Top >withkoshirae >2110-1161
Top >katana >2110-1161

Detail

Detailed description of the katana [jokeshi masaaki kore wo kitae kazuno oyobi Kabuto_zane to bo wo tamesu KEIO 4] (sinsintou jou-saku)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.2110-1161
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)73.9cm (2Syaku 4 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KEIO 4 (1868)
Registration Chiba No.053216 June 13, 2014
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon Reiwa May 24, 2021

[Infomation]

Price
980,000(JPY)

[Order...]
 
 

 

刀 城慶子正明鍛之試鹿角及甲礼與棒 (新々刀上作)  慶応二二戌辰年夏五月  Picture of Certificate
刀 城慶子正明鍛之試鹿角及甲礼與棒 (新々刀上作)  慶応二二戌辰年夏五月 Picture of whole
刀 城慶子正明鍛之試鹿角及甲礼與棒 (新々刀上作)  慶応二二戌辰年夏五月  Picture of parts

 

 

Conventional business results country