Top >withkoshirae >1910-1132
Top >katana >1910-1132

Detail

Detailed description of the katana [omi_daijo fujiwara yukimitsu]
[nanban_tetsu o motte kore o saku]

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1910-1132
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)63.0cm (2 Syaku 08Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ecchu toyama : The Edo era first half year. 17 century. KANBUN (1661-1673)
Registration Kanagawa No.3208 Showa 47 August 4
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon May 23, 2019

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

近江大掾藤原行光 Picture of Certificate
近江大掾藤原行光Picture of whole
近江大掾藤原行光 Picture of parts

 

 

Conventional business results country