Top >withkoshirae >1910-1051
Top >katana >1910-1051

Detail

Detailed description of the katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1910-1051
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)63.0 cm (2 Syaku 08 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN(1661~1673)
Registration Hiroshima No.2365 5/17/1951
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 12/2018

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

上総介藤原兼重 Picture of Certificate
上総介藤原兼重Picture of whole
上総介藤原兼重 Picture of parts

 

 

Conventional business results country