Top >withkoshirae >1910-1010
Top >katana >1910-1010

Detail

Detailed description of the katana [tsuyama minamoto yoshikuni BUNKYU 2] (onizuka yoshikuni)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1910-1010
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)72.6 cm (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo-bizen tsuyama : The Edo era latter period. BUNKYU 2(1862)
Registration Gunma No.15479 5/20/1960
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 8/2018

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

津山源吉国造 (鬼塚吉国) Picture of Certificate
津山源吉国造 (鬼塚吉国)Picture of whole
津山源吉国造 (鬼塚吉国) Picture of parts

 

 

Conventional business results country