Top >withkoshirae >2110-1160
Top >katana >2110-1160

Detail

Detailed description of the katana [suou iwakuni_ju seiryushi moritoshi zou KAEI 4] (seiryuken moritoshi)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.2110-1160
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)69.4cm (2Syaku 2 Sun9 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)suou : The Edo era latter period. KAEI 4 (1851)
Registration Kanagawa No.58639 May 12, 1976
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon Reiwa May 24, 2021

[Infomation]
Jokeishi MASAAKI kore wo kitae
Kazuno oyobi Kabuto-zane to Bo wo tamesu
Keio 3 Hinoto U no toshi Fumitsuki

Price
980,000(JPY)

[Order...]
 
 

 

刀 周防岩国住青龍子盛俊造 (青龍軒盛俊) (岩国藩工)  嘉永二二辛亥歳正月日 Picture of Certificate
刀 周防岩国住青龍子盛俊造 (青龍軒盛俊) (岩国藩工)  嘉永二二辛亥歳正月日Picture of whole
刀 周防岩国住青龍子盛俊造 (青龍軒盛俊) (岩国藩工)  嘉永二二辛亥歳正月日 Picture of parts

 

 

Conventional business results country