Top >withkoshirae >1810-1050
Top >katana >1810-1050

Detail

Detailed description of the katana [suishinshi masatsugu (kaou) KOKA 2] (sinsintou jou-saku)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1810-1050
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)85.4 cm (2 Syaku 8 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu (somewhat-Ku feed)
Sword blade weight(Only blade)1160g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. KOKA 2(1847)
Registration Tokyo No.308077 7/10/2012
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 4/24/2013

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

水心子正次 Picture of Certificate
水心子正次Picture of whole
水心子正次 Picture of parts

 

 

Conventional business results country