Top >withkoshirae >2310-2050
Top >wakisashi >2310-2050
Top >koshirae >2310-2050

Detail

Detailed description of the wakizashi (gaku mei) [naminohira muneyuki]
「with koshirae kozuka signature goto mitsumi (kaou) kougai signature mon sojo mitsumi (kaou)」
Matsunaga Yasuzaemon's collection

 

Picture of Japanese name
NBTHK Hozon (Wakizashi) NBTHK Tokubetsu Hozon (KOSHIRAE)
No.2310-2050
With Honamiya origami
Matsunaga Yasuzaemon's collection
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)54.6cm ( 1 Syaku 8 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoSuriage
Koshirae
FuchiKashira Maru ni Igi crest map Mumei
MenukiIgira crest three-twin diagram
TsubaMatsuki torii map Mumei
shortHatoigi Girder Crest Diagram Inscription Goto Mitsumi (Hanaoshi)
hairpinHatoigi Girder Crest Diagram Inscription Monsōjō Mitsumi (Hanaoshi)
handleWhite Shark Arrival Golden Brown Thread Various Shooting Scrolls
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Muromachi era latter period. EIROKU(1558-1570)
Registration Hyogo No.22437 July 9, Showa 31
Certificate NBTHK Hozon May 31, 2023
With Honamiya origami
NBTHK Tokubetsu Hozon April 4, Reiwa
With Honamiya origami

[Infomation]
※Please refer.
https://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/370/

Price
1,800,000(JPY)

[Order...]
 
 

 

脇差 (額銘)波平宗行 黒呂色鞘脇差拵付き  「小柄 銘 後藤光美(花押) 笄 銘 紋宗乗 光美(花押)」  松永安左エ門氏の収集品 Picture of Certificate
脇差 (額銘)波平宗行 黒呂色鞘脇差拵付き  「小柄 銘 後藤光美(花押) 笄 銘 紋宗乗 光美(花押)」  松永安左エ門氏の収集品Picture of whole
脇差 (額銘)波平宗行 黒呂色鞘脇差拵付き  「小柄 銘 後藤光美(花押) 笄 銘 紋宗乗 光美(花押)」  松永安左エ門氏の収集品 Picture of parts 1脇差 (額銘)波平宗行 黒呂色鞘脇差拵付き  「小柄 銘 後藤光美(花押) 笄 銘 紋宗乗 光美(花押)」  松永安左エ門氏の収集品 Picture of parts 2

 

 

Conventional business results country