Top >withkoshirae >1810-4021
Top >yari >1810-4021

Detail

Detailed description of the yari [shimosaka yamato_no_kami tadatsugu] (yamashiro・SHOHO 1644~1648) (wazamono)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1810-4021
in koshirae
Blade length(HA-CHOU)36.8 cm (1 Syaku 2 Sun-2 Bu)
Nakago length40.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Full length of the koshirae244cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year. SHOHO(1644~1648)
Registration Tokushima No.6729 12/22/1960
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 6/13/2018

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

下坂大和守忠次(山城・正保頃) Picture of Certificate
下坂大和守忠次(山城・正保頃)Picture of whole
下坂大和守忠次(山城・正保頃) Picture of parts

 

 

Conventional business results country