Top >withkoshirae >2310-1092
Top >katana >2310-1092

Detail

Detailed description of the katana (kiku mon) [nanki-ju hatakeyama yamato-no-suke minamoto-no masamitsu BUNKYU 9]
(settsu) (hatakeyama masamitsu) (toranba)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.2310-1092
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)60.7cm ( 2 SyakuKyou)
Curvature(SORI)1.45cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.81cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.53cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era latter period. BUNKYU 9 (1826)
Registration Tokyo No.78402 August 4, Showa 31
Certificate 公益NBTHK Tokubetsu Hozon March 2, 2022

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

刀 (菊紋)南紀住畠山大和介源正次(摂津) (畠山正光) (濤瀾刃)  文政九年初春吉日 Picture of Certificate
刀 (菊紋)南紀住畠山大和介源正次(摂津) (畠山正光) (濤瀾刃)  文政九年初春吉日Picture of whole
刀 (菊紋)南紀住畠山大和介源正次(摂津) (畠山正光) (濤瀾刃)  文政九年初春吉日 Picture of parts

 

 

Conventional business results country