Top >withkoshirae >1710-1100
Top >katana >1710-1100

Detail

Detailed description of the katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1710-1100
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. JOKYO(1684-1688)
Registration tokyo No.284067 08/08/2000
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 24/03/2017

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

近江守法城寺橘正弘(二代) Picture of Certificate
近江守法城寺橘正弘(二代)Picture of whole
近江守法城寺橘正弘(二代) Picture of parts

 

 

Conventional business results country