Top >withkoshirae >1910-1084
Top >katana >1910-1084

Detail

Detailed description of the katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1910-1084
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)62.6 cm (2 Syaku BuKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO(1644-1648)
Registration Hyogo No.58779 June 5, 1969
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon February 25th, 2019

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

和泉守兼重 Picture of Certificate
和泉守兼重Picture of whole
和泉守兼重 Picture of parts

 

 

Conventional business results country