Top >withkoshirae >1810-1132
Top >katana >1810-1132

Detail

Detailed description of the katana [hizen hirado_ju nakayama suketsugu KEIO 4]

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1810-1132
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)75.2 cm (2 Syaku 4 Sun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.86cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen hirado : The Edo era latter period. KEIO 4(1868)
Registration Nagasaki No.8099 12/5/1957
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 6/13/2018

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

肥前平戸住中山祐次 Picture of Certificate
肥前平戸住中山祐次Picture of whole
肥前平戸住中山祐次 Picture of parts

 

 

Conventional business results country