Top >yari >1610-4032

Detail

Detailed description of the jumonji yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 8](sinsintou joujou-saku)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1610-4032
in shirasaya
Blade length(HA-CHOU)19.6 cm (6 Sun 5 Bu)
Nakago length36.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.02cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu shirakawa : The Edo era latter period. KANSEI 8 (1796)
Registration Shizuoka No.41851 1/14/1969
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 2/4/2016

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

白川臣手柄山正繁 Picture of Certificate
白川臣手柄山正繁Picture of whole
白川臣手柄山正繁 Picture of parts

 

 

Conventional business results country