Top >withkoshirae >2410-1003
Top >katana >2410-1003

Detail

Detailed description of the katana [higo-no-kami houjoji tachibana yoshitugu]

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.2410-1003
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)69.6cm ( 2 Syaku 3 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi-musashi-satsuma : The Edo era first half year. enpou (1673-1681)
Registration Osaka No.42085 November 5, Showa 38
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon, Aug 25, 2023

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

刀 肥後守法城寺橘吉次 Picture of Certificate
刀 肥後守法城寺橘吉次Picture of whole
刀 肥後守法城寺橘吉次 Picture of parts

 

 

Conventional business results country