Top >withkoshirae >1610-1000
Top >katana >1610-1000

Detail

Detailed description of the katana [sakakura gonnoshin terukane] (echigo_no_kami kanesada 2 generations) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1610-1000
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)71.2cm(2Syaku3Sun5Bu Jyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year . ENPO(1673-1681)
Registration tokyo 13/07/1989
Certificate /NBTHK Tokubetsu Hozon 14/07/2015

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

坂倉言之進照包(2代 越後守包貞) Picture of Certificate
坂倉言之進照包(2代 越後守包貞)Picture of whole
坂倉言之進照包(2代 越後守包貞) Picture of parts

 

 

Conventional business results country