Top >withkoshirae >2110-1091
Top >katana >2110-1091

Detail

Detailed description of the katana [bitchu_no_kami tachibana sadashige saku] (edo hojoji)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.2110-1091
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)69.0cm (2Syaku 2 Sun7BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. 17 century. KANBUN (1661-1673)
Registration Tokyo No.217850 February 14, 1980
Certificate Profit NBTHK Tokubetsu Hozon June 1, 2016

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

刀 備中守橘貞重作(江戸法城寺) Picture of Certificate
刀 備中守橘貞重作(江戸法城寺)Picture of whole
刀 備中守橘貞重作(江戸法城寺) Picture of parts

 

 

Conventional business results country