Top >withkoshirae >1710-1030
Top >katana >1710-1030

Detail

Detailed description of the katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1710-1030
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)71.6 cm (2 Syaku 3 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.7cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwashiro aizu : The Edo era latter period. KEIO 2(1866)
Registration Yamagata No.17481 9/24/1957
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 7/21/2016

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

会津住□□藤原道長 Picture of Certificate
会津住□□藤原道長Picture of whole
会津住□□藤原道長 Picture of parts

 

 

Conventional business results country