Top >withkoshirae >1910-1130
Top >katana >1910-1130

Detail

Detailed description of the katana [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi ANSEI 5] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1910-1130
Mr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)65.4cm (2 Syaku one Sun 5Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. ANSEI 5(1858)
Registration Tokyo No.153012 March 19, Showa 45
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon May 23, 2019015

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

作陽幕下士細川正義 Picture of Certificate
作陽幕下士細川正義Picture of whole
作陽幕下士細川正義 Picture of parts

 

 

Conventional business results country