Top >withkoshirae >1810-1080
Top >katana >1810-1080

Detail

Detailed description of the katana [shinto(god sword) fujiwara hidemitsu kore_o_saku GENJI 1] (mito)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1810-1080
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)80.9 cm (2 Syaku 6 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. GENJI 1(1864)
Registration Tokyo No.39935 5/20/2017
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 3/15/2018

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

藤原日出光作之(水戸) Picture of Certificate
藤原日出光作之(水戸)Picture of whole
藤原日出光作之(水戸) Picture of parts

 

 

Conventional business results country