Top >withkoshirae >1610-2021
Top >wakisashi >1610-2021

Detail

Detailed description of the wakizashi [tobu_ni oite teruyoshi tsukuru] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1610-2021
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)36.7 cm (1 Syaku 2 Sun)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.60cm
Thickness at the Saki kasane0.58cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe : The Edo era latter period. GENJI(1864-1865)
Registration Gunma No.30567 4/30/1971
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 1/31/2014

[Infomation]
※This kosirae is a modern product except the tsuba.

Sold
[Order...]
 
 

 

於東武英義造(藤枝太郎英義) Picture of Certificate
於東武英義造(藤枝太郎英義)Picture of whole
於東武英義造(藤枝太郎英義) Picture of parts

 

 

Conventional business results country