Top >withkoshirae >1610-1146
Top >katana >1610-1146

Detail

Detailed description of the katana [efu shiba ni oite hiromoto saku BUNSEI 2] (koyama hiromoto)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1610-1146
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwashiro nihonmatsu :The Edo era latter period. BUNSEI 2 (1819)
Registration Tochigi No.11704 10/31/1957
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 7/21/2016

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

於江府芝弘元(古山弘元) Picture of Certificate
於江府芝弘元(古山弘元)Picture of whole
於江府芝弘元(古山弘元) Picture of parts

 

 

Conventional business results country