Top >withkoshirae >2210-1063
Top >katana >2210-1063

Detail

Detailed description of the katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.2210-1063
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)65.3cm (2Syaku 1Sun 6Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen-musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Registration KYOTO No.4194 July 4, 1951
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon December 3, 2021

[Infomation]

Price
580,000(JPY)

[Order...]
 
 

 

刀 国次(山城大掾国次) Picture of Certificate
刀 国次(山城大掾国次)Picture of whole
刀 国次(山城大掾国次) Picture of parts

 

 

Conventional business results country