Top >withkoshirae >1610-1145
Top >katana >1610-1145

Detail

Detailed description of the katana [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira] (sintou jou-saku) (wazamono)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1610-1145
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)66.2 cm (2 Syaku 1 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.83cm
Thickness at the Saki kasane0.32cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen-musashi edo : The Edo era first half year. JOKYO (1684-1688)
Registration Tokyo No.13380 3/27/1951
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 7/21/2016

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

近江守藤原継平 Picture of Certificate
近江守藤原継平Picture of whole
近江守藤原継平 Picture of parts

 

 

Conventional business results country