Top >withkoshirae >2210-1126
Top >katana >2210-1126

Detail

Detailed description of the katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku]

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.2210-1126
in koshirae
Blade length(HA-CHOU)70.9cm ( 2 Syaku 3 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwashiro nihonmatsu : The Edo era latter period. 19 century.
Registration Tochigi No.9365 January 25, 1955
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon December 3, 2021

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

刀 二本松住信一作之 (新々刀) Picture of Certificate
刀 二本松住信一作之 (新々刀)Picture of whole
刀 二本松住信一作之 (新々刀) Picture of parts

 

 

Conventional business results country