Top >withkoshirae >1810-2000
Top >wakisashi >1810-2000

Detail

Detailed description of the wakizashi [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi KAEI 1] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1810-2000
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)47.2 cm (1 Sau 5 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter to gutter index
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. KAEI 1(1848)
Registration Tokyo No.26239 6/20/1951
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 2/2/2017

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

作陽幕下士細川正義 Picture of Certificate
作陽幕下士細川正義Picture of whole
作陽幕下士細川正義 Picture of parts

 

 

Conventional business results country