Top >withkoshirae >1910-1110
Top >katana >1910-1110

Detail

Detailed description of the katana [inshi kanetora] (yamaura kanetora) (sinsintou jou-saku)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1910-1110
Masterpiece Shimmi Yamaura Masao and Kanetora Works Collection S. Hosoka Kazutaka
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)69.1cm (2 Syaku NiSun YaBuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shinano : The Edo era latter period. ANSEI(1854-1860)
Registration Nagano No.20652 Showa 34 April 16
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 10/12/2018

[Infomation]
※The book is included in the item.

Sold
[Order...]
 
 

 

隠士兼虎 (山浦兼虎) Picture of Certificate
隠士兼虎 (山浦兼虎)Picture of whole
隠士兼虎 (山浦兼虎) Picture of parts

 

 

Conventional business results country