Top >katana >1810-1078

Detail

Detailed description of the katana [izumi_no_kami kunisada] (2 generations)(inoue sinkai)(sintou saijou-saku)(wazamono)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1810-1078
in shirasaya
Blade length(HA-CHOU)70.8 cm (2 Syaku 3 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.74cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Registration Fukuoka No.35916 10/22/1960
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 1/29/2009

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

和泉守国貞(二代) Picture of Certificate
和泉守国貞(二代)Picture of whole
和泉守国貞(二代) Picture of parts

 

 

Conventional business results country