Top >withkoshirae >1810-1030
Top >katana >1810-1030

Detail

Detailed description of the katana [touoku iwakitaira_ju yoshida minamoto kunimitsu tsukuru kore]

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1810-1030
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)78.6 cm (2 Yyu 5 Sun 9 Buyou)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwaki iwashiro : The Edo era latter period. 19 century. KEIO(1865-1868)
Registration Tokyo No.61542 4/10/2012
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 3/24/2017

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

東奥磐城平住吉田源国光造之 Picture of Certificate
東奥磐城平住吉田源国光造之Picture of whole
東奥磐城平住吉田源国光造之 Picture of parts

 

 

Conventional business results country