Top >withkoshirae >2210-1061
Top >katana >2210-1061

Detail

Detailed description of the katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.2210-1061
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)69.8cm (2Syaku 3 SunKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro~ise : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Registration Chiba No.043025 Jul 2021
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon December 3, 2021

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

刀 山城国住源綱広(新刀) Picture of Certificate
刀 山城国住源綱広(新刀)Picture of whole
刀 山城国住源綱広(新刀) Picture of parts

 

 

Conventional business results country