price
110,000(JPY)
Full length23.5cm
Blade length(HA-CHOU)15.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.69cm
Thickness at the Moto Kasane0.30cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa atsugi : The modern

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Name of Japan
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa)
in shirasaya No. 1610-6032
Price
90,000(JPY)
Full length22.5cm
Blade length(HA-CHOU)14.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.25cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa atsugi : The modern

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Name of Japan
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa)
in shirasaya No. 1610-6033
Price
80,000(JPY)
Full length21.0cm
Blade length(HA-CHOU)14.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.23cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa atsugi : The modern. HEISEI 20 (2008)

Detail >>

[Order...]

 

kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Name of Japan
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture
kogatana [hirokuni] (hiroki hirokuni) (mukansa)
in shirasaya No. 1610-6030
Price
120,000(JPY)
Full length24.5cm
Blade length(HA-CHOU)15.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.30cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa atsugi : The modern


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country