Top >withkoshirae >2010-1061
Top >katana >2010-1061

Detail

Detailed description of the katana [seki zenjoke kaneyoshike musashi_no_kami yoshikado KIMIBANZAI] (first signature of bokuden) (wazamono)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.2010-1061
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)71.1cm (2 Syaku San Sun 4Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki - hitachi mito : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Registration Tokyo No.287313 April 9, 2002
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon December 2, 2019

[Infomation]
List of Wazamono.
*Please refer.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wazamono

Sold
[Order...]
 
 

 

関善定兼吉家武蔵守吉門 Picture of Certificate
関善定兼吉家武蔵守吉門Picture of whole
関善定兼吉家武蔵守吉門 Picture of parts

 

 

Conventional business results country