Top >withkoshirae >1610-2004
Top >wakisashi >1610-2004

Detail

Detailed description of the wakizashi [noshu seki zenjoke musashi_no_kami yoshikado KANBUN 6]
(first signature of bokuden) (wazamono)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1610-2004
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)47.8cm(1Syaku5Sun8Bu Jyaku)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki-hitachi mito : The Edo era first half year. KANBUN 6 (1666)
Registration fukushima 01/08/1962
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 17/08/2015

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

濃州関善定家武蔵守吉門 Picture of Certificate
濃州関善定家武蔵守吉門Picture of whole
濃州関善定家武蔵守吉門 Picture of parts

 

 

Conventional business results country