Top >katana >1910-1075

Detail

Detailed description of the katana [bukoku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu masakuni saku SHOWA 48] (sa kunimitsu) (A work imitating soshu sadamune)

 

Picture of Japanese name
No.1910-1075
in shirasaya
Blade length(HA-CHOU)75.7 cm (2 Sfku 5 Sunjfku)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.40cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.62cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 48(1973)
Registration Fukuoka 1/17/1974
Certificate -

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

於豊国今川畔国光正国作 Picture of Certificate
於豊国今川畔国光正国作Picture of whole
於豊国今川畔国光正国作 Picture of parts

 

 

Conventional business results country