Top >katana >2310-1026

Detail

Detailed description of the katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu)

 

Picture of Japanese name
No.2310-1026
in shirasaya
Blade length(HA-CHOU)75.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.59cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
Sword blade weight(Only blade)960g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 46(1971)
Registration Fukuoka November 24, Showa 46
Certificate -

[Infomation]

Price
450,000(JPY)

[Order...]
 
 

 

刀 於豊前國今川畔國光作之 (左国光 河野貞光の父)  辛亥年仲秋 Picture of Certificate
刀 於豊前國今川畔國光作之 (左国光 河野貞光の父)  辛亥年仲秋Picture of whole
刀 於豊前國今川畔國光作之 (左国光 河野貞光の父)  辛亥年仲秋 Picture of parts

 

 

Conventional business results country