Top >withkoshirae >1710-1120
Top >katana >1710-1120

Detail

Detailed description of the katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1710-1120
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)68.9 cm (2 Syaku 2 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The middle of Edo era. SHOTOKU 6(1716)
Registration Tochigi No.2033 3/27/1951
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 5/29/2015

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

武蔵太郎安国 Picture of Certificate
武蔵太郎安国Picture of whole
武蔵太郎安国 Picture of parts

 

 

Conventional business results country