Top >withkoshirae >1910-1081
Top >katana >1910-1081

Detail

Detailed description of the katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1910-1081
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)71.3 cm (two Syaku three Sun v BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.63cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kounosu : The Edo era latter period. KEIO 2(1866)
Registration Saitama No.24039 May 30, 2018
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon February 25th, 2019

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

於平景一武蔵国造之 Picture of Certificate
於平景一武蔵国造之Picture of whole
於平景一武蔵国造之 Picture of parts

 

 

Conventional business results country