Top >withkoshirae >2310-1011
Top >katana >2310-1011

Detail

Detailed description of the katana (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (den echizen yasutsugu 4 generation)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.2310-1011
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)71.5cm ( 2 Syaku 3 Sun 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The middle of Edo era.  GENROKU (1688-1704)
Registration Shizuoka No.11514 October 26, Showa 29
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon June 10, Heisei 14

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

刀 (葵紋) 康継於越前作之 (伝越前四代) Picture of Certificate
刀 (葵紋) 康継於越前作之 (伝越前四代)Picture of whole
刀 (葵紋) 康継於越前作之 (伝越前四代) Picture of parts

 

 

Conventional business results country